Vuosikertomus 2022

Juho Paukkunen (päivitetty 1.1.2024)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2022 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 39 lahjoituksella, joihin sisältyi yhteensä noin 6100 pistiäisyksilöä. Lisäksi museon genomikokoelmaan liitettiin 33 mesipistiäisnäytettä, ja vuonna 2016 lahjoituksena saadusta Antti Pekkarisen kokoelmasta saatiin vietyä museon kokoelmiin yli 100 yksilöä, joita ei ollut sisällytetty aiempien vuosien kartuntoihin. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 29 henkilöä tai perikuntaa (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Martti Koposelta (2355 näytettä), Markku Pelliseltä (877 yks.) ja Pekka Turuselta (669 yks.). Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan ja osa näytteistä on myös digitoitu. Yrjö Rannalta saatiin vuoden lopulla suuri, monen tuhannen pistiäisen lahjoitus, mutta sen käsittely siirrettiin kokonaan vuoden 2023 puolelle.

Martti Koposen lahjoittamat pistiäiset koostuivat suureksi osaksi vainopistiäisistä (1355 näytettä), mutta niihin kuului myös mm. muurupistiäisiä (172 näytettä), litupistiäisiä (170 näytettä) ja hohtokiilupistiäisiä (150 näytettä). Näytteistä 2247 oli kerätty Suomesta ja 108 ulkomailta. Suurin osa aineistosta oli määritetty lajilleen. Markku Pellisen lahjoitus koostui Thaimaasta kerätyistä näytteistä, joista enemmistö oli mesipistiäisiä, tiepistiäisiä, petopistiäisiä ja muurahaisia. Pekka Turusen lahjoittamat pistiäiset olivat pääasiassa Pohjois-Karjalasta kerättyjä kätköpistiäisiä, kuten ahmaspistiäisiä (287 yks.) ja vainopistiäisiä (138 yks.).

Lahjoituksiin sisältyi useita Suomelle uusia lajeja, kuten Martti Koposen määrittämiä Dinotrema-suvun leukavainokaislajeja, Simo Väänäsen lahjoittama Rhyssa kriechbaumeri -pora-ahmanen sekä Paavo Junttilan lahjoittama Sclerodermus domesticus -lattapistiäinen. Itä-Fennoskandian kokoelmalle uusia lajeja olivat lisäksi mm. Miikka Frimanin lahjoittama Diacritus aciculatus -varsiahmanen ja Anssi Teräksen lahjoittama Tapinoma melanocephalum -haisumuurahainen. Pekka Turusen aineistossa ollut Euryischia inopinata -kärpäskiilukainen oli Suomen toinen yksilö tästä lajista.

Museon kokoelmiin vuonna 2022 liitetyt pistiäiset kuuluivat yhteensä 63 heimoon. Eniten näytteitä tuli heimoista Braconidae (1706 yks.), Ichneumonidae (848 yks.), Apidae (381 yks.), Eulophidae (254 yks.), Halictidae (225 yks.), Pteromalidae (220 yks.), Platygastridae (216 yks.), Pompilidae (216 yks.) ja Diapriidae (206 yks.). Pistiäisistä suurin osa, noin 4924 yksilöä, oli kerätty Suomesta ja loput 1177 yksilöä muualta maailmasta. Ulkomaiset näytteet olivat pääasiassa Thaimaasta.

Vuonna 2022 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Patrik Byholm, Miikka Friman, Paul Grotenfelt (perikunta), Ilkka Hanski (perikunta), Paavo Junttila, Ilmari Juutilainen, Urmas Jürivete, Iiro Kakko, Jaakko Karvonen, Martti Koponen, Mikhail Kozlov, Arno Kullberg, Petri Martikainen, Matias Mustonen, Marko Mutanen, Kari Nissinen (perikunta), Juuso Paappanen, Juho Paukkunen, Markku Pellinen, Marko Prous, Pekka Sundell, Anssi Teräs, Ilkka Teräs, Pekka Turunen, Markku Varis, Stephen Venn, Veli Vikberg, Simo Väänänen ja Ika Österblad.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2022 aikana yhteensä 18 lainaa, jotka käsittivät yhteensä 2576 pistiäisnäytettä. Kaikkiaan lainaajia oli 11 henkilöä: Jeremy Davis (Yhdysvallat), Niklas Johansson (Ruotsi), Martti Koponen (Mikkeli), Anselm Kratochwil (Saksa), Marko Mutanen (Oulu), Juuso Paappanen (Kuopio), Javier Peris-Felipo (Sveitsi), Gergely Várkonyi (Kuhmo), Veli Vikberg (Janakkala), Jonathan Vogel (Saksa) ja Simo Väänänen (Vantaa).

Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä 12 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Ichneumonidae (1003 yks.), Megastigmidae (540 yks.), Apidae (194 yks.), Heloridae (189 yks.) ja Braconidae (149 yks.). Lainatuista pistiäisistä 2280 oli Itä-Fennoskandian kokoelmasta ja 251 ulkomaisesta kokoelmasta. Kaikki lainat on kirjattu Kotka-tietokantaan. Lainojen lisäksi saatiin muutamia kuvauspyyntöjä pistiäisnäytteistä (”virtuaalisia lainoja”).

Vuonna 2022 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle noin 2500 näytettä. Suurin osa palautuksista koski Martti Koposen lainaamia kätköpistiäisiä. Niklas Johanssonin palauttamien ahmaspistiäisten joukossa oli mm. Suomelle uudet lajit Lissonota buolianae, L. lissonotator ja L. transversostriata.

Kokoelmien järjestäminen

Juho Paukkunen määritti ja järjesti kokoelmiin useita tuhansia aiemmin määrittämättömiä itäfennoskandialaisia petopistiäisiä ja muita myrkkypistiäisiä. Vuoden loppuun mennessä saatiin käytyä läpi lähes kaikki määrittämättömät petopistiäiset heimosta Pemphredonidae sekä suvut Entomognathus, Miscophus, Oxybelus, Tachysphex ja Trypoxylon heimosta Crabronidae. Myös Veikko Yrjölä tarkisti digitoimiensa muurahaisten määritykset. Kaikki vuoden 2022 aikana tulleet lahjoitukset määritettiin vähintään heimon tasolle ennen niiden yhdistämistä kokoelmiin.

Miikka Friman teki syyskuun ajan kotimaisten ahmaspistiäiskokoelmien järjestelytyötä Luomuksessa pistiäistyöryhmän toimeksiannosta ja jatkoi työtä myös loppuvuoden aikana. Pääasiassa hän lajitteli sekalaista määrittämätöntä aineistoa alaheimoittain. Työ paransi kokoelmien käytettävyyttä erilaisia tutkimuksia ja esim. uhanalaisuusarviointia varten.

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2022 aikana yhteensä 15834 näytteen osalta. Suurin osa digitoiduista näytteistä oli itäfennoskandialaisia petopistiäisiä (9701 yks.). Muita digitoituja kokonaisuuksia olivat mm. Myrmicinae-alaheimon suomalaiset muurahaiset (n. 3100 yks.), suomalaiset vainopistiäiset (n. 700 yks.), Lissonota-suvun ahmaspistiäiset (n. 500 yks.), Veli Vikbergin lahjoittamat mesipistiäiset (386 yks.), Markku Variksen lahjoittamat kätköpistiäiset (n. 300 yks.), Diprion similis -lajin havupistiäiset (272 yks.), suomalaiset täpläkiilupistiäiset (n. 250 yks.), Madeiran mesipistiäiset (156 yks.), suomalaiset lattapistiäiset (80 yks.) ja Ceropales-suvun tiepistiäiset (46 yks.). Selvä enemmistö kaikista näytteistä (15614 yks.) oli Itä-fennoskandian kokoelmasta ja vain 220 yks. oli ulkomaisesta kokoelmasta.

Digitointityöhön osallistuivat Miikka Friman (142 yks.), Mariina Günther (4781 yks.), Kio Kohonen (245 yks.), Minna Kohonen (46 yks.), Elina Laiho (617 yks.), Erkka Laine (41 yks.), Pekka Malinen (16 yks.), Monika Matikainen (1034 yks.), Juho Paukkunen (1380 yks.), Sonja Repetti (1427 yks.), Heidi Viljanen (2 yks.), Simo Väänänen (678 yks.) ja Veikko Yrjölä (5369 yks.).

Tutkijavierailut

Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa 6 vierailijaa:

Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 26.-27.1., 23.-24.2., 17.-18.3., 17.-19.5., 9.-10.6., 16.-17.11.
Anselm Kratochwil (Freiburg, Anthophila) 11.4.
Juuso Paappanen (Kuopio, Parasitica) 28.10.
Gergely Várkonyi (Kuhmo, Parasitica) 11.3., 13.-14.4.
Veli Vikberg (Janakkala, Parasitica) 15.2., 19.4.
Simo Väänänen (Vantaa, Parasitica ym.) 31.1., 27.4., 25.8., 8.9.

Kansainvälisen hyönteistieteen kongressin (ICE 2022) yhteydessä pistiäiskokoelmia ja muita Luomuksen hyönteiskokoelmia esiteltiin kongressin osallistujille. Tutkija- ja kongressivieraiden lisäksi muutama opiskelija ja hyönteisharrastaja kävi tutustumassa pistiäiskokoelmiin syksyllä.

Simo Väänänen työskenteli pistiäistyöryhmän toimeksiannosta touko-elokuussa vainopistiäisten (Braconidae) ja joidenkin muiden kätköpistiäisryhmien DNA-viivakoodauksen parissa. Hän valitsi Luomuksen kokoelmista yhteensä 1140 yksilöä 668 lajista DNA-viivakoodattavaksi ja suoritti niiden valokuvaamisen sekä digitoinnin (vain osa Kotka-tietokannassa). Näytteet lähetettiin Kanadaan DNA viivakoodausta varten vuoden 2022 lopulla.

Opetus ja näyttelytoiminta

Luomuksen pistiäiskokoelmia hyödynnettiin aiempien vuosien tavoin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maatalouseläintieteen syventävällä lajintuntemuskurssilla (AGRI-273). Biologian opiskelija Minna Kohonen (Helsingin yliopisto) valmisteli maisterintutkielmaansa kontukimalaisen ja sen sukulaislajien värimuuntelusta Luomuksen kokoelmien pohjalta.
Luomuksen pistiäiskokoelmia ja muita hyönteiskokoelmista oli esillä Messukeskuksessa ICE 2022 -kongressin aikana 19.-22.7. Suomen Hyönteisseuran esittelypisteessä. Juho Paukkunen piti kongressissa esitelmän otsikolla Hymenoptera collections of the Finnish Museum of Natural History.

Julkaisut

Vuoden 2022 aikana julkaistiin ainakin 12 tieteellistä julkaisua, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

Heliölä, J., Kuussaari, M., Rytteri, S., Holopainen, S., Korpela. E.-L, Paukkunen, J., Suuronen, A. & Pöyry, J. 2022: Pölyttäjien kannankehitys, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen arvo Suomessa – PÖLYHYÖTY-hankkeen loppuraportti. – Suomen ympäristökeskuksen raportteja 34/2022. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 121 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/349726

Johansson, N., Hilszczański, J. & Ødegaard, F. 2022: Revision av de skandinaviska arterna av Xorides Latreille, 1809 (Hymenoptera: Ichneumonidae; Xoridinae) med en illustrerad nyckel till de nordeuropeiska arterna. – Entomologisk Tidskrift 143(4): 183–222.

Kratochwil, A., Schwabe, A., Smit, J. & Aguiar, A.M. 2022: Intra-island distribution of the wild bee species of Madeira Island, habitat preferences and flower-visiting behaviour (Hymenoptera, Apoidea, Anthophila). – Boletim Museu de História Natural do Funchal 72 (366): 55–113. http://boletim.cm-funchal.pt/

Lim, K., Lee, S., Orr, M. & Lee, S. 2022: Harrison’s rule corroborated for the body size of cleptoparasitic cuckoo bees (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae) and their hosts. – Scientific Reports 12: 10984. https://doi.org/10.1038/s41598-022-14938-9.

Lim, K., Lee, S., Orr, M. & Lee, S. 2022: Harrison’s Rule Corroborated Among Nomadine Cuckoo Bees (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae) : The Role of Body Size in Host-Switching Dynamics. – Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1457719/v1.

Liston, A., Mutanen, M., Heidemaa, M., Blank, S.M., Kiljunen, N., Taeger, A., Viitasaari, M., Vikberg, V., Wutke, S. & Prous, M. 2022: Taxonomy and nomenclature of some Fennoscandian Sawflies, with descriptions of two new species (Hymenoptera, Symphyta). – Deutsche Entomologische Zeitschrift 69(2): 151–218. https://doi.org/10.3897/dez.69.84080

Olszewski, P., Dyderski, M. K., Dylewski, Ł., Bogusch, P., Schmid-Egger, C., Ljubomirov, T., Zimmermann, D., Le Divelec, R., Wisniowski, B., Twerd, L., Pawlikowski, T., Mei, M., Popa, A.F., Szczypek, J., Sparks, T. & Puchałka, R. 2022: European beewolf (Philanthus triangulum) will expand its geographic range as a result of climate warming. – Regional Environmental Change 22 (4): 129. https://doi.org/10.1007/s10113-022-01987-z

Paukkunen, J. 2022: Pistiäiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2022: Lajiluettelo 2021. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. https://laji.fi/theme/checklist

Roslin, T., Somervuo, P., Pentinsaari, M., Hebert, P. D. N., Agda, J., Ahlroth, P., Anttonen, P., Aspi, J., Blagoev, G., Blanco, S., Chan, D., Clayhills, T., deWaard, J., deWaard, S., Elliot, T., Elo, R., Haapala, S., Helve, E., Ilmonen, J., Hirvonen, P., Ho, C., Itämies, J., Ivanov, V., Jakovlev, J., Juslén, A., Jussila, R., Kahanpää, J., Kaila, L., Kaitila, J.-P., Kakko, A., Kakko, I., Karhu, A., Karjalainen, S., Kjaerandsen, J., Koskinen, J., Laasonen, E. M., Laasonen, L., Laine, E., Lampila, P., Levesque-Beaudin, V., Lu, L., Lähteenaro, M., Majuri, P., Malmberg, S., Manjunath, R., Martikainen, P., Mattila, J., McKeown, J., Metsälä, P., Miklasevskaja, M., Miller, M., Miskie, R., Muinonen, A., Mukkala, V.-M., Naik, S., Nikolova, N., Nupponen, K., Ovaskainen, O., Österblad, I., Paasivirta, L., Pajunen, T., Parkko, P., Paukkunen, J., Penttinen, R., Perez, K., Pohjoismäki, J., Prosser, S., Raekunnas, M., Rahulan, M., Rannisto, M., Ratnasingham, S., Raukko, P., Rinne, A., Rintala, T., Romo, S. M., Salmela, J., Salokannel, J., Savolainen, R., Schulman, S., Sihvonen, P., Soliman, D., Sones, J., Steinke, C., Ståhls, G., Tabell, J., Tiusanen, M., Várkonyi, G., Vesterinen, E. J., Viitanen, E., Vikberg, V., Viitasaari, M., Vilén, J., Warne, C., Wei, C., Winqvist, K., Zakharov, E. & Mutanen, M. 2022: A molecular-based identification resource for the arthropods of Finland. – Molecular Ecology Resources 22(2): 803-822 https://doi.org/10.1111/1755-0998.13510

Tselikh, E.V., Várkonyi, G., Dale-Skey, N. 2022: Review of the genus Plutothrix Förster, 1856 (Hymenoptera, Pteromalidae) with a key to Palaearctic species. – Journal of Hymenoptera Research 93: 1–32. https://doi.org/10.3897/jhr.93.86238

Vikberg, V. 2022: Idiotypa species of Finland and Sweden (Hymenoptera: Diapriidae). – Sahlbergia 28(1): 2–7.

Ødegaard, F., Abenius, J. & Paukkunen, J. 2022: Ceropales pallida sp. nov. (Hymenoptera, Pompilidae, Ceropalinae) described from northern Europe. – Zootaxa 5159 (1): 103–116. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5159.1.4

Thu, 2023-01-26 16:12 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith