Vuosikertomus 2019

Juho Paukkunen (päivitetty 7.1.2020)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2019 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 50 lahjoituksella, joihin sisältyi yhteensä n. 6400 pistiäisyksilöä. Lisäksi museon genomikokoelmaan liitettiin 124 pistiäisnäytettä, ja vuosina 2014, 2016 ja 2017 lahjoituksina saaduista Leif Lindgrenin, Antti Pekkarisen ja Jonny Perkiömäen kokoelmista saatiin vietyä museon kokoelmiin 7495 (1174 + 800 + 5521) pistiäisyksilöä, joita ei ollut sisällytetty aiempien vuosien kartuntoihin. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 36 henkilöä (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Martti Koposelta (n. 2745 yks.), Juha Pöyryltä (1027 yks.) ja Pekka Turuselta (967 yks.). Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan ja huomattava osa näytteistä on myös digitoitu.

Martti Koposen lahjoittamat pistiäiset koostuivat suureksi osaksi vainopistiäisistä (Braconidae, 511 yks.), litupistiäisistä (Platygastridae, 382 yks.) ja hentokiilupistiäisistä (Eulophidae, 320 yks.). 107:ää yksilöä lukuun ottamatta aineisto on kerätty Suomesta. Suurin osa aineistosta on määritetty lajilleen, ja siihen sisältyi mm. Rhoptromeris macaronesiensis -lajin holotyyppi, R. koponeni -lajin paratyyppi ja R. leptocoris -lajin 76 paratyyppiä. Juha Pöyryn lahjoittamista pistiäisistä suurin osa oli Halictidae- (483 yks.), Andrenidae- (220 yks.), Megachilidae- (93 yks.) ja Apidae-heimojen (74 yks.) mesipistiäisiä. Yksilöistä 1010 on kerätty Suomesta ja loput 17 Virosta. Pekka Turusen lahjoitus koostui lähinnä Pohjois-Karjalasta viime vuosina kerätyistä kätköpistiäisistä. Aineisto sisälsi mm. ahmaspistiäisiä (Ichneumonidae, 373 yks.), vainopistiäisiä (135 yks.) ja hohtokiilupistiäisiä (Pteromalidae, 98 yks.). Genomikokoelmaan liitetyt näytteet olivat Juho Paukkusen Etelä-Suomesta vuonna 2019 keräämiä mesipistiäisiä lukuun ottamatta viittä Gunilla Ståhlsin Lapista keräämää mesipistiäisyksilöä.

Muista lahjoituksista maininnan arvoisia ovat Veli Vikbergin antamat tyyppinäytteet (Pontopristia analis -holotyyppi, Homoporus anthrisci -holotyyppi ja -paratyyppi, Euplectrus pallidigaster -paratyypit) ja monet Suomelle uudet lajit (esim. Lampoterma viride, Mesochorus macrocephalus ja Platylabops lariciatae), sekä Mattias Forshagen lahjoittama Rhoptromeris dichromata -paratyyppi. Antti Hamari lahjoitti museolle löytämänsä Suomen kolmannen Xylocopa violacea -yksilön, ja Kirsti Liuhalan tunnistettavaksi tuoma näyte sisälsi useita Suomelle uuden Cephalonomia tarsalis -lajin yksilöitä.

Museon kokoelmiin vuonna 2019 liitetyt pistiäiset kuuluivat yhteensä 65 heimoon. Eniten näytteitä tuli heimoista Ichneumonidae (4656 yks.), Apidae (1275 yks.), Braconidae (779 yks.), Vespidae (690 yks.), Formicidae (625 yks.) ja Halictidae (583 yks.). Pistiäisistä suurin osa, 12238 yks., oli Itä-Fennoskandian alueelta (enimmäkseen Suomesta) ja loput 1776 yks. muualta maailmasta.

Vuonna 2019 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Richard Becker, Olof Biström, Mike Edwards, Mattias Forshage, Antti Hamari, Saila Himmanen (perikunta), Göran Holmström, Jevgeni Jakovlev, Niklas Johansson, Anssi Junnila, Reijo Jussila, Pasi Jürgens, Urmas Jürivete, Jere Kahanpää, Lauri Kaila, Heli Karhula, Jaakko Karvonen, Sakari Kerppola, Martti Koponen, Mikhail Kozlov, Jaakko Kullberg, Jyrki Lehto, Kirsti Liuhala, Jaakko Mattila, Juho Paukkunen, Markku Pellinen, Juha Pöyry, Jere Salminen, Hans Silfverberg, Gunilla Ståhls, Ilari Sääksjärvi, Jari Tatti, Pekka Turunen, Matti Viitasaari, Veli Vikberg ja Simo Väänänen.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2019 aikana yhteensä 14 lainaa, jotka käsittivät yhteensä n. 1480 pistiäisyksilöä. Kaikkiaan lainaajia oli 10 henkilöä: Johan Abenius (Ruotsi), Petr Bogusch (Tshekki), Göran Holmström (Ruotsi), Niklas Johansson (Ruotsi), Martti Koponen (Mikkeli), Juuso Paappanen (Jyväskylä), Jonathan Pforr (Ruotsi), Veli Vikberg (Janakkala), Simo Väänänen (Vantaa) ja Ika Österblad (Mustasaari). Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä ainakin 11 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Colletidae (358 yks.), Braconidae (173 yks.), Formicidae (162 yks.) ja Ichneumonidae (154). Lainatuista pistiäisistä 1049 oli Itä-Fennoskandian kokoelmasta ja 431 ulkomaisesta kokoelmasta. Kaikki lainat on kirjattu Kotka-tietokantaan.

Vuonna 2019 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle useita tuhansia yksilöitä. Esimerkiksi Christer Hansson palautti yli 600 Euplectrus-suvun hentokiilukaista, joihin sisältyi Suomelle ja tieteelle uuden Euplectrus geometricida -lajin 46 paratyyppiä. Mattias Forshagen palauttamiin kilvekepistiäisiin sisältyi mm. Suomelle ja tieteelle uuden Rhoptromeris koponeni -lajin holotyyppi ja 4 paratyyppiä, sekä R. macaronesiensis -lajin 2 paratyyppiä. Ika Österbladin palauttamiin ahmaspistiäisiin kuului mm. Suomelle uusien Gelis avarus ja G. orbiculatus -lajien yksilöitä, ja Göran Holmströmin palauttamiin Hylaeus-yksilöihin sisältyi useita Luomuksen kokoelmille uusia lajeja.

Kokoelmien järjestäminen

Vuoden aikana käytiin läpi useita kymmeniä laatikoita, jotka sisälsivät tuhansia Suomesta ja ulkomailta kerättyjä sekalaisia määrittämättömiä pistiäisiä. Yksilöt määritettiin heimolleen ja sijoitettiin määritetyn kokoelman yhteyteen kunkin heimon alkuun. Suuri osa aineistosta myös etiketöitiin, koska yksilöitä ei ollut aiemmin varustettu etikettilapuilla. Määritys- ja etiketöintityön tekivät Juho Paukkunen, Meri Lähteenaro, Martti Koponen ja Simo Väänänen. Kaikki sekalaiset ulkomaiset pistiäiset saatiin määritettyä heimolleen. Niiden joukosta löytyi mm. parisen kymmentä Luomuksen kokoelmille uuden Nixoniidae-heimon yksilöä.

Ulkomainen myrkkypistiäiskokoelma saatiin järjestettyä kokonaisuudessaan siten, että heimojen järjestys on uusimman taksonomian mukainen, kun taas alemmat taksonit ovat aakkosjärjestyksessä (kuva 1). Myös osa ulkomaisesta Ichneumonidae- ja Chalcidoidea-kokoelmista saatiin järjestettyä. Ulkomaisen pistiäiskokoelman luettelointi aloitettiin Hylaeus-suvun mesipistiäisistä.

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2019 aikana noin 5500 yksilön osalta. Suurin yksittäinen aineisto (2241 yksilöä) koostui Jonny Perkiömäen kokoelman näytteistä (tunnisteet KM.17897, 17914-17915, 17924, 17981-17991, 18016-18017, 18196-18453, 18495-18563-20461). Perkiömäen kokoelmasta digitoidut yksilöt olivat pääasiassa suomalaisia Ichneumoninae-alaheimon ahmaspistiäisiä (Ichneumonidae). Digitointityön suoritti lähes kokonaan Marko Mikkonen.

Toiseksi suurin Kotka-tietokantaan tallennettu aineisto (795 yksilöä) sisälsi Leif Lindgrenin kokoelman enimmäkseen ulkomaisia pistiäisiä (tunnisteet KM.16869-17559, KM.17566-17617). Digitointityön suoritti Marko Mikkonen Juho Paukkusen avustuksella. Kolmanneksi suurin aineisto (727 yksilöä) koostui Kari Löyttyniemen Sambiasta keräämistä pistiäisistä (tunnisteet KZ.6125-6151, KZ.6153-6165, KZ.6167-6171, KZ.6173-6260, KZ.6547-6607, KZ.6609-6639, KZ.6641-6665, KZ.6667-6739, KZ.6741-6771, KZ.6773-6796, KZ.7310-7322, KZ.7324-7441, KZ.7444-7499, KZ.7501-7509, KZ.7511-7558, KZ.7560-7580, KZ.7583-7645, KZ.7647-7656, KZ.7658-7670). Kaikki yksilöt etiketöitiin ja määritettiin heimolleen digitoinnin yhteydessä. Työn suoritti Meri Lähteenaro.

Itä-Fennoskandian mesipistiäiskokoelmasta digitoitiin 616 Andrena clarkella -lajin maamehiläisnäytettä (tietueet KZ.6267-6545, KZ.6797-6915, KZ.6917-7031, KZ.7038-7140) ja 713 Bombus soroeensis -lajin kimalaisnäytettä (tietueet KH.8783-9495). Digitoinnin suorittivat Meri Lähteenaro ja Ida-Maria Huikkonen. Luomuksen genomikokoelmaan liitettiin yli sata mesipistiäisnäytettä (124 yksilöä, tunnisteet GJAA.361-485). Digitointityön ja DNA-eristyksen suorittivat Liina Hannula, Elina Laiho, Emilia Piki, Elvira Rättel ja Gunilla Ståhls. Muita digitoituja pistiäisaineistoja olivat mm. 117 kimalaisnäytettä Antti Pekkarisen kokoelmasta (tietueet KM.16752-16868), 33 Neoxorides collaris -näytettä Itä-Fennoskandian kokoelmasta (tietueet GP.110101-110133) ja 31 Epeolus-näytettä Itä-Fennoskandian ja maailman kokoelmista (tietueet GP.71789-71790, GP.110134-110161). Digitoinnin teki Juho Paukkunen ja Marko Mikkonen.

Pekka Malinen jatkoi pistiäiskokoelmien tyyppiyksilöiden digitointia vuonna 2019. Kaikkiaan Kotka-tietokantaan tallennettiin havaintotiedot 66 pistiäistyypistä, jotka kuuluivat 28 lajiin. Yhteensä pistiäiskokoelmista on digitoitu 3502 tyyppiyksilöä, jotka kuuluvat noin 930 lajiin.

Tutkijavierailut

Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa yhteensä 8 vierailijaa:

Elina Karimaa (Helsinki, Anthophila) 8.2., 22.2., 25.2. ym. (lajintuntemuksen opiskelu)
Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 22.-24.1., 5.-6.3., 12.4., 15.4., 2.-3.5., 18.-20.9., 17.-18.10., 4.-5.11.
Marko Mutanen (Oulu, Symphyta) 23.1., 10.9.
Juuso Paappanen (Jyväskylä, Aculeata, Parasitica) 23.1.
Grigory Potapov (Venäjä, Aculeata) 27.8.-6.9. (Arkangelin alueen mesipistiäistutkimus)
Matti Viitasaari (Helsinki, Symphyta) 16.1.
Veli Vikberg (Janakkala, Parasitica) 11.1., 22.3., 3.12.
Simo Väänänen (Vantaa, Aculeata, Parasitica) 28.3.

Opetus

Luomuksen pistiäiskokoelmia hyödynnettiin PÖLYHYÖTY-hankkeen koulutustilaisuudessa Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa 27.4. ja BWARS-yhdistyksen kultapistiäistyöpajassa Shrewsburyssa Englannissa 26.-27.10. Lisäksi pistiäiskokoelmia oli esillä Luonnontieteellisen museon Hurmaannu hyönteisistä -tapahtumassa 14.-15.6. ja kokoelmia hyödynnettiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maatalouseläintieteen syventävällä lajintuntemuskurssilla (AGRI-273). Hurmaannu hyönteisistä -tapahtuman ja maatalouseläintieteen lajintuntemuskurssin pistiäisnäytteistä on muodostettu omat kokoelmansa, jotka on sijoitettu kokoelmahallissa Itä-Fennoskandian ja maailman pistiäiskokoelmien väliin myöhempää käyttöä varten.

Julkaisut

Vuoden 2019 aikana julkaistiin ainakin 14 tieteellistä artikkelia ja muuta julkaisua, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

Budrys, E., Budrienė, A., Orlovskytė, S. & Soon, V. 2019: Two new species of Diodontus (Hymenoptera: Pemphredonidae) from the western Mediterranean and their phylogenetic relationships. The Canadian Entomologist 151(5): 558–583.

Johansson, N. & Cederberg, B. 2019: Review of the Swedish species of Ophion (Hymenoptera: Ichneumonidae: Ophioninae), with the description of 18 new species and an illustrated key to Swedish species. European Journal of Taxonomy 550: 1–136. https://doi.org/10.5852/ejt.2019.550

Koponen, M. & Väänänen, S. 2019 [2018]: Psilochalcis subarmata (Förster, 1855) (Hymenoptera: Chalcididae), Suomelle uusi jalokiilupistiäislaji. [Psilochalcis subarmata (Förster, 1855) (Hymenoptera: Chalcididae), a new chalcid species for Finland.] Sahlbergia 24(2): 8–11.

Koponen, M., Triapitsyn, S. V. & Vikberg, V. 2019 [2018]: Report on Ooctonus (Hymenoptera: Mymaridae) of Finland, with additional new records from some other European countries. Sahlbergia 24(2): 14–24.

Kocić, K., Petrović, A., Čkrkić, J., Mitrović, M. & Tomanović, Ž. 2019: Phylogenetic relationships and subgeneric classification of European Ephedrus species (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae). ZooKeys 878: 1–22. https://doi.org/10.3897/zookeys.878.38408

Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernández-Triana, J., Jussila,R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. & Österblad, I. 2019a: Pistiäiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2019: Lajiluettelo 2018. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. https://laji.fi/theme/checklist

Paukkunen, J., Paappanen, J., Leinonen, R. Punttila, P., Pöyry, P., Raekunnas, M., Teräs, I., Vepsäläinen, K. & Vikberg, V. 2019b: Myrkkypistiäiset. Julkaisussa: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. S. 451–465.

Paukkunen, J., Viitasaari, M., Mutanen, M. & Raekunnas, M. 2019c: Sahapistiäiset. Julkaisussa: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. S. 431–438.

Perry, R. & Heraty, J. 2019: A tale of two setae: How morphology and ITS2 help delimit a cryptic species complex in Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Insect Systematics and Diversity 3(5): 1–23. http://doi.org/10.1093/isd/ixz012

Teräs, I. 2019: Pistiäiset. Julkaisussa: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. S. 430.

Várkonyi, G., Koponen, M., Paappanen, J., Österblad, I., Fritzén, N., Jussila, R., Paukkunen, J. & Vikberg, V. 2019: Kätköpistiäiset. Julkaisussa: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. S. 439–450.

Vikberg, V. 2019a: Homoporus anthrisci sp. n. (Hymenoptera: Pteromalidae) reared from puparia of Melanagromyza nigrissima Spencer in stems of Anthriscus sylvestris in South Finland. Entomologica Fennica 30: 196–201. https://doi.org/10.33338/ef.87177

Vikberg. V. 2019b: Heteroprymna longicornis (Walker) from Finland, including the first description of its male (Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae). Sahlbergia 25(1): 11–14. http://koivu.luomus.fi/sahlbergia/2019_1/sahlbergia_25_1_2019_Vikberg.pdf

Vikberg, V., Nupponen, K., Nupponen, T., Savolainen, P., Tahvanainen, K., Tiittanen, J. & Riedel, M. 2019: Ichneumonid parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonidae) reared in North Europe from pupae of Chelis puengeleri (Bang-Haas, 1927) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae). Entomologica Fennica 30(3): 173-179.

Muuta

Kansalliskirjastossa säilytettävästä William Nylanderin arkistosta löytyi Anders Gustaf Dahlbomin vuonna 1846 Nylanderille lähettämä luettelo, josta selviää yli sadan Nylanderin kokoelmassa olevan numerolapulla varustetun ruotsalaisen mesipistiäisyksilön tarkat löytötiedot. Aiemmin näiden 1800-luvun alkupuolella kerättyjen yksilöiden löytöpaikkoja ja -aikoja ei ole tunnettu.

Fri, 2019-12-27 15:16 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith