Työryhmä

Pistiäistyöryhmä on aloittanut toimintansa vuoden 2001 alussa. Ryhmä toimii asiantuntijana lajien uhanalaisuuden arvioinnissa sekä lajiston suojelun ja hoidon edistämisessä. Työryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät täältä (vaatii kirjautumisen) ja vuosikertomukset täältä.

Työryhmässä on edustajia Suomen ympäristökeskuksesta, alueellisista ELY-keskuksista ja yliopistoista. Työryhmän puheenjohtajana toimii Juho Paukkunen ja sihteerinä Reima Leinonen. Pistiäistyöryhmään kuuluu 16 henkeä.

Tue, 2015-09-01 06:00 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith