Lajiston suojelu

Useat pistiäiset, jotka saalistavat tai loisivat muita hyönteisiä, ovat luonnossamme tärkeässä roolissa esim. tuholaisten kantojen säätelijöinä. Mesipistiäiset ovat puolestaan tärkeimpiä kasvien pölyttäjiä. Monet pistiäislajit ovat taantuneet voimakkaasti elinympäristöjen, kuten niittyjen ja ketojen, vähenemisen seurauksena. Loispistiäisten on arvioitu olevan erityisen herkkiä ympäristön muutoksille, koska ne sijoittuvat eliöyhteisöissä ravintoketjun huipulle ja tarvitsevat vakaita isäntäpopulaatioita selvityäkseen.

Luettelo Suomessa uhanalaisista sahapistiäisistä

Luettelo Suomessa uhanalaisista kätköpistiäisistä

Luettelo Suomessa uhanalaisista myrkkypistiäisistä

Wed, 2016-11-09 12:59 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith