Alysia frigida -vainokainen (Braconidae)

Licence: 
Creative Commons Licence
Description: 

Vainokainen (Braconidae) Alysia frigida Punikkitatista 12.09. 2015. Yksi monista sienestä lentäneistä yksilöistä.

Creator: 
SJ V
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith