Martti savusaunassa

Licence: 
All rights reserved.
Description: 

Savusauna jäi lämmittämättä tällä kertaa. Kuvassa Martti Koponen.

Creator: 
Juho Paukkunen
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith