Muutokset Suomen pistiäisten luetteloon 2023

Koonnut: Juho Paukkunen (päivitetty 8.9.2023)

Braconidae
Dacnusa groschkeana Griffiths, 1968. Suomelle uusi laji (Koponen 2023).

Halictidae
Halictus confusus Smith, 1853. Siirretty sukuun Seladonia (Ghisbain ym. 2023).
Halictus leucaheneus Ebmer, 1972. Siirretty sukuun Seladonia (Ghisbain ym. 2023).
Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758). Siirretty sukuun Seladonia (Ghisbain ym. 2023).
Lasioglossum zonulus (Smith, 1848). Nimi korjattu muodosta L. zonulum.
Seladonia (Pachyceble) Moure, 1940. Uusi alasuku, johon Suomen Seladonia-lajit kuuluvat (Ghisbain ym. 2023).
Seladonia Robertson, 1918. Luokitellaan omaksi suvukseen oltuaan aiemmin Halictus-suvun alasuku (Ghisbain ym. 2023).
Seladonia confusa (Smith, 1853). Ks. Halictus confusus.
Seladonia leucahenea (Ebmer, 1972). Ks. Halictus leucaheneus.
Seladonia tumulorum (Linnaeus, 1758). Ks. Halictus tumulorum.

Myrmosidae
Myrmosidae Fox, 1894. Mutillidae-heimon alaheimo Myrmosinae nostettu omaksi heimokseen (Waldren ym. 2023).

Parasitica
Yläheimojen järjestystä muutettu uuden fylogeneettisen tutkimuksen mukaisesti (Blaimer ym. 2023).

Pompiloidea
Heimojen järjestystä muutettu uuden fylogeneettisen tutkimuksen mukaisesti (Waldren ym. 2023).

Tenthredinidae
Amauronematus fennicus Lindqvist, 1944. Luokiteltu lajin Euura microphyes (Förster, 1854) synonyymiksi (Liston ym. 2023).
Euura brevilabris (Malaise, 1921). Luokiteltu lajin Euura microphyes (Förster, 1854) synonyymiksi (Liston ym. 2023).
Euura boreoalpina (Lindqvist, 1961). Luokiteltu lajin Euura microphyes (Förster, 1854) synonyymiksi (Liston ym. 2023).
Euura itelmena (Malaise, 1931). Suomelle uusi laji (Liston ym. 2023).
Euura pohjola Liston, Vikberg, Mutanen, Nyman & Prous, 2023. Suomelle ja tieteelle uusi laji (Liston ym. 2023).
Euura ursaminor Liston, Vikberg, Mutanen, Nyman & Prous, 2023. Suomelle ja tieteelle uusi laji (Liston ym. 2023).

Symphyta
Yläheimojen järjestystä muutettu uuden fylogeneettisen tutkimuksen mukaisesti (Blaimer ym. 2023).

Sat, 2023-03-11 05:54 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith