Alysia frigida -vainokaisen (Braconidae) kolo Punikkitatissa

Licence: 
Creative Commons Licence
Description: 

Alysia frigida -vainokaisen "kammio" punikkitatissa. Samassa tatissa oli useita kammioita, joissa jokaisessa oli vähintään 2-3 yksilöä.

Creator: 
SJ V
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith