Radan varsi

Licence: 
All rights reserved.
Description: 

Helsingistä lähteneen porukan ensimmäinen pysähdyspaikka oli radan varressa sijaitseva ketoalue Kaipiaisissa. Kuvassa Sakari Kerppola ja Matti Viitasaari.

Creator: 
Juho Paukkunen
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith