Suomalaiset pistiäisjulkaisut

Tietokantaan olisi tarkoitus kerätä mahdollisimman kattavasti kaikki Suomessa julkaistut pistiäisiin liittyvät tieteelliset artikkelit. Kannattaa huomioida, että ainakaan vielä tietokanta ei ole läheskään täydellinen. Tietokantaan tullaan lisäämään jossain vaiheessa myös vanhojen suomalaisten pistiäisjulkaisujen sisältö pdf-muodossa.

Tietokantaa päivitetty viimeksi:  31.03.2020

Tietokanta sisältää:

 • 2298 artikkelia
 • 9 PDF tiedostoa
 • työryhmän jäsenten julkaisemat pistiäisartikkelit (ei välttämättä aina ajan tasalla!)
 • Ilkka Teräksen keräämät listat Suomessa julkaistuista myrkky- ja loispistiäisartikkeleista
 • Juho Paukkusen vuodesta 2010 lähtien keräämät listat pistiäisartikkeleista (osa vielä lisäämättä). Julkaisut täyttävät yhden tai useamman seuraavista ehdoista:
  • 1) Julkaisu sisältää pistiäishavaintoja Suomesta.
  • 2) Julkaisussa on hyödynnetty Suomesta kerättyä pistiäisaineistoa
  • 3) Julkaisun tulokset vaikuttavat Suomen pistiäisten nimistöön tai luokitteluun.
 • erinäisiä muita artikkeleita
 • Tarhamehiläisten (Apis mellifera) hoitoon liittyviä artikkeleita ei tietokannassa ole
Sun, 2018-01-07 09:52 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith