Suomen lajisto

Suomen lajitietokeskuksen taksonomisessa tietokannassa ylläpidetään Suomen pistiäisten luetteloa. Täältä saa lisätietoa pistiäislajiston luokittelusta.

Suomen pistiäislajistoa koskevat julkaisut: 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Muutokset Suomen pistiäisten luetteloon: 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Julkaisemattomia Suomelle uusia lajeja: 2010 - 2011 - 2012 - 20132014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018


Kuvassa pitkäsarvimehiläiskoiras (Eucera longicornis)

 

Thu, 2016-11-10 05:49 -- SJ V
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith