Pistiäistyöryhmä on pistiäisten lahkoon (Hymenoptera) perehtyneiden ammattilaisten ja harrastajien ryhmä, joka tukee pistiäisten suojelua, harrastusta ja tutkimusta Suomessa. Työryhmä toimii ympäristöhallinnon alaisuudessa.

Pistiäiset on suuri hyönteislahko, johon kuuluvat sahapistiäiset (Symphyta), kätköpistiäiset (Parasitica) ja myrkkypistiäiset (Aculeata). Suomessa pistiäisiä on vuoden 2020 lajiluettelon mukaan 7650 lajia, joista sahapistiäisiä on noin 758, kätköpistiäisiä noin 6214 ja myrkkypistiäisiä 678 lajia. Maapallolta on tieteellisesti kuvattu yli 153000 pistiäislajia, mutta suurin osa varsinkin tropiikin ja maapallon syrjäseutujen todellisesta biodiversiteetistä on vielä arvailujen varassa.

Uutisia:

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith