Suomen lajisto

Suomen Lajitietokeskus ylläpitää Suomen eliöiden kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta.

Lajiluettelo on dynaaminen ja sen tietosisältöä päivitetään jatkuvasti. Lajiluettelosta julkaistaan määrävälein viittauskelpoinen muuttumattomana säilytettävä versio, jonka tietosisältö ei muutu julkaisuhetken jälkeen. Lajilistan viimeisin vuosiversio (2019) julkaistiin tammikuussa 2020.

Suomen pistiäislajistoa koskevat julkaisut: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Muutokset Suomen pistiäisten luetteloon 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Julkaisemattomia Suomelle uusia lajeja: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

Thu, 2016-11-10 05:49 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith