Tietoa pistiäisistä

Pistiäisten tieteellinen lahkonimi Hymenoptera on muinaiskreikkaa. "Ptera" tarkoittaa siipeä ja "hymen" viittaa joko kalvomaisiin siipiin tai etu- ja takasiipien kiinnittymismekanismiin. Useimmilla lajeilla on kaksi paria kalvomaisia siipiä, joiden suonien ja sarkojen määrä, muoto ja sijainti ovat hyviä tuntomerkkejä. Pistiäisiin kuuluu myös täysin siivettömiä lajeja (esimerkiksi eräät kätköpistiäiset) tai saman lajin sisällä voi olla siivellisiä ja siivettömiä muotoja (esimerkiksi muurahaiset).

Chrysis viridula -kultapistiäinen odottelee tilaisuutta päästä munimaan törmäampiaisen (Odynerus) pesään. © Juho Paukkunen. All rights reserved.

Maailmasta on kuvattu lähes 153 000 pistiäislajia, mutta lajien kokonaismääräksi arvioidaan vähintään 300 000; pistiäiset onkin toiseksi suurin hyönteislahko kovakuoriaisten jälkeen. Pistiäisiä tavataan lähes kaikkialla maapallolla. Euroopasta on löydetty yli 17 000 pistiäislajia ja näistä on tavattu Suomessa noin 7 500. Lahko jaetaan sahapistiäisiin (Symphyta) ja hoikkatyvisiin (Apocrita) ja viimeksi mainitut puolestaan kätköpistiäisiin (Parasitica) ja myrkkypistiäisiin (Aculeata).

Suurimmat pistiäiset ovat pituudeltaan 130 mm, mutta pistiäisiin kuuluvat myös kaikkein pienimmät hyönteiset, sillä eräiden hiukepistiäisten (Mymaridae) koiraat ovat vain 0,14 mm mittaisia (Suomen pienimmät hiukepistiäiset ovat 0,3 mm pituisia). Pistiäisnaarailla on yleensä selvästi näkyvä munanasetin, joka on sahapistiäisillä sahanlaitamainen ja myrkkypistiäisillä muuntunut teräväksi myrkkypistimeksi. Kätköpistiäisten munanasetin saattaa olla kahdeksan kertaa ruumiin mittainen.

Pistiäiset elävät kasveilla tai karikkeessa, joskus maahan kaivautuneina ja muutamat myös vesiympäristöissä. Sahapistiäistoukat elävät itsenäisesti syöden kasvien lehtiä tai neulasia. Myrkkypistiäisten toukat syövät emojen pesään tuomaa ravintoa (lamautettuja hyönteisiä ja hämähäkkejä tai mettä ja siitepölyä), kätköpistiäiset taas elävät loisina (parasitoideina) niveljalkaisissa tai sukkulamadoissa, tai kasveihin aikaansaamissaan äkämissä.

 Lähteet

https://en.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera

Fri, 2015-11-27 04:19 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith