Suomalaiset pistiäisjulkaisut

Tietokantaan olisi tarkoitus kerätä mahdollisimman kattavasti kaikki Suomessa julkaistut pistiäisiin liittyvät tieteelliset artikkelit. Kannattaa huomioida, että ainakaan vielä tietokanta ei ole läheskään täydellinen. 

Tietokantaa päivitetty viimeksi:  28.5.2018

Tietokanta sisältää:

 • 1564 artikkelia
 • työryhmän jäsenten julkaisemat pistiäisartikkelit (ei välttämättä aina ajan tasalla!)
 • Ilkka Teräksen keräämät listat Suomessa julkaistuista myrkky- ja loispistiäisartikkeleista
 • Juho Paukkusen vuodesta 2010 lähtien keräämät listat pistiäisartikkeleista (osa vielä lisäämättä). Julkaisut täyttävät yhden tai useamman seuraavista ehdoista:
  • 1) Julkaisu sisältää pistiäishavaintoja Suomesta.
  • 2) Julkaisussa on hyödynnetty Suomesta kerättyä pistiäisaineistoa
  • 3) Julkaisun tulokset vaikuttavat Suomen pistiäisten nimistöön tai luokitteluun.
 • erinäisiä muita artikkeleita
 • Tarhamehiläisten (Apis mellifera) hoitoon liittyviä artikkeleita ei tietokannassa ole
Sun, 2018-01-07 09:52 -- SJ V
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith