Pistiäistyöryhmä on pistiäisten lahkoon perehtyneiden ammattilaisten ja harrastajien ryhmä, joka tukee pistiäisten suojelua, harrastusta ja tutkimusta Suomessa. Työryhmä toimii ympäristöhallinnon alaisuudessa.

Pistiäiset (Hymenoptera) on suuri hyönteislahko, johon kuuluvat sahapistiäiset (Symphyta), kätköpistiäiset (Parasitica) ja myrkkypistiäiset (Aculeata). Suomessa pistiäisiä on vuoden 2023 lajiluettelon mukaan 7788 lajia, joista sahapistiäisiä on 752, kätköpistiäisiä 6347 ja myrkkypistiäisiä 689 lajia. Maapallolta on tieteellisesti kuvattu yli 153000 pistiäislajia, mutta varsinkin tropiikin ja maapallon syrjäseutujen pistiäislajisto tunnetaan huonosti.

Uutisia:

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith