Suomen pistiäislajistoa koskevat julkaisut 2023

Koonnut: Juho Paukkunen (päivitetty 8.9.2023)

Julkaisut täyttävät yhden tai useamman seuraavista ehdoista:

1) Julkaisu sisältää pistiäishavaintoja Suomesta.
2) Julkaisussa on hyödynnetty Suomesta kerättyä pistiäisaineistoa.
3) Julkaisun tulokset vaikuttavat Suomen pistiäisten nimistöön tai luokitteluun.

Huom: pelkästään mehiläistaloutta koskevat julkaisut eivät sisälly listaan.

Blaimer, B.B., Santos, B.F., Cruaud, A., Gates, M.W., Kula, R.R., Mikó, I., Rasplus, J.-Y., Smith, D.R., Talamas, E.J., Brady, S.G. & Buffington, M.L. 2023: Key innovations and the diversification of Hymenoptera. – Nature Communications 14: 1212. https://doi.org/10.1038/s41467-023-36868-4

Ghisbain, G., Rosa, P., Bogusch, P., Flaminio, S., Le Divelec, R., Dorchin, A., Kasparek, M., Kuhlmann, M., Litman, J., Mignot, M., Müller, A., Praz, C., Radchenko, V.G., Rasmont, P., Risch, S., Roberts, S., Smit, J., Wood, T.J., Michez, D. & Reverté, S. 2023: The new annotated checklist of the wild bees of Europe (Hymenoptera: Anthophila). – Zootaxa 5327 (1): 1–147. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5327.1.1

Komonen, A. 2023: Nest characteristics and associates of Dolichovespula (Hymenoptera, Vespidae) in Central Finland. – Journal of Hymenoptera Research 96: 45–55. https://doi.org/10.3897/jhr.96.98238

Koponen, M. 2023: Lounais-Hämeen vainopistiäisiä (Hymenoptera, Braconidae). – Lounais-Hämeen Luonto 107: 52–56.

Koponen, M. 2023: Sahapistiäinen Loviisassa. – Sorbifolia 24 (1): 32–33.

Liston, A., Vikberg, V., Mutanen, M., Nyman, T. & Prous, M. 2023: Palaearctic willow-catkin sawflies: a revision of the amentorum species group of Euura (Hymenoptera, Tenthredinidae). – Zootaxa 5323 (3): 349–395. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5323.3.2

Satokangas, I., Nouhaud, P., Seifert, B., Punttila, P., Schultz, R., Jones, M. M., Sirén, J., Helanterä, H. & Kulmuni, J. 2023: Semipermeable species boundaries create opportunities for gene flow and adaptive potential. – Molecular Ecology: https://doi.org/10.1111/mec.16992

Waldren, G.C., Sadler, E.A., Murray, E.A., Bossert, S., Danforth, B.N., & Pitts, J.P. 2023: Phylogenomic inference of the higher classification of velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae). – Systematic Entomology, preprint article. https://doi.org/10.1111/syen.12588

Sat, 2023-03-11 05:47 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith