Preparointi

Suurikokoiset pistiäiset neulataan yleensä hyönteisneuloilla, kun taas pienemmät lajit liimataan pahvilapuille tai laitetaan mikroneuloihin. Väliaikaisesti pistiäisiä voidaan myös säilyttää n. 70-90 % alkoholissa. Pistiäiset on syytä preparoida niin, että jalat, siivet ja mielellään myös suuosat ovat selkeästi nähtävissä. Lapuille liimattaessa yksilö kiinnitetään vesiliukoisella liimalla oikealta kyljeltään pahvilappuun. Koirailta kannattaa usein preparoida esiin myös sukuelimet; ne voi jättää takaruumiiseen kiinni tai liimata erilliselle lapulle, joka pannaan samaan neulaan yksilön kanssa.


Pistiäisiä kokoelmalaatikoissa

Kaikki yksilöt etiketöidään. Neulaan laitettavaan etikettilapppuun kirjataan ainakin yksilön löytöpaikka (maa, luonnontieteellinen maakunta, kunta, tarkempi paikka ja koordinaatit mielellään 100 metrin tarkkuudella), keruuaika ja kerääjä. Koordinaatit saa suoraan GPS-laitteesta tai keruuretken jälkeen esimerkiksi internetistä löytyvistä Kansalaisen karttapaikka - tai Retkikartta.fi -palveluista. Myös muita tietoja voi laittaa (erilliseen) etikettiin; esim. ravintokasvi, keruutapa, loisen isäntä.

Kun yksilö on määritetty, omalle lapulleen laitetaan lajin nimi ja yksilön määrittäjä, mielellään myös määritysvuosi. Yksilöistä voi koota kokoelman näytelaatikoihin tai erityiseen hyönteiskaappiin. Näytteet on syytä aika ajoin tarkastaa tuhohyönteisten varalta. Mikäli tuhoja ilmenee, tulee koko kokoelmalaatikko laittaa pakastimeen noin viikon ajaksi, jolloin tuholaiset kuolevat.

Lisätietoa ja linkkejä

Wed, 2016-11-09 12:56 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith