Harjun oppimiskeskus

Licence: 
All rights reserved.
Description: 

Perille Harjun oppimiskeskukseen saavuttiin torstai-iltapäivänä ja majoitus oli kuvan ruokalarakennuksessa.

Creator: 
Juho Paukkunen
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith