Raportointi

Maastolomakkeiden tiedot tallennetaan kauden aikana tai sen jälkeen excel-tallennuspohjiin, jotka voi ladata alla olevista linkeistä:

Pistelaskennan tallennuslomake

Linjalaskennan tallennuslomake

Täytetyt tallennuslomakkeet toimitetaan kauden jälkeen (viimeistään joulukuussa 2016) sähköpostitse osoitteeseen:

juho.paukkunen (at) helsinki.fi

Jos excelin käytössä on ongelmia, voi havainnot toimittaa myös maastolomakkeille tallennettuna postitse osoitteeseen:

Juho Paukkunen
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
PL 17
00014 Helsingin yliopisto


Kartanokimalainen (B. hypnorum). © BY-NC. Pekka Malinen 2011.

Fri, 2016-04-22 18:00 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith