Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí. Vydání 1. Academia. Praha. 669 s.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith