Luokittelu

Juho Paukkunen (päivitetty 18.9.2020)

Pistiäisten lahko on perinteisesti jaettu kahdeksi alalahkoksi, joista sahapistiäiset (Symphyta) muodostavat evolutiivisesti vanhimman ryhmän ja hoikkatyviset (Apocrita) myöhemmin kehittyneen pistiäisten enemmistön. Hoikkatyviset puolestaan jaetaan kätköpistiäisiin (Parasitica) ja myrkkypistiäisiin (Aculeata). Edellä mainituista pistiäisryhmistä sahapistiäiset ja kätköpistiäiset ovat ns. parafyleettisiä ryhmiä, joiden jäsenillä on yhteinen kantamuoto, mutta joihin ei kuulu kaikkia ko. kantamuodon jälkeläisiä.


Ernst Haeckelin (1834-1919) hahmotelma eliökunnan evoluutiopuusta vuodelta 1866  © Wikipedia Commons

Maailmasta tunnetaan yhteensä 28 pistiäisyläheimoa ja 108 -heimoa. Yläheimoista 24 ja heimoista 75 on tavattu Suomesta (Taulukko 1). Lisäksi on kuvattu lukuisia fossiilisia heimoja, joihin ei kuulu nykyisin eläviä lajeja. Aguiar ym. (2013) julkaisivat yhteenvedon maailman pistiäisheimoista ja niiden lajimääristä. Aguiarin ym. luettelosta kuitenkin puuttuvat heimot Heptamelidae, Trachypetidae, Nixoniidae, Scelionidae, Sparasionidae, Megastigmidae, Chyphotidae, Thynnidae, Astatidae, Mellinidae, Bembicidae, Philanthidae, Pemphredonidae, Psenidae ja Ammoplanidae, joiden luokittelu omiksi heimoikseen perustuu mm. Pilgrim ym:n (2008), Malm & Nymanin (2013), Buhl ym:n (2016), Jansta ym:n (2017), Sann ym:n (2018) ja Quicke ym:n (2020) tutkimuksiin. Myrmosinae-taksonia on usein pidetty omana heimonaan, mutta uusimman tutkimuksen perusteella se luokitellaan Mutillidae-heimon alaheimoksi (Brothers & Lelej 2017).

Suomen lajitietokeskuksen taksonomisessa tietokannassa ylläpidetään luetteloa maailman pistiäisheimoista ja Suomen pistiäislajeista. Luettelossa heimojen ja niitä ylempien taksonien järjestys pyrkii noudattamaan taksonien sukulaisuussuhteita ja fylogeniaa, kun taas alemmat taksonit luetellaan aakkosjärjestyksessä. Pistiäisten suursystematiikasta on julkaistu viime vuosina useita tutkimuksia, joiden tulokset ovat osaksi ristiriitaisia. Lajitietokeskuksen luettelon ja yläheimojen järjestyksen perustana on Petersin ym. (2017a) fylogeneettinen tutkimus. Yläheimot Megalyroidea ja Mymarommatoidea puuttuivat Petersin ym. tutkimuksesta, joten niiden systemaattinen sijainti on Klopfsteinin ym. (2013) tutkimuksen mukainen. Sierolomorphoidean luokittelu omaksi yläheimokseen perustuu Branstetterin ym. (2017) tutkimukseen.

Heimot luetellaan yläheimon sisällä aakkosjärjestyksessä, mikäli yläheimoon kuuluu vain kaksi heimoa. Muissa yläheimoissa heimojen järjestys perustuu seuraaviin lähteisiin: Tenthredinoidea (Malm & Nyman 2015), Evanioidea (Li ym. 2018), Chrysidoidea (Carpenter 1999, Brothers 2011), Pompiloidea (Branstetter ym. 2017), Apoidea (Sann ym. 2018), Platygastroidea (Murphy ym. 2007), Cynipoidea (Ronquist 1999), Diaprioidea (Klopfstein ym. 2013), Chalcidoidea (Zhang ym. 2020, Peters ym 2017b, Heraty ym. 2013), Ichneumonoidea (Quicke ym. 2020) ja Proctotrupoidea (Sharkey ym. 2012, Ronquist ym. 1999). Yläheimo Chrysidoidea saattaa olla parafyleettinen ryhmä (Branstetter ym. 2017).

Pistiäisheimojen suomenkieliset nimet perustuvat pääosin Várkonyin (2012) ja Paukkusen (2015) julkaisemattomiin raportteihin. Ruotsinkieliset nimet ovat peräisin Dyntaxa-tietokannasta lukuun ottamatta heimoja Ampulicidae, Crabronidae (sensu lato) ja Sphecidae, joiden nimet pohjautuvat Hellqvistin ym. (2014) artikkeliin.

Taulukko 1. Maailman ja Suomen pistiäisheimot. Lihavoidut heimot on tavattu Suomesta.

Alalahko   Yläheimo No Heimo Suomalainen nimi Lajeja Suomessa Ruotsalainen nimi
Symphyta   Pamphilioidea 1 Megalodontesidae      
Symphyta   Pamphilioidea 2 Pamphiliidae kudospistiäiset 34 spinnarsteklar
Symphyta   Xyeloidea 3 Xyelidae kääpiösahapistiäiset 2 tallblomsteklar
Symphyta   Tenthredinoidea 4 Blasticotomidae sylkisahapistiäiset 1 ormbunkssteklar
Symphyta   Tenthredinoidea 5 Argidae mailapistiäiset 21 borsthornsteklar
Symphyta   Tenthredinoidea 6 Pergidae      
Symphyta   Tenthredinoidea 7 Heptamelidae saniaispistiäiset 3  
Symphyta   Tenthredinoidea 8 Diprionidae havupistiäiset 19 barrsteklar
Symphyta   Tenthredinoidea 9 Cimbicidae nuijapistiäiset 28 klubbhornsteklar
Symphyta   Tenthredinoidea 10 Tenthredinidae lehtipistiäiset 624 bladsteklar
Symphyta   Xiphydrioidea 11 Xiphydriidae junkipistiäiset 5 halmsteklar
Symphyta   Siricoidea 12 Anaxyelidae      
Symphyta   Siricoidea 13 Siricidae puupistiäiset 7 vedsteklar
Symphyta   Cephoidea 14 Cephidae korsipistiäiset 12 halssteklar
Symphyta   Orussoidea 15 Orussidae loissahapistiäiset 1 parasitväxtsteklar
Apocrita Parasitica Ichneumonoidea 16 Ichneumonidae ahmaspistiäiset 2751 brokparasitsteklar
Apocrita Parasitica Ichneumonoidea 17 Braconidae vainopistiäiset 1354 bracksteklar
Apocrita Parasitica Ichneumonoidea 18 Trachypetidae      
Apocrita Parasitica Ceraphronoidea 19 Ceraphronidae nysäpistiäiset 42 pysslingsteklar
Apocrita Parasitica Ceraphronoidea 20 Megaspilidae täpläpistiäiset 36 trefåresteklar
Apocrita Parasitica Cynipoidea 21 Austrocynipidae      
Apocrita Parasitica Cynipoidea 22 Ibaliidae lapapistiäiset 3 skärknivsteklar
Apocrita Parasitica Cynipoidea 23 Liopteridae      
Apocrita Parasitica Cynipoidea 24 Cynipidae äkämäpistiäiset 46 gallsteklar
Apocrita Parasitica Cynipoidea 25 Figitidae kilvekepistiäiset 145 glattsteklar
Apocrita Parasitica Platygastroidea 26 Nixoniidae      
Apocrita Parasitica Platygastroidea 27 Sparasionidae kattipistiäiset 3  
Apocrita Parasitica Platygastroidea 28 Scelionidae hitupistiäiset 74 äggmärkarsteklar
Apocrita Parasitica Platygastroidea 29 Platygastridae litupistiäiset 208 gallmyggesteklar
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 30 Peradeniidae      
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 31 Proctorenyxidae      
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 32 Roproniidae      
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 33 Pelecinidae      
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 34 Austroniidae      
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 35 Vanhorniidae sepikkäpistiäiset 1  
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 36 Heloridae harsiaispistiäiset 3 bladluslejonsteklar
Apocrita Parasitica Proctotrupoidea 37 Proctotrupidae keripistiäiset 33 svartsteklar
Apocrita Parasitica Diaprioidea 38 Maamingidae      
Apocrita Parasitica Diaprioidea 39 Monomachidae      
Apocrita Parasitica Diaprioidea 40 Ismaridae pihtiäispistiäiset 4  
Apocrita Parasitica Diaprioidea 41 Diapriidae muurupistiäiset 211 hyllhornsteklar
Apocrita Parasitica Mymarommatoidea 42 Mymarommatidae paljepistiäiset 1 bälgnacksteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 43 Mymaridae hiukekiilupistiäiset 62 dvärgsteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 44 Rotoitidae      
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 45 Eriaporidae kärpäskiilupistiäiset 1  
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 46 Azotidae kilpikkäkiilupistiäiset 1  
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 47 Signiphoridae nuijakiilupistiäiset 3 långklubbsteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 48 Trichogrammatidae munakiilupistiäiset 15 hårstrimsteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 49 Tetracampidae kauluskiilupistiäiset 8 raggsteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 50 Eulophidae hentokiilupistiäiset 294 finglanssteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 51 Aphelinidae epelikiilupistiäiset 31 växtlussteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 52 Encyrtidae hyppykiilupistiäiset 230 sköldlussteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 53 Cynipencyrtidae      
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 54 Tanaostigmatidae      
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 55 Ormyridae äkämäkiilupistiäiset 4 kägelglanssteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 56 Torymidae loistokiilupistiäiset 71 gallglanssteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 57 Chalcididae jalokiilupistiäiset 9 bredlårsteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 58 Eurytomidae himmikiilupistiäiset 67 kragglanssteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 59 Perilampidae välkekiilupistiäiset 14 gropglanssteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 60 Eucharitidae kytrykiilupistiäiset    
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 61 Megastigmidae täpläkiilupistiäiset 14  
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 62 Leucospidae laskoskiilupistiäiset    
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 63 Agaonidae viikunapistiäiset    
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 64 Eupelmidae loikkakiilupistiäiset 9 hoppglanssteklar
Apocrita Parasitica Chalcidoidea 65 Pteromalidae hohtokiilupistiäiset 380 puppglanssteklar
Apocrita Parasitica Stephanoidea 66 Stephanidae kruunupistiäiset    
Apocrita Parasitica Evanioidea 67 Aulacidae junkiaispistiäiset 1 vedlarvsteklar
Apocrita Parasitica Evanioidea 68 Gasteruptiidae peitsipistiäiset 9 bisteklar
Apocrita Parasitica Evanioidea 69 Evaniidae torakkapistiäiset 1 hungersteklar
Apocrita Parasitica Megalyroidea 70 Megalyridae      
Apocrita Parasitica Trigonaloidea 71 Trigonalyidae alvepistiäiset 1  
Apocrita Aculeata Chrysidoidea 72 Plumariidae      
Apocrita Aculeata Chrysidoidea 73 Scolebythidae      
Apocrita Aculeata Chrysidoidea 74 Sclerogibbidae      
Apocrita Aculeata Chrysidoidea 75 Embolemidae vohkapistiäiset 1 vedstritsteklar
Apocrita Aculeata Chrysidoidea 76 Dryinidae pihtipistiäiset 46 stritsäcksteklar
Apocrita Aculeata Chrysidoidea 77 Bethylidae lattapistiäiset 18 dvärggaddsteklar
Apocrita Aculeata Chrysidoidea 78 Chrysididae kultapistiäiset 49 guldsteklar
Apocrita Aculeata Vespoidea 79 Rhopalosomatidae      
Apocrita Aculeata Vespoidea 80 Vespidae ampiaiset 43 getingar
Apocrita Aculeata Sierolomorphoidea 81 Sierolomorphidae      
Apocrita Aculeata Tiphioidea 82 Tiphiidae puukkopistiäiset 2 pansarsteklar
Apocrita Aculeata Thynnoidea 83 Chyphotidae      
Apocrita Aculeata Thynnoidea 84 Thynnidae lysmypistiäiset 1 jägarsteklar
Apocrita Aculeata Pompiloidea 85 Pompilidae tiepistiäiset 58 vägsteklar
Apocrita Aculeata Pompiloidea 86 Sapygidae säiläpistiäiset 2 planksteklar
Apocrita Aculeata Pompiloidea 87 Mutillidae mutipistiäiset 3 sammetsteklar
Apocrita Aculeata Scolioidea 88 Bradynobaenidae      
Apocrita Aculeata Scolioidea 89 Scoliidae sapelipistiäiset   dolksteklar
Apocrita Aculeata Formicoidea 90 Formicidae muurahaiset 58 myror
Apocrita Aculeata Apoidea 91 Ampulicidae kartiopistiäiset 2 kackerlacksteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 92 Astatidae kievaspistiäiset 4 rovsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 93 Sphecidae hietapistiäiset 5 sandsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 94 Mellinidae kärpäspistiäiset 2 rovsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 95 Crabronidae kiiltosuupistiäiset 73 rovsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 96 Bembicidae kaskaspistiäiset 15 rovsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 97 Heterogynaidae      
Apocrita Aculeata Apoidea 98 Philanthidae rengaspistiäiset 5 rovsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 99 Pemphredonidae kirvapistiäiset 37 rovsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 100 Psenidae otapistiäiset 15 rovsteklar
Apocrita Aculeata Apoidea 101 Ammoplanidae      
Apocrita Aculeata Apoidea 102 Melittidae vyömehiläiset 5 sommarbin
Apocrita Aculeata Apoidea 103 Andrenidae maamehiläiset 42 grävbin
Apocrita Aculeata Apoidea 104 Halictidae hietamehiläiset 38 vägbin
Apocrita Aculeata Apoidea 105 Colletidae kalvomehiläiset 23 korttungebin
Apocrita Aculeata Apoidea 106 Stenotritidae      
Apocrita Aculeata Apoidea 107 Megachilidae vatsaharjamehiläiset 54 buksamlarbin
Apocrita Aculeata Apoidea 108 Apidae aitomehiläiset 72 långtungebin

Kirjallisuus

Aguiar, A.P., Deans, A.R., Engel, M.S., Forshage, M., Huber, J.T., Jennings, J.T., Johnson, N.F., Lelej, A.S., Longino, J.T., Lohrmann, V., Mikó, I., Ohl, M., Rasmussen, C., Taeger, A. & Yu, D.S.K. (2013) Order Hymenoptera. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.), Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness (addenda 2013). Zootaxa 3703: 51–62. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3703.1.12

Branstetter, M.G., Danforth, B.N., Pitts, J.P., Faircloth, B.C., Ward, P.S., Buffington, M.L., Gates, M.W., Kula, R.R. & Brady, S.G. 2017: Phylogenomic Insights into the Evolution of Stinging Wasps and the Origins of Ants and Bees. Current Biology 27: 1019-1025. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.03.027

Brothers, D.J. 2011: A new Late Cretaceous family of Hymenoptera, and phylogeny of the Plumariidae and Chrysidoidea (Aculeata). ZooKeys 130: 515–542. http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.130.1591

Brothers, D.J., Lelej, A.S. 2017: Phylogeny and higher classification of Mutillidae (Hymenoptera) based on morphological reanalyses. Journal of Hymenoptera Research 60: 1-97. https://doi.org/10.3897/jhr.60.20091

Buhl, P., Broad, G. & Notton, D. 2016: Checklist of British and Irish Hymenoptera - Platygastroidea. Biodiversity Data Journal 4: e7991. http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.4.e7991

Carpenter, J.M. 1999: What do we know about chrysidoid (Hymenoptera) relationships? Zoologica Scripta 28: 215–231.

Hellqvist, S., Abenius J. & Norén, L. 2014: Provinsförteckning för de svenska arterna i familjerna Ampulicidae, Sphecidae och Crabronidae (Hymenoptera). Entomologisk Tidskrift 125: 77–94.

Heraty, J.M., Burks, R.A., Cruaud, A., Gibson, G.A.P., Liljeblad, J., Munro, J., Rasplus, J.-Y., Delvare, G., Janšta, P., Gumovsky, A., Huber, J., Woolley, J.B., Krogmann, L., Heydon, S., Polaszek, A., Schmidt, S., Darling, D.C., Gates, M.W., Mottern, J., Murray, E., Molin, A.D., Triapitsyn, S., Baur, H., Pinto, J.D., van Noort, S., George, J. & Yoder, M. 2013: A phylogenetic analysis of the megadiverse Chalcidoidea (Hymenoptera). Cladistics 29: 466–542. http://dx.doi.org/10.1111/cla.12006

Janšta, P., Cruaud, A., Delvare, G., Genson, G., Heraty, J., Křížková, B. & Rasplus, J.-Y. 2017: Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) revised: molecular phylogeny, circumscription and reclassification of the family with discussion of its biogeography and evolution of life-history traits. Cladistics, published online. http://dx.doi.org/10.1111/cla.12228

Johnson, B.R., Borowiec, M.L., Chiu, J.C., Lee, E.K., Atallah, J. & Ward, P.S. 2013: Phylogenomics resolves evolutionary relationships among ants, bees and wasps. Current Biology 23: 2058–2062. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.050

Klopfstein, S., Vilhelmsen, L., Heraty, J.M., Sharkey, M. & Ronquist, F. 2013: The Hymenopteran Tree of Life: Evidence from Protein-Coding Genes and Objectively Aligned Ribosomal Data. PLoS ONE 8: e69344. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0069344

Li, L., Rasnitsyn, A. P., Shih, C., Labandeira, C. C., Buffington, M., Li, D. & Ren, D. 2018: Phylogeny of Evanioidea (Hymenoptera, Apocrita), with descriptions of new Mesozoic species from China and Myanmar. Systematic Entomology 43(4): 810-842. https://doi.org/10.1111/syen.12315

Malm, T. & Nyman, T. 2014: Phylogeny of the symphytan grade of Hymenoptera: new pieces into the old jigsaw(fly) puzzle. Cladistics 2014: 1–17. http://dx.doi.org/10.1111/cla.12069

Murphy, N.P., Carey, D., Castro, L.R., Dowton, M. & Austin, A.D. 2007: Phylogeny of the platygastroid wasps (Hymenoptera) based on sequences from the 18S rRNA, 28S rRNA and cytochrome oxidase I genes: implications for the evolution of the ovipositor system and host relationships. Biological Journal of the Linnean Society 91: 653–669.

Paukkunen, J. 2015: Saha- ja myrkkypistiäisryhmien suomenkielinen nimistö. Julkaisematon raportti. 5 s.

Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernández-Triana, J., Jussila, R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. & Österblad, I. 2019: Hymenoptera, pistiäiset.  Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2019: Lajiluettelo 2018. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Peters, R.S., Krogmann, L., Mayer, C., Donath, A., Gunkel, S., Meusemann, K., Kozlov, A., Podsiadlowski, L., Petersen, M., Lanfear, R., Diez, P.A., Heraty, J., Kjer, K.M., Klopfstein, S., Meier, R., Polidori, C., Schmitt, T., Liu, S., Zhou, X., Wappler, T., Rust, J., Misof, B. & Niehuis, O. 2017a: Evolutionary History of the Hymenoptera. Current Biology 27: 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.01.027

Peters, R. S., Niehuis, O., Gunkel, S., Bläser, M., Mayer, C., Podsiadlowski, L., Kozlov, A., Donath, A., van Noort, S., Liu, S., Zhou, X., Misof, X., Heraty, J. & Krogmann, L. 2017b: Transcriptome sequence-based phylogeny of chalcidoid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) reveals a history of rapid radiations, convergence, and evolutionary success. Molecular phylogenetics and evolution 120: 286-296. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2017.12.005

Pilgrim, E.M., von Dohlen, C.D. & Pitts, J.P. 2008: Molecular phylogenetics of Vespoidea indicate paraphyly of the superfamily and novel relationships of its component families and subfamilies. Zoologica Scripta 37: 539–560. http://dx.doi.org/10.1111/j.1463-6409.2008.00340.x

Quicke, D. L. J., Austin, A. D., Fagan‐Jeffries, E. P., Hebert, P. D. N. & Butcher, B. A. 2020: Recognition of the Trachypetidae stat.n. as a new extant family of Ichneumonoidea (Hymenoptera), based on molecular and morphological evidence. – Systematic Entomology, published online. https://doi.org/10.1111/syen.12426

Ronquist, F. 1999: Phylogeny, classification and evolution of the Cynipoidea. Zoologica Scripta 28: 139–164.

Ronquist, F., Rasnitsyn, A. P., Roy, A., Eriksson, K. & Lindgren, M. 1999: Phylogeny of the Hymenoptera: A cladistic reanalysis of Rasnitsyn’s (1998) data. Zoologica Scripta 28: 13–50. https://doi.org/10.1046/j.1463-6409.1999.00023.x

Sann, M., Niehuis, O., Peters, R. S., Mayer, C., Kozlov, A., Podsiadlowski, L., Bank, S., Meusemann, K., Misof, B., Bleidorn, C. & Ohl, M. 2018: Phylogenomic analysis of Apoidea sheds new light on the sister group of bees. BMC Evolutionary Biology 18: 71. https://doi.org/10.1186/s12862-018-1155-8

Sharkey, M. J., Carpenter, J. M., Vilhelmsen, L., Heraty, J., Liljeblad, J., Dowling, A. P., Schulmeister, S., Murray, D., Deans, A. R., Ronquist, F., Krogmann, L. & Wheeler, W. C. 2012: Phylogenetic relationships among superfamilies of Hymenoptera. Cladistics 28: 80–112. https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.2011.00366.x

Várkonyi, G. 2012: Kätköpistiäisryhmien suomenkieliset nimet. Pistiäistyöryhmän ehdotus 10.11.2012. Julkaisematon raportti. 9 s.

Zhang, J., Lindsey, A. R. I., Peters, R. S., Heraty, J. M., Hopper, K. R., Werren, J. H., Martinson, E. O., Woolley, J. B., Yoder, M. J. & Krogmann, L. 2020: Conflicting signal in transcriptomic markers leads to a poorly resolved backbone phylogeny of chalcidoid wasps. - Systematic Entomology, published online. https://doi.org/10.1111/syen.12427

Thu, 2016-11-10 05:57 -- Admin
https://secure.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith