Vuosikertomus 2023

Juho Paukkunen (päivitetty 15.1.2024)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2023 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 36 lahjoituksella, joihin sisältyi yhteensä noin 8700 pistiäisnäytettä. Lisäksi museon genomikokoelmaan liitettiin DNA-eristyksiä noin 15 mesipistiäisyksilöstä, ja vuonna 2016 lahjoituksena saadusta Antti Pekkarisen kokoelmasta saatiin vietyä museon kokoelmiin yli 1012 yksilöä, joita ei ollut sisällytetty aiempien vuosien kartuntoihin. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 25 henkilöä tai perikuntaa (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Yrjö Rannalta (5121 näytettä), Martti Koposelta (1090 näytettä), Paula Heikkiseltä (615 näytettä) ja Pekka Turuselta (524 näytettä). Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan ja osa näytteistä on myös digitoitu. Yrjö Rannan lahjoitus tuli museolle pääosin jo vuoden 2022 puolella, mutta sen käsittely tapahtui vuoden 2023 aikana.

Yrjö Rannan pistiäislahjoitus sisälsi mm. petopistiäisiä (2032 näytettä), mesipistiäisiä (943), ampiaisia (713), tiepistiäisiä (649) ja kultapistiäisiä (554). Suurin osa näytteistä oli Matti Viitasaaren keräämiä ja hänen kokoelmaansa aikoinaan kuuluneita pistiäisiä. Näytteistä 4317 oli kerätty Suomesta ja 804 ulkomailta. Martti Koposen lahjoittamat pistiäiset koostuivat suureksi osaksi hentokiilupistiäisistä (331 näytettä), mutta niihin kuului myös mm. litupistiäisiä (168) ja vainopistiäisiä (119). Paria yksilöä lukuun ottamatta näytteet oli kerätty Suomesta ja suurin osa aineistosta oli määritetty lajilleen. Paula Heikkisen (ent. Salonen) lahjoittama aineisto sisälsi hänen graduaineistonsa, joka oli kerätty pääkaupunkiseudulta vuonna 2013. Aineisto koostui pääasiassa mesipistiäisistä (580 näytettä), mutta siihen sisältyi myös mm. joitakin petopistiäisiä ja kultapistiäisiä. Pekka Turusen lahjoittamat pistiäiset olivat pääasiassa Pohjois-Karjalasta kerättyjä kätköpistiäisiä, kuten ahmaspistiäisiä (180 näytettä) ja vainopistiäisiä (106).

Lahjoituksiin sisältyi useita Luomuksen kokoelmille uusia lajeja, kuten Anselm Kratochwilin antamat makaronesialaiset mesipistiäiset Andrena acuta, A. gomerensis, A. maderensis, Halictus frontalis, Lasioglossum wollastoni ja Osmia madeirensis, sekä Heinz Schneen antamat ahmaspistiäiset Erigorgus villosus ja Perisphincter gracilicornis. Lahjoitettuihin pistiäisiin kuului myös joitakin tyyppiyksilöitä, kuten taksoneiden Andrena acuta tenoensis, A. acuta wildpreti ja A. gomerensis palmae paratyyppejä. Juuso Paappasen lahjoittama Cephalonomia hammi -lattapistiäinen oli Suomen toinen yksilö tästä lajista.

Museon kokoelmiin vuonna 2023 liitetyt pistiäiset kuuluivat yhteensä 62 heimoon. Eniten näytteitä tuli heimoista Apidae (1580 näytettä), Crabronidae (1002), Vespidae (754), Ichneumonidae (683), Pompilidae (666), Andrenidae (610), Chrysididae (580), Halictidae (431) ja Eulophidae (380). Pistiäisistä suurin osa, 8504 näytettä, oli kerätty Suomesta tai Venäjän Fennoskandiasta ja loput 1216 näytettä muualta maailmasta. Ulkomaiset näytteet olivat pääasiassa Etelä-Euroopasta, Ghanasta ja Thaimaasta.

Edellä mainittujen lahjoitusten lisäksi Petri Martikainen lahjoitti museolle Kilpisjärveltä autohaavilla vuonna 2021 keräämänsä pistiäisaineiston (yksilömäärä ei tiedossa), Juuso Paappanen lahjoitti Metsähallituksen Metsä-Lapin tutkimuksessa vuosina 2021 ja 2022 pyydyksillä kerätyn kätköpistiäisaineiston (useita satoja pistiäisiä) ja Markku Pellinen lahjoitti Thaimaasta keltamaljapyydyksillä vuonna 2022 keräämänsä pistiäisaineiston (useita satoja pistiäisiä). Kaikki nämä aineistot on säilötty etanoliin ja on sijoitettu Luomuksen nestekokoelmaan.

Vuonna 2023 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Matti Ahola (perikunta), Harry Björklund (perikunta), Antti Haarto, Paula Heikkinen, Risto Iivarinen (perikunta), Pasi Jürgens, Urmas Jürivete, Sami Karjalainen, Leo Kohonen (perikunta), Martti Koponen, Anselm Kratochwil, Arno Kullberg, Petri Martikainen, Juuso Paappanen, Juho Paukkunen, Markku Pellinen, Juha Pöyry, Martti Raekunnas, Yrjö Ranta, Ilpo Rutanen, Ilkka Teräs, Pekka Turunen, Veli Vikberg, Simo Väänänen ja Veikko Yrjölä.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2023 aikana yhteensä 14 lainaa, jotka käsittivät yhteensä 6008 pistiäisnäytettä. Kaikkiaan lainaajia oli 13 henkilöä: Martti Koponen (Mikkeli), Romain Le Divelec (Belgia), Kayun Lim (Yhdysvallat), Toshko Ljubomirov (Bulgaria), Nelly Llerena (Turku), Marko Mutanen (Oulu), Juuso Paappanen (Kuopio), Paolo Rosa (Belgia), Bernhard Seifert (Saksa), Jan Smit (Alankomaat), Gergely Várkonyi (Kuhmo), Veli Vikberg (Janakkala) ja Simo Väänänen (Vantaa).

Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä 25 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Braconidae (4405 näytettä), Ichneumonidae (727), Bembicidae (160), Crabronidae (105) ja Apidae (65). Lainatuista pistiäisistä 5431 oli Itä-Fennoskandian kokoelmasta ja 577 ulkomaisesta kokoelmasta. Kaikki lainat on kirjattu Kotka-tietokantaan. Lainojen lisäksi saatiin muutamia kuvauspyyntöjä pistiäisnäytteistä (”virtuaalisia lainoja”).

Vuonna 2023 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle 4168 näytettä. Huomattava osa palautuksista koski Martti Koposen lainaamia kätköpistiäisiä (1254 näytettä), mutta myös mm. Juuso Paappanen ja Niklas Johansson palauttivat runsaasti pistiäisiä museolle. Niklas Johanssonin palauttamien ahmaspistiäisten joukossa oli 20 Suomelle uutta Lissonota-suvun kumpuahmaslajia, joista 8 oli myös tieteelle uusia. Näiden tieteelle uusien lajien kuvaukset on tarkoitus julkaista vuonna 2024 ilmestyvässä revisiossa. Joulukuussa Gergely Várkonyi palautti museolle tuhansia ahmaspistiäisiä, joiden käsittely siirrettiin vuoden 2024 puolelle.

Kokoelmien järjestäminen

Juho Paukkunen määritti lajilleen ja järjesti kokoelmiin useita tuhansia aiemmin määrittämättömiä itäfennoskandialaisia petopistiäisiä ja muita myrkkypistiäisiä. Vuoden loppuun mennessä saatiin käytyä läpi lähes kaikki määrittämättömät petopistiäiset. Juho vieraili tammikuussa Belgian Monsissa ja otti sinne mukaan määrittämättömiä eteläeurooppalaisia mesipistiäisiä. Belgiassa työskentelevät mesipistiäistutkijat Thomas Wood, Achik Dorchin ja Romain Le Divelec määrittivät kymmeniä mesipistiäisiä lajilleen, ja monet lajeista olivat Luomuksen kokoelmille uusia. Loppuvuoden aikana Veikko Yrjölä tarkisti kotimaisten Formicinae-alaheimon muurahaisten määrityksiä. Aiempaan tapaan kaikki vuoden 2023 aikana tulleet lahjoitukset määritettiin vähintään heimon tasolle ennen niiden yhdistämistä kokoelmiin.

Miikka Friman jatkoi edellisenä vuonna aloittamaansa kotimaisten ahmaspistiäiskokoelmien järjestelytyötä, johon sisältyi mm. sekalaisen määrittämättömän aineiston lajittelua. Loppuvuoden aikana hän yhdisti erillisen kasvatettujen loispistiäisten kokoelman pistiäisnäytteet muihin kokoelmiin taksoneittain. Työ paransi kokoelmien käytettävyyttä erilaisia tutkimuksia ja esim. uhanalaisuusarviointia varten.

Elokuussa Juho valmisteli luettelon ulkomaisesta mesipistiäiskokoelmasta. Kokoelma sisälsi yhteensä 26373 näytettä ja 1243 lajia. Näytteistä 55 % oli määritetty lajilleen, 18 % suvulleen ja 27 % korkeampaan taksoniin (sukukunta, alaheimo tai heimo). Kokoelman runsain laji oli tarhamehiläinen (706 näytettä) ja noin 45 % kaikista näytteistä kuului Apidae-heimoon. Kokoelma sisälsi yhteensä 35 primäärityyppiä (holotyyppi, lektotyyppi, syntyyppi) kaikkiaan 31 taksonista.

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2023 aikana yhteensä 7964 näytteen osalta. Suurin osa digitoiduista näytteistä oli itäfennoskandialaisia petopistiäisiä (6034 näytettä). Myös koti- ja ulkomaisia mesipistiäisiä (572) ja ahmaspistiäisiä (475) sekä ulkomaisia petopistiäisiä (408) digitoitiin melko paljon. Mesipistiäisistä suurin osa (349) oli kansallisesta pölyttäjäseurannasta saatuja näytteitä, pääasiassa Bombus terrestris -ryhmän kimalaisia. Loput digitoidut pistiäiset kuuluivat mm. koti- ja ulkomaisiin sahapistiäisiin (181), ghanalaisiin muurahaisiin (110) ja kotimaisiin harsiaispistiäisiin (52). Kaikista digitoiduista pistiäisistä 7202 näytettä oli Itä-Fennoskandian kokoelmasta ja 762 näytettä ulkomaisesta kokoelmasta. Digitointityöhön osallistuivat Miikka Friman (462 näytettä), Jere Kahanpää (20), Kio Kohonen (594), Pekka Malinen (19), Monika Matikainen (5654), Jaakko Mattila (3), Juho Paukkunen (953), Tuulia Savela (149) ja Veikko Yrjölä (110).

Tutkijavierailut

Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa 11 vierailijaa:

Nicolina Johanson (Oulu, Bombus) 4.-5.1.
Urmas Jürivete (Tallinna, Aculeata) 25.5.
Seppo Karjalainen (Hamina, Parasitica) 7.-8.12.
Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 24.-25.1., 17.-19.4., 6.-7.6., 7.-8.12.
Egle Liiskmann (Tartto, Anthophila) 25.1.
Mircea-Dan Mitroiu (Iasi, Chalcidoidea) 3.2.
Wendy Moya (Kuopio, Bombus) 9.-10.3.
Juuso Paappanen (Kuopio, Ichneumonoidea) 18.-20.4., 7.-8.12.
Oksana Skaldina (Kuopio, Bombus) 9.-10.3.
Villu Soon (Tartto, Chrysididae) 14.4.
Simo Väänänen (Vantaa, Braconidae) 19.4. ym.

Simo Väänänen työskenteli pistiäistyöryhmän toimeksiannosta elo-syyskuussa kätköpistiäisten (Cynipoidea, Diaprioidea, Proctotrupoidea, Platygastroidea, Ceraphronoidea ja Chalcidoidea) DNA-viivakoodauksen parissa. Hän valitsi Luomuksen kokoelmista yhteensä 760 yksilöä 737 lajista DNA-viivakoodattavaksi ja suoritti niiden valokuvaamisen sekä digitoinnin (tiedot eivät vielä Kotka-tietokannassa). Näytteet lähetetään Kanadaan DNA viivakoodausta varten vuoden 2024 alussa.

Simo teki myös selvityksen Suomen Macrocentrinae-, Hormiinae- ja Homolobinae-alaheimojen vainopistiäisistä (Braconidae) Luomuksen kokoelmien pohjalta. Työn yhteydessä tarkistettiin ja digitoitiin kokoelmia ja kerättiin tietoa tulevaa uhanalaisuusarviointia varten. Tiedot tallennetaan Kotka-tietokantaan lähiaikoina (yhteensä 2345 näytettä ja 25 lajia).

Juuso Paappanen suoritti Suomen kätkövainokaislajiston (Braconinae pl. suku Bracon) ja Meteorus-suvun (Euphorinae) selvitystyön perustuen pääasiassa Luomuksen kokoelmiin. Selvityksessä tarkistettiin ja digitoitiin kokoelmia ja luotiin pohja tulevalle uhanalaisuusarvioinnille.

Opetus ja näyttelytoiminta

Luomuksen pistiäiskokoelmia hyödynnettiin aiempien vuosien tavoin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maatalouseläintieteen syventävällä lajintuntemuskurssilla (AGRI-273). Biologian opiskelija Minna Kohonen (Helsingin yliopisto) valmisteli maisterintutkielmaansa kontukimalaisen ja sen sukulaislajien värimuuntelusta Luomuksen kokoelmien pohjalta. Luomuksessa järjestettiin 7.12. kiilupistiäisiin (Chalcidoidea) ja erityisesti hohtokiilupistiäisiin (Pteromalidae s. l.) keskittynyt määritystyöpaja, johon osallistui 7 henkeä. Työpajassa hyödynnettiin museon pistiäiskokoelmia. Suomen Mehiläishoitajain Liiton työntekijät tutustuivat Luomuksen pistiäiskokoelmiin 16.12. Juho Paukkusen opastuksella.

Julkaisut

Vuoden 2023 aikana julkaistiin ainakin 13 tieteellistä julkaisua, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

Chowdhury, S., Zalucki, M. P., Hanson, J. O., Tiatragul, S., Green, D., Watson, J. E. & Fuller, R. A. 2023: Three-quarters of insect species are insufficiently represented by protected areas. – One Earth 6(2): 139–146. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.12.003

Garcia‐Rosello, E., Gonzalez‐Dacosta, J., Guisande, C. & Lobo, J. M. 2023: GBIF falls short of providing a representative picture of the global distribution of insects. – Systematic Entomology 48 (4): 489–497. https://doi.org/10.1111/syen.12589

Ghisbain, G., Thiery, W., Massonnet, F., Erazo, D., Rasmont, P., Michez, D. & Dellicour, S. 2023: Projected decline in European bumblebee populations in the twenty-first century. – Nature, 1–5. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06471-0

Johnson, K.R., Owens, I.F. & Global Collection Group 2023: A global approach for natural history museum collections. – Science 379 (6638): 1192–1194. https://doi.org/10.1126/science.adf6434

Koponen, M. 2023: Lounais-Hämeen vainopistiäisiä (Hymenoptera, Braconidae). – Lounais-Hämeen Luonto 107: 52–56.

Koponen, M. & Peris-Felipo, F.J. 2023: Contributions to the Dinotrema (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) of Finland and surrounding territories. – Sahlbergia 29 (1): 12–18.

Kuussaari, M., Rytteri, S., Toivonen, M., Gürsonmez, K., Heliölä, J., Huikkonen, I.-M., Lindgren, S., Paukkunen, Pöyry, J., Raatikainen, K. & Sihvonen, P. 2023: Hoidon vaikutukset ja niittylajiston säilyminen perinnebiotoopeilla – PEBIHOITO-hankkeen loppuraportti. – Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2023. 124 s. http://hdl.handle.net/10138/358802

Leclercq, N., Marshall, L., Caruso, G., Schiel, K., Weekers, T., Carvalheiro, L.G., Dathe, H.H., Kuhlmann, M., Michez, D., Potts, S.G., Rasmont, P., Roberts, S.P.M., Smagghe, G., Vandamme, P. & Vereecken, N. J. 2023: European bee diversity: Taxonomic and phylogenetic patterns. – Journal of Biogeography 50 (7): 1244–1256. https://doi.org/10.1111/jbi.14614

Liston, A., Vikberg, V., Mutanen, M., Nyman, T. & Prous, M. 2023: Palaearctic willow-catkin sawflies: a revision of the amentorum species group of Euura (Hymenoptera, Tenthredinidae). – Zootaxa 5323 (3): 349–395. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5323.3.2

Paukkunen, J. 2023: Pistiäiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2023: Lajiluettelo 2022. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. https://laji.fi/theme/checklist

Reverté, S., Miličić, M., Ačanski, J., Andrić, A., Aracil, A., Aubert, M. ym. 2023: National records of 3000 European bee and hoverfly species: A contribution to pollinator conservation. – Insect Conservation and Diversity, 1–18. https://doi.org/10.1111/icad.12680

Triapitsyn, S.V. 2023: Taxonomy of the Palaearctic species of Anaphes Haliday, 1833 (Hymenoptera, Mymaridae), with special focus on their identity and diversity in Finland. – Annales Zoologici Fennici 60 (1): 127–197. https://doi.org/10.5735/086.060.0113

Vikberg, V. & Vuorinen, A. 2023: Rearing of seven eulophids from microlepidoptera larvae in South Finland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae). – Sahlbergia 29 (1): 5–7.

Fri, 2023-12-29 16:41 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith