Suomen pistiäislajistoa koskevat julkaisut 2020

Koonnut: Juho Paukkunen (päivitetty 15.2.2020)

Julkaisut täyttävät yhden tai useamman seuraavista ehdoista:

1) Julkaisu sisältää pistiäishavaintoja Suomesta.
2) Julkaisussa on hyödynnetty Suomesta kerättyä pistiäisaineistoa.
3) Julkaisun tulokset vaikuttavat Suomen pistiäisten nimistöön tai luokitteluun.

Huom: pelkästään mehiläistaloutta koskevat julkaisut eivät sisälly listaan.

Engel, M. S. & Lelej, A. S. 2020: On the spelling of family-group names based on the genus Trigonalys Westwood (Hymenoptera: Trigonalidae versus Trigonalyidae). – Entomologist’s Monthly Magazine 156: 58–60. https://doi.org/10.31184/M00138908.1561.3989

Ferrari, R. R., Onuferko, T. M., Monckton, S. K. & Packer, L. 2020: The evolutionary history of the cellophane bee genus Colletes Latreille (Hymenoptera: Colletidae): molecular phylogeny, biogeography and implications for a global infrageneric classification. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 106750, published online. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106750

Komonen, A., Nirhamo, A. & Torniainen J. 2020: Social wasps (Vespinae) in urban gardens and woods. – Annales Zoologici Fennici 57: 41–46. http://www.sekj.org/PDF/anz57-free/anz57-041-046-OA.pdf

Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernández-Triana, J., Jussila,R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. & Österblad, I. 2020: Pistiäiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2020: Lajiluettelo 2019. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. https://laji.fi/theme/checklist

Schultner, E. & Pulliainen, U. 2020: Brood recognition and discrimination in ants. – Insectes Sociaux 67, published online. https://doi.org/10.1007/s00040-019-00747-3

Skaldina, O. & Sorvari, J. 2020: Phenotypic diversity in red wood ants (Hymenoptera: Formicidae): Is kinship involved? – European Journal of Entomology 117: 27–33. https://doi.org/10.14411/eje.2020.003

Zhang, J., Lindsey, A. R. I., Peters, R. S., Heraty, J. M., Hopper, K. R., Werren, J. H., Martinson, E. O., Woolley, J. B., Yoder, M. J. & Krogmann, L. 2020: Conflicting signal in transcriptomic markers leads to a poorly resolved backbone phylogeny of chalcidoid wasps. – Systematic Entomology, published online. https://doi.org/10.1111/syen.12427

Fri, 2020-01-17 20:26 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith