Luokittelu

Juho Paukkunen (päivitetty 12.4.2017)

Pistiäisten lahko on perinteisesti jaettu kahdeksi alalahkoksi, joista sahapistiäiset (Symphyta) muodostavat evolutiivisesti vanhimman ryhmän ja hoikkatyviset (Apocrita) myöhemmin kehittyneen pistiäisten enemmistön. Hoikkatyviset puolestaan jaetaan kätköpistiäisiin (Parasitica) ja myrkkypistiäisiin (Aculeata). Edellä mainituista pistiäisryhmistä sahapistiäiset ja kätköpistiäiset ovat ns. parafyleettisiä ryhmiä, joiden jäsenillä on yhteinen kantamuoto, mutta joihin ei kuulu kaikkia ko. kantamuodon jälkeläisiä.

Maailmasta tunnetaan yhteensä 28 pistiäisyläheimoa ja 100 -heimoa. Yläheimoista 24 ja heimoista 68 on tavattu Suomesta (ks. Pistiaisheimotaulukko). Lisäksi on kuvattu lukuisia fossiilisia heimoja, joihin ei kuulu nykyisin eläviä lajeja. Aguiar ym. (2013) julkaisivat yhteenvedon maailman pistiäisheimoista ja niiden lajimääristä. Aguiarin ym. luettelosta kuitenkin puuttuvat heimot Chyphotidae, Heptamelidae, Myrmosidae, Nixoniidae, Scelionidae, Sparasionidae ja Thynnidae, joiden luokittelu omiksi heimoikseen perustuu mm. Pilgrim ym:n (2008), Malm & Nymanin (2013) ja Buhl ym:n (2016) tutkimuksiin.

Suomen lajitietokeskuksen taksonomisessa tietokannassa ylläpidetään luetteloa maailman pistiäisheimoista ja Suomen pistiäislajeista. Luettelossa heimojen ja niitä ylempien taksonien järjestys pyrkii noudattamaan taksonien sukulaisuussuhteita ja fylogeniaa, kun taas alemmat taksonit luetellaan aakkosjärjestyksessä. Pistiäisten suursystematiikasta on julkaistu viime vuosina useita tutkimuksia, joiden tulokset ovat osaksi ristiriitaisia. Lajitietokeskuksen luettelon ja yläheimojen järjestyksen perustana on Petersin ym. (2017) fylogeneettinen tutkimus. Yläheimot Megalyroidea ja Mymarommatoidea puuttuivat Petersin ym. tutkimuksesta, joten niiden systemaattinen sijainti on Klopfsteinin ym. (2013) tutkimuksen mukainen. Sierolomorphoidean luokittelu omaksi yläheimokseen perustuu Branstetterin ym. (2017) tutkimukseen.

Heimot luetellaan yläheimon sisällä aakkosjärjestyksessä, mikäli yläheimoon kuuluu vain kaksi heimoa. Myös Proctotrupoidea-yläheimon heimot ovat aakkosjärjestyksessä. Muissa yläheimoissa heimojen järjestys perustuu seuraaviin lähteisiin: Tenthredinoidea (Malm & Nyman 2015), Evanioidea (Klopfstein ym. 2013, Peters ym. 2017), Chrysidoidea (Carpenter 1999, Brothers 2011), Pompiloidea (Branstetter ym. 2017), Apoidea (Melo 1999, Danforth ym. 2006, Michez ym. 2009, Debevec ym. 2012), Platygastroidea (Murphy ym. 2007), Cynipoidea (Ronquist 1999), Diaprioidea (Klopfstein ym. 2013) ja Chalcidoidea (Heraty ym. 2013). Vaikka Crabronidae on todettu parafyleettiseksi (Debevec ym. 2012, Branstetter ym. 2017, Peters ym. 2017), se on säilytetty luettelossa laajassa merkityksessään yleisen käytännön mukaisesti. Myös Chrysidoidea saattaa olla parafyleettinen ryhmä (Branstetter ym. 2016).

Pistiäisheimojen suomenkieliset nimet perustuvat pääosin Várkonyin (2012) ja Paukkusen (2015) julkaisemattomiin raportteihin. Ruotsinkieliset nimet ovat peräisin Dyntaxa-tietokannasta lukuun ottamatta heimoja Ampulicidae, Crabronidae ja Sphecidae, joiden nimet pohjautuvat Hellqvistin ym. (2014) artikkeliin.

Kirjallisuus

Aguiar, A.P., Deans, A.R., Engel, M.S., Forshage, M., Huber, J.T., Jennings, J.T., Johnson, N.F., Lelej, A.S., Longino, J.T., Lohrmann, V., Mikó, I., Ohl, M., Rasmussen, C., Taeger, A. & Yu, D.S.K. (2013) Order Hymenoptera. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.), Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness (addenda 2013). Zootaxa 3703: 51–62. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3703.1.12

Branstetter, M.G., Danforth, B.N., Pitts, J.P., Faircloth, B.C., Ward, P.S., Buffington, M.L., Gates, M.W., Kula, R.R. & Brady, S.G. 2017: Phylogenomic Insights into the Evolution of Stinging Wasps and the Origins of Ants and Bees. Current Biology 27: 1019-1025. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.03.027

Brothers, D.J. 2011: A new Late Cretaceous family of Hymenoptera, and phylogeny of the Plumariidae and Chrysidoidea (Aculeata). ZooKeys 130: 515–542. http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.130.1591

Buhl, P., Broad, G. & Notton, D. 2016: Checklist of British and Irish Hymenoptera - Platygastroidea. Biodiversity Data Journal 4: e7991. http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.4.e7991

Carpenter, J.M. 1999: What do we know about chrysidoid (Hymenoptera) relationships? Zoologica Scripta 28: 215–231.

Danforth, B.N., Sipes, S.D., Fang, J. & Brady, S.G. 2006: The history of early bee diversification based on five genes plus morphology. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103: 15118–15123. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0604033103

Debevec, A.H., Cardinal, S. & Danforth, B.N. 2012: Identifying the sister group to the bees: a molecular phylogeny of Aculeata with an emphasis on the superfamily Apoidea. Zoologica Scripta 41: 527–535. http://dx.doi.org/10.1111/j.1463-6409.2012.00549.x

Hellqvist, S., Abenius J. & Norén, L. 2014: Provinsförteckning för de svenska arterna i familjerna Ampulicidae, Sphecidae och Crabronidae (Hymenoptera). Entomologisk Tidskrift 125: 77–94.

Heraty, J.M., Burks, R.A., Cruaud, A., Gibson, G.A.P., Liljeblad, J., Munro, J., Rasplus, J.-Y., Delvare, G., Janšta, P., Gumovsky, A., Huber, J., Woolley, J.B., Krogmann, L., Heydon, S., Polaszek, A., Schmidt, S., Darling, D.C., Gates, M.W., Mottern, J., Murray, E., Molin, A.D., Triapitsyn, S., Baur, H., Pinto, J.D., van Noort, S., George, J. & Yoder, M. 2013: A phylogenetic analysis of the megadiverse Chalcidoidea (Hymenoptera). Cladistics 29: 466–542. http://dx.doi.org/10.1111/cla.12006

Johnson, B.R., Borowiec, M.L., Chiu, J.C., Lee, E.K., Atallah, J. & Ward, P.S. 2013: Phylogenomics resolves evolutionary relationships among ants, bees and wasps. Current Biology 23: 2058–2062. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.050

Klopfstein, S., Vilhelmsen, L., Heraty, J.M., Sharkey, M. & Ronquist, F. 2013: The Hymenopteran Tree of Life: Evidence from Protein-Coding Genes and Objectively Aligned Ribosomal Data. PLoS ONE 8: e69344. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0069344

Malm, T. & Nyman, T. 2014: Phylogeny of the symphytan grade of Hymenoptera: new pieces into the old jigsaw(fly) puzzle. Cladistics 2014: 1–17. http://dx.doi.org/10.1111/cla.12069

Melo, G.A.R. 1999: Phylogenetic relationships and classification of the major lineages of Apoidea (Hymenoptera), with emphasis on the crabronid wasps. Scientific Papers, Natural History Museum of the University of Kansas, Lawrence 14: 1–55.

Michez, D., Patiny, S. & Danforth, B.N. 2009: Phylogeny of the bee family Melittidae (Hymenoptera: Anthophila) based on combined molecular and morphological data. Systematic Entomology 34: 574–597. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3113.2009.00479.x

Murphy, N.P., Carey, D., Castro, L.R., Dowton, M. & Austin, A.D. 2007: Phylogeny of the platygastroid wasps (Hymenoptera) based on sequences from the 18S rRNA, 28S rRNA and cytochrome oxidase I genes: implications for the evolution of the ovipositor system and host relationships. Biological Journal of the Linnean Society 91: 653–669.

Paukkunen, J. 2015: Saha- ja myrkkypistiäisryhmien suomenkielinen nimistö. Julkaisematon raportti. 5 s.

Peters, R.S., Krogmann, L., Mayer, C., Donath, A., Gunkel, S., Meusemann, K., Kozlov, A., Podsiadlowski, L., Petersen, M., Lanfear, R., Diez, P.A., Heraty, J., Kjer, K.M., Klopfstein, S., Meier, R., Polidori, C., Schmitt, T., Liu, S., Zhou, X., Wappler, T., Rust, J., Misof, B. & Niehuis, O. 2017: Evolutionary History of the Hymenoptera. Current Biology 27: 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.01.027

Pilgrim, E.M., von Dohlen, C.D. & Pitts, J.P. 2008: Molecular phylogenetics of Vespoidea indicate paraphyly of the superfamily and novel relationships of its component families and subfamilies. Zoologica Scripta 37: 539–560. http://dx.doi.org/10.1111/j.1463-6409.2008.00340.x

Ronquist, F. 1999: Phylogeny, classification and evolution of the Cynipoidea. Zoologica Scripta 28: 139–164.

Várkonyi, G. 2012: Kätköpistiäisryhmien suomenkieliset nimet. Pistiäistyöryhmän ehdotus 10.11.2012. Julkaisematon raportti. 9 s.

Thu, 2016-11-10 05:57 -- SJ V
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=http%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith