Kimalaisseuranta

Eri tahoilla on ilmennyt viime aikoina kiinnostusta aloittaa kimalaisten seurantaa Suomessa. Koska kimalaiset ovat tärkeimpiä pölyttäjiä, niiden kannanvaihtelut kiinnostavat mm. puutarhureita, maanviljelijöitä ja marjastajia. Kimalaisten vähentyminen Englannissa, Alankomaissa ja USA:ssa on herättänyt huolta myös meillä. Viime vuosina on myös valmistunut useita kimalaisten tunnistusoppaita mm. Ruotsissa ja Norjassa, ja Suomessa sellaisen valmistelu on aloitettu.

Englannissa kimalaisten seurantaa koordinoi Bumblebee Conservation Trust, ja seurantatyyppejä on kahdenlaisia: linjalaskentaan perustuva BeeWalk ja kimalaisten valokuvaamiseen perustuva BeeWatch. Yhdysvalloissa kimalaisten seurantaa on tehty mm. pyydysten avulla ja laajoin kartoituksin. Suomessa kimalaisten seurantaa on aiemmin tehty mm. Syken koordinoimassa pölyttäjähyönteisseurannassa 1990-luvun lopulla. Tämä seuranta perustui ns. keltapyydysten käyttöön.

Kullakin seurantamenetelmällä on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Vuoden 2016 aikana tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa kimalaisseurantaa Suomessa piste- ja linjalaskentojen avulla. Kaikki kimalaisista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kehittämään seurantaa!


Juhannuskimalainen (B. humilis). © BY-NC. Pekka Malinen 2010.

Thu, 2016-04-14 11:57 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith