Suomessa tavatut kimalaislajit

Suomessa on tavattu vuoteen 2016 mennessä 37 kimalaislajia. Alasuvun Psithyrus lajit ovat toisten kimalaislajien pesissä loisivia loiskimalaisia. Myös tundrakimalainen (B. hyperboreus) loisii lähilajiensa pesissä. Lajinimeä klikkaamalla pääset Suomen lajitietokeskuksen sivulle, josta löydät kuvia ja tietoja kimalaislajistomme levinneisyydestä ja elintavoista.

Suku Bombus Latreille, 1802 - kimalaiset

Alasuku Kallobombus Dalla Torre, 1880
1. soroeensis (Fabricius, 1776) - sorokimalainen

Alasuku Subterraneobombus Vogt, 1911
2. distinguendus Morawitz, 1869 - kirjokimalainen
3. subterraneus (Linnaeus, 1758) - maakimalainen

Alasuku Megabombus Dalla Torre, 1880
4. consobrinus Dahlbom, 1832 - ukonhattukimalainen
5. hortorum (Linnaeus, 1761) - tarhakimalainen

Alasuku Psithyrus Lepeletier, 1833
6. barbutellus (Kirby, 1802) - tarhaloiskimalainen
7. bohemicus Seidl, 1837 - mantuloiskimalainen
8. campestris (Panzer, 1801) - peltoloiskimalainen
9. flavidus Eversmann, 1852 - kanervaloiskimalainen
10. norvegicus Sparre Schneider, 1918 - kartanoloiskimalainen
11. quadricolor (Lepeletier, 1832) - kirjoloiskimalainen
12. rupestris (Fabricius, 1793) - kivikkoloiskimalainen
13. sylvestris (Lepeletier, 1832) - pensasloiskimalainen

Alasuku Thoracobombus Dalla Torre, 1880
14. humilis Illiger, 1806 - juhannuskimalainen
15. muscorum (Linnaeus, 1758) - sammalkimalainen
16. pascuorum (Scopoli, 1763) - peltokimalainen
17. ruderarius (Müller, 1776) - mustakimalainen
18. schrencki Morawitz, 1881 - kaakonkimalainen
19. sylvarum (Linnaeus, 1761) - ketokimalainen
20. veteranus (Fabricius, 1793) - hevoskimalainen

Alasuku Pyrobombus Wahlberg, 1855
21. cingulatus Wahlberg, 1855 - korpikimalainen
22. hypnorum (Linnaeus, 1758) - kartanokimalainen
23. jonellus (Kirby, 1802) - kanervakimalainen
24. lapponicus (Fabricius, 1793) - lapinkimalainen
25. monticola Smith, 1849 - vuoristokimalainen
26. pratorum (Linnaeus, 1761) - pensaskimalainen

Alasuku Alpinobombus Skorikov, 1914
27. alpinus (Linnaeus, 1758) - alppikimalainen
28. balteatus Dahlbom, 1832 - pohjankimalainen
29. hyperboreus Schönherr, 1809 - tundrakimalainen
30. pyrrhopygus Friese, 1902 - tunturikimalainen

Alasuku Bombus Latreille, 1802
31. cryptarum (Fabricius, 1775) - kangaskimalainen
32. lucorum (Linnaeus, 1761) - mantukimalainen
33. magnus Vogt, 1911 - isokimalainen
34. sporadicus Nylander, 1848 - pitkäsiipikimalainen
35. terrestris (Linnaeus, 1758) - kontukimalainen

Alasuku Melanobombus Dalla Torre, 1880
36. lapidarius (Linnaeus, 1758) - kivikkokimalainen

Alasuku Cullumanobombus Vogt, 1911
37. semenoviellus Skorikov, 1910 - uralinkimalainen

Wed, 2016-05-11 05:28 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith