Muutokset Suomen pistiäisten luetteloon 2018

Koonnut: Juho Paukkunen (päivitetty 19.3.2018)

Crabronidae
Pemphredon littoralis (Wagner, 1918). Suomelle uusi laji (Kerppola 2018).
Philanthidae. Zheng ym. (2018) jakavat Crabronidae-heimon kahdeksi heimoksi: Crabronidae s.str. ja Philanthidae, johon kuuluvat alaheimot Pemphredoninae ja Philanthinae. Suomen luettelossa Crabronidae säilytetään kuitenkin toistaiseksi jakamattomana parafyleettisenä heimona.

Figitidae
Amphithectus Hartig, 1840. Korvaa suvun Seitneria Tavares, 1928 (uusi synonyymi) (Forshage & Nordlander 2018).
Amphithectus austriacus (Tavares, 1928). Korvaa lajin Seitneria austriaca Tavares, 1928 (uusi kombinaatio) (Forshage & Nordlander 2018).

Ichneumonidae
Aneuclis maritima (Thomson, 1889). Poistetaan Suomen lajiluettelosta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Barycnemis alpina (Strobl, 1901). Suomelle uusi laji; aiemmin virheellisesti ilmoitettu Suomesta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Barycnemis confusa Horstmann, 1981. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Barycnemis dissimilis (Gravenhorst, 1829). Suomelle uusi laji; aiemmin virheellisesti ilmoitettu Suomesta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Barycnemis filicornis (Thomson, 1889). Poistetaan Suomen lajiluettelosta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Barycnemis finnora Khalaim, 2018. Suomelle ja tieteelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Barycnemis gracillima (Thomson, 1889). Suomelle uusi laji; aiemmin virheellisesti ilmoitettu Suomesta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Barycnemis punctifrons Horstmann, 1981. Suomelle uusi laji; aiemmin virheellisesti ilmoitettu Suomesta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Ctenophion Horstmann, 2010. Suomelle uusi suku (Khalaim & Várkonyi 2018).
Ctenophion niger Horstmann, 2010. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Delomerista pfankuchi (Brauns, 1905). Poistuu Suomen lajiluettelosta, koska sitä ei ole havaittu Nyky-Suomesta (Juuso Paappanen, julkaisematon).
Diaparsis ultimator Khalaim, 2005. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz, 1906). Poistuu Suomen lajiluettelosta, koska kaikkien suomalaisten yksilöiden on todettu olevan väärin määritettyjä (Juuso Paappanen, julkaisematon).
Exeristes roborator (Fabricius, 1793). Poistuu Suomen lajiluettelosta, koska kaikkien suomalaisten yksilöiden on todettu olevan väärin määritettyjä (Juuso Paappanen, julkaisematon).
Gelanes gubarevae Khalaim, 2002. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Perithous septemcinctorius (Thunberg, 1822). Poistuu Suomen lajiluettelosta, koska kaikkien suomalaisten yksilöiden on todettu olevan väärin määritettyjä (Juuso Paappanen, julkaisematon).
Phradis decrescens (Thomson, 1889). Poistetaan Suomen lajiluettelosta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Phradis longibasalis Khalaim, 2007. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Phradis polonicus Horstmann, 1981. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Phradis rufiventris Horstmann, 1981. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Phradis terebrator Horstmann, 1981. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Probles caudiculata Khalaim, 2007. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Probles crassipes (Thomson, 1889). Poistetaan Suomen lajiluettelosta (Khalaim & Várkonyi 2018).
Probles brevivalvis Horstmann, 1971. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Probles ruficornis (Szépligeti, 1899). Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Scambus alpestrator Aubert, 1966. Poistuu Suomen lajiluettelosta, koska kaikkien suomalaisten yksilöiden on todettu olevan väärin määritettyjä (Juuso Paappanen, julkaisematon).
Scambus calobatus (Gravenhorst, 1829). Poistuu Suomen lajiluettelosta, koska kaikkien suomalaisten yksilöiden on todettu olevan väärin määritettyjä (Juuso Paappanen, julkaisematon).
Spinolochus agilis (Holmgren, 1860). Korvaa luettelossa lajin Barycnemis agilis (Holmgren, 1860) (uusi
kombinaatio) (Khalaim & Várkonyi 2018).
Tersilochus kerzhneri Khalaim, 2007. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Tersilochus sulcatus Hellén, 1958. Luokitellaan lajin Phradis brevicornis Horstmann, 1971 synonyymiksi (Khalaim & Várkonyi 2018).
Tersilochus terebrator Horstmann, 1971. Suomelle uusi laji (Khalaim & Várkonyi 2018).
Theroscopus macrocerus (Hellén, 1967). Korvaa luettelossa lajin Charitopes macrocerus Hellén, 1967 (Schwarz 2018).

Mymaridae
Anaphes acutipennis (Soyka, 1949). Luokitellaan lajin A. crassipennis (Soyka, 1946) synonyymiksi (uusi synonyymi) (Huber & Thuróczy 2018).
Anaphes fennicus (Soyka, 1955). Luokitellaan lajin A. crassipennis (Soyka, 1946) synonyymiksi (uusi synonyymi) (Huber & Thuróczy 2018).
Anaphes luna (Girault, 1914). Korvaa luettelossa lajit Anaphes brachygaster Debauche, 1948, A. devillei Debauche, 1948 ja A. euryale Debauche, 1948 (uusia synonyymejä) (Huber & Thuróczy 2018).
Anaphes silesicus (Soyka, 1946). Korvaa luettelossa lajin Anaphes calvescens Debauche, 1948 (uusi synonyymi) (Huber & Thuróczy 2018).
Anaphes (Anaphes) Haliday, 1833. Anaphes-suvun alasuku, johon kuuluu Suomessa lajit A. crassipennis (Soyka, 1946), A. flavipes (Foerster, 1841), A. fuscipennis Haliday, 1833 ja A. regulus Walker, 1846 (Huber & Thuróczy 2018).
Anaphes (Patasson) Walker, 1846. Palautuu Anaphes-suvun alasuvuksi, johon kuuluu Suomessa lajit A. diana (Girault, 1911), A. luna (Girault, 1914) ja A. silesicus (Soyka, 1946) (Huber & Thuróczy 2018).
Lymaenon novickyi (Soyka, 1946). Poistuu Suomen lajiluettelosta, koska kaikkien suomalaisten yksilöiden on todettu olevan väärin määritettyjä (Triapitsyn ym., julkaisematon).

Thu, 2018-01-04 15:21 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith