Työryhmä

Pistiäistyöryhmä on aloittanut toimintansa vuoden 2001 alussa. Ryhmä toimii asiantuntijana lajien uhanalaisuuden arvioinnissa sekä lajiston suojelun ja hoidon edistämisessä.

Työryhmässä on edustajia Suomen ympäristökeskuksesta, alueellisista ELY-keskuksista ja yliopistoista. Työryhmän puheenjohtajana toimii Juho Paukkunen ja sihteerinä Reima Leinonen. Pistiäistyöryhmään kuuluu 15 henkeä.

Tue, 2015-09-01 06:00 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith