Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) pistiäiskokoelmat

Juho Paukkunen (päivitetty 1.1.2022)

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) pistiäiskokoelmat tarjoavat pistiäistutkijoille ja -harrastajille korvaamattoman arvokkaan tietolähteen mm. taksonomisia, faunistisia ja geneettisiä tutkimuksia sekä uhanalaisuusarviointeja varten. Viime vuosina pistiäiskokoelmat ovatkin olleet Luomuksen käytetyimpiä aineistoja ja ne ovat karttuneet useilla tuhansilla näytteillä vuosittain. Pistiäiskokoelmat jakautuvat kolmeksi erilliseksi osakokoelmaksi:

1. Itä-Fennoskandian pistiäiskokoelma (Hymenoptera Eastern Fennoscandia) koostuu Suomesta ja Venäjän Fennoskandiasta kerätyistä näytteistä. Kokoelma sisältää yli miljoona näytettä, joista vanhimmat on kerätty 1830-luvulla. Kokoelman yksilöiden löytötietoja on tallennettu Kotka-tietokantaan tähän mennessä runsaan 200000 yksilön osalta. Kokoelma on pääosin hyvin järjestetty, mutta siihen kuuluu myös runsaasti täysin määrittämätöntä sekalaista aineistoa.

2. Ulkomainen pistiäiskokoelma (Hymenoptera World) sisältää näytteitä kaikkialta maailmasta lukuun ottamatta Itä-Fennoskandiaa. Siihen kuuluu noin puoli miljoonaa näytettä, joista valtaosa on Euroopasta ja muualta palearktiselta alueelta. Runsaasti aineistoa on mm. Venäjän Kaukoidästä ja Siperiasta. Vanhimmat näytteet on kerätty 1800-luvun alussa. Kokoelma on äskettäin saatu järjestettyä siten, että heimot ovat systemaattisessa järjestyksessä ja alemmat taksonit aakkosjärjestyksessä. Kokoelmasta on digitoitu vasta alle 3000 näytettä.

3. William Nylanderin pistiäiskokoelma (Hymenoptera Nylander) koostuu 1800-luvun alkupuoliskolla Suomesta ja muualta maailmasta kerätyistä näytteistä. Suurin osa näytteistä, joita on yhteensä noin tuhat, on suomalaisen pistiäis- ja jäkälätutkija W. Nylanderin keräämiä ja määrittämiä. Kokoelmaan kuuluu paljon tieteellisesti arvokkaita tyyppiyksilöitä, jotka löytyvät digitoituina Kotka-tietokannasta ja laji.fi-portaalin kautta.

Kokoelmahalli

Yllä mainittujen osakokoelmien lisäksi pistiäisnäytteitä sisältyy runsaasti myös Luomuksen hyönteisten nestekokoelmaan. Museolla on myös erillinen äkämäkokoelma sekä isäntälajien mukaan järjestetty parasitoidihyönteisten kokoelma, johon sisältyy paljon kasvatettuja loispistiäisiä.

Mikäli haluat lainata näytteitä Luomuksen pistiäiskokoelmista, tarjota aineistoa lahjoituksena tai tutkia kokoelmia paikan päällä, ota yhteyttä Juho Paukkuseen. Kaikki apu liittyen kokoelmien järjestämiseen on myös tervetullutta!

Wed, 2016-11-09 12:56 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith