Toiminta

  • Suomen pistiäisten lajiluettelon valmistelu ja ylläpito
  • Pistiäisten uhanalaisuusarviointi
  • Pistiäisten suojeluun liittyvän asiantuntija-avun antaminen viranomaisille
  • Pistiäislajien levinneisyyden selvittäminen
  • Pistiäisten suomenkielisen nimistön valmistelu
  • Kartoitusretkien järjestäminen

Tue, 2015-09-01 06:01 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith