Ketokimalainen (Bombus sylvarum) aitovirnan kukalla.

Licence: 
All rights reserved.
Description: 

Matin ja Sakarin kanssa käytiin vielä uudestaan Anolan kedolla. Tässä ketokimalainen (Bombus sylvarum) aitovirnan kukalla.

Creator: 
Juho Paukkunen
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith