Vuosikertomus 2017

Juho Paukkunen (päivitetty 12.2.2018)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2017 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 64 lahjoituksella ja yhdellä vaihdolla, joihin sisältyi yhteensä n. 25000 pistiäisyksilöä. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 36 henkilöä tai perikuntaa (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Martti Raekunnakselta (7647 yks.), Veli Vikbergiltä (6536 yks.), Mika Pajarilta (2202 yks.), Jukka Salmelalta (n. 2000 yks.), Jonny Perkiömäen kuolinpesästä (1478 yks., osa), Tatu Salliselta (1113 yks.), Anders Albrechtilta (723 yks.) ja Juho Paukkuselta (548 yks.). Vuonna 2016 lahjoituksena saadusta Antti Pekkarisen kokoelmasta saatiin vietyä museon kokoelmiin 685 pistiäisyksilöä, joita ei ollut sisällytetty vuoden 2016 kartuntaan. Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan.

Martti Raekunnaksen lahjoitus koostui suurimmaksi osaksi petopistiäisistä (Crabronidae, 4638 yks.), erakkoampiaisista (Vespidae: Eumeninae, 928 yks.), tiepistiäisistä (Pompilidae, 867 yks.), kultapistiäisistä (Chrysididae, 861 yks.) ja hietapistiäisistä (Sphecidae, 335 yks.) (ks. kuva alla). 12:a yksilöä lukuun ottamatta aineisto on kerätty Suomesta. Valtaosa yksilöistä on Martin ja Jussi Vilénin keräämiä. Aineisto on määritetty lajilleen ja suuri osa siitä on jo aiemmin digitoitu ja tallennettu Kotka-tietokantaan.

Veli Vikbergin lahjoittama aineisto sisälsi pääasiassa pihtipistiäisiä (Dryinidae, 6057 yks.), mutta siihen kuului myös mm. lattapistiäisiä (Bethylidae, 270 yks.), vohkapistiäisiä (Embolemidae, 101 yks.) ja hiukekiilupistiäisiä (Mymaridae, 91 yks.). Lahjoitetut pistiäiset olivat pääasiassa suvulleen määritettyjä. Mukana oli joitakin tyyppiyksilöitä (Laelius borealis ja Laelius virilis -paratyypit, Pristiphora caraganae -holotyyppi ja 6 paratyyppiä) ja maalle uusia lajeja (Protapanteles octonarius). Lähes kaikki yksilöt on kerätty Suomesta (37 yks. ulkomailta).

Edesmenneen Jonny Perkiömäen kokoelma noudettiin museolle syyskuun lopulla, kun hänen asuntoaan oltiin tyhjentämässä kiinteistöyhtiön toimesta. Kokoelmaan kuuluu pistiäisten lisäksi monien muiden hyönteisten ja selkärangattomien eläinten näytteitä. Toistaiseksi vain pieni osa pistiäisnäytteistä on saatu laskettua ja/tai vietyä Luomuksen kokoelmiin (1478 yks.). Pistiäisiä on todennäköisesti useita tuhansia. Huomattava osa on ahmaspistiäisiä (Ichneumonidae) (vuoden 2017 loppuun mennessä käsitellyistä yksilöistä niitä on 1138). Osa näytteistä on etiketoitu väliaikaisilla lapuilla, mikä hidastaa niiden käsittelyä. Perkiömäen kokoelmasta on löytynyt joitakin paratyyppejä (Chrysis scintillans, Tycherus curtus, Tycherus glareosusTycherus helleni, Tycherus improcerus, Tycherus kuhmoensis, Tycherus nigrifemoratus, Tycherus parvitor, Tycherus verecundus) ja palauttamattomia lainoja Luomuksesta.

Mika Pajarin lahjoitus sisälsi määrittämättömiä pistiäisiä, jotka hän oli kerännyt viime vuosina Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Kaikkiaan pistiäiset kuuluivat 36 eri heimoon. Suurimmat yksilömäärät olivat Braconidae (455 yks.) ja Ichneumonidae-heimoissa (336 yks.). Myrkkypistiäislajeja oli yhteensä 95, niiden joukossa 5 punaisen listan lajia. Tatu Sallisen lahjoittamat pistiäiset oli kerätty viime vuosina Pohjois-Karjalasta lähinnä valopyydyksillä ja haavilla. Yksilöistä suuri enemmistö kuului Ichneumonidae- (785 yks.) ja Braconidae-heimoihin (288 yks.). Anders Albrechtin lahjoitus koostui kokonaisuudessaan suomalaisista muurahaisista. Juho Paukkusen lahjoittamassa aineistossa oli Kostamuksen luonnonpuistosta kesällä 2016 kerättyjä pistiäisiä (175 yks.) sekä Suomesta (n. 240 yks.) ja Virosta Abrukan saarelta (n. 130 yks.) kesällä 2017 kerättyjä pistiäisiä. Jukka Salmelan lahjoittama aineisto sisälsi Pohjois-Suomesta (Tervola, Kolari, Utsjoki) vuonna 2016 pyydyksillä kerättyjä määrittämättömiä pistiäisiä etanoliin säilöttyinä. Aineistoa ei ole toistaiseksi ehditty tarkemmin käsittelemään.

Andrey Khalaim vaihtoi 22 ulkomaista Tersilochinae-alaheimon tyyppiyksilöä suomalaisiin saman alaheimon yksilöihin. Luomus sai vaihdossa seuraavat yksilöt: Aneuclis stigmata -paratyyppi, Diaparsis clavata -paratyyppi, D. minutissima -paratyyppi, 2 Probles caudiculata -paratyyppiä, Tersilochus juxtus -paratyyppi ja 2 T. spasskensis -paratyyppiä. Andrey löysi Luomuksen kokoelmasta myös tieteelle uuden Tersilochinae-alaheimon lajin, jonka kuvaus julkaistaan vuonna 2018. Lajin holotyyppi on jo digitoitu (Barycnemis finnora).

Muista lahjoituksista maininnan arvoisia ovat Juuso Paappasen keräämät hietamehiläisyksilöt, jotka kuuluvat Suomelle uuteen Lasioglossum sexstrigatum -lajiin, ja Kari Vepsäläisen ja Riitta Savolaisen keräämä Psilochalcis subarmata -jalokiilupistiäinen, joka edustaa myös maalle uutta lajia. Sami Lindgrenin lahjoittama Bombus subterraneus -kuningatar puolestaan kuuluu Suomelle uuteen läntiseen tummaan muotoon. Yksilö oli kerätty Ahvenanmaalta, josta lajia ei ole aiemmin tavattu.

Vuonna 2017 lahjoitetut pistiäiset kuuluivat yhteensä 55 heimoon. Eniten lahjoituksia tuli heimoista Dryinidae (6107 yks.), Crabronidae (4842 yks.), Ichneumonidae (2480 yks.), Braconidae (1329 yks.), Vespidae (1138 yks.) ja Chrysididae (1012 yks.). Pistiäisistä suurin osa, n. 24200 yks., oli Itä-Fennoskandian alueelta (enimmäkseen Suomesta) ja loput n. 750 yks. muualta maailmasta, mm. Venäjältä ja Virosta.

Vuonna 2017 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Anders Albrecht, Tom Clayhills, Jevgeni Jakovlev, Tapani Järveläinen, Jere Kahanpää, Lauri Kaila, Sakari Kerppola, Andrey Khalaim (vaihto), Martti Koponen, Jorma Kosonen, Mikhail Kozlov, Arno Kullberg, Jaakko Kullberg, Lars Lindgren (perikunta), Sami Lindgren, Sampsa Malmberg, Petri Martikainen, Jaakko Mattila, Veli-Matti Mukkala, Marko Mutanen, Jari Niemelä, Juuso Paappanen, Mika Pajari, Juho Paukkunen, Jonny Perkiömäki (kuolinpesä), Martti Raekunnas, Alexey Reshchikov, Ilpo Rutanen, Tatu Sallinen, Jukka Salmela, Riitta Savolainen, Hans Silfverberg, Ilkka Teräs, Kari Vepsäläinen, Matti Viitasaari ja Veli Vikberg.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2017 aikana yhteensä 33 lainaa, jotka käsittivät yhteensä n. 24850 yksilöä. Kaikkiaan lainaajia oli 18 henkilöä: José Fernandez-Triana (Kanada), Mikk Heidemaa (Viro), Andrey Khalaim (Venäjä), Korana Kocic (Serbia), Martti Koponen (Mikkeli), Andrew Liston (Saksa), Marko Mutanen (Oulu), Juuso Paappanen (Jyväskylä), Javier Peris-Felipo (Sveitsi), Marko Prous (Saksa), Matthias Riedel (Saksa), Serguei Triapitsyn (Yhdysvallat), Gergely Várkonyi (Kuhmo), Matti Viitasaari (Helsinki), Veli Vikberg (Janakkala), Simo Väänänen (Vantaa) ja Ika Österblad (Mustasaari). Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä 33 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Ichneumonidae (n. 11800 yks.), Pompilidae (n. 2700 yks.), Tenthredinidae (n. 2550 yks.), Mutillidae (n. 1840 yks.) ja Braconidae (1574 yks.). 67:ä Argidae-, Braconidae-, Ichneumonidae- ja Tenthredinidae-heimojen yksilöä lukuun ottamatta kaikki lainatut pistiäiset olivat Itä-Fennoskandian kokoelmasta. Lainatuista pistiäisistä noin 450 oli tyyppiyksilöitä. Kaikki lainat on kirjattu Kotka-tietokantaan.

Vuonna 2017 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle useita tuhansia yksilöitä. Esimerkiksi José Fernandez-Triana palautti n. 4000 lainaamaansa ja määrittämäänsä Microgastrinae-alaheimon vainopistiäistä ja Hannu Saarenmaa palautti yli 1000 Digitariumissa lainassa ollutta pistiäistä (mm. heimoista Formicidae, Pompilidae ja Vespidae). Andrew Liston ja Marko Prous palauttivat suuren määrän lainaamiaan Pristiphora-suvun lehtipistiäistyyppejä. Osa Serguei Triapitsynin lainaamista Mymaridae-heimon pistiäisistä palautui mikroskooppipreparaatteina (yhteensä 13 kpl). Martti Koposen palauttamissa pistiäisaineistoissa oli joitakin Suomelle uusia lajeja (mm. Alloxysta halterata).

Kokoelmien järjestäminen

Vuonna 2017 lahjoituksina ja lainanpalautuksina saatujen pistiäisten lisäksi myös aikaisempina vuosina saatuja pistiäisiä järjestettiin paikoilleen kokoelmiin. Kasvatettujen loispistiäisten kokoelma siirrettiin tammikuussa rullakoista ja muista väliaikaisista säilytystiloista kokoelmakaappeihin suomalaisen myrkkypistiäiskokoelman perään (sisältää yli 50 laatikollista isäntälajien mukaan järjestettyjä pistiäisiä). Tämä kokoelma on tarkoitus jatkossa sijoittaa muiden suomalaisten loispistiäisten yhteyteen.

Meri Lähteenaro kävi läpi Itä-Fennoskandian kokoelman pistiäiset suvuista Ammophila, Andrena, Halictus ja Lasioglossum ja siirsi kaikki kierresiipisiä sisältävät yksilöt museon kierresiipiskokoelmaan. Samalla hän tallensi yksilöiden löytötiedot Kotka-tietokantaan (tunnisteet KZ.1-119, KZ.170, KZ.186, KZ.202-210, yht. 130 yksilöä, sisällytetty Ordines minores -kokoelmaan).

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2017 aikana 11485 yksilön osalta. Suurin yksittäinen aineisto (yhteensä 8795 tietuetta) koostui suomalaisten myrkkypistiäisten (pääasiassa kultapistiäisten, mesipistiäisten, petopistiäisten ja erakkoampiaisten) havaintotiedoista (tunnisteet GP.68709-69046, 69048-69070, 69073-69113, 69115-69501, 69503-69742, 69745-69759, 69764-69771, 69773, 69775-69779, 69781-69923, 69955-69976, 69978-70023, 70025-70156, 70188-70201, 70203-70204, 70206-70248, 70250-70256, 70258-70273, 70275-70287, 70289-70296, 70300-70558, 70560-70567, 70569-70722, 70724-70790, 70894-71105, 71107-71122, 71124-71161, 72900-72919, GP.72948-73532, 73703-73906, 73910-74639, 74848-75688, 75691-76196, 76351-76691, 78007-78287, 78763-78840, 79252-79263, 80551-80571, 80716-81409, 81640, 82483-82486, 85683-85713, 86255-86440, 87548-87904, 87907-88583, 88927-88974). Tiedot oli kerätty jo vuosina 2010–2012 Luomuksen kokoelmista (2409 tietuetta) ja muista kokoelmista (yksityiskokoelmat, Jyväskylän museo, Oulun yliopiston eläinmuseo, Turun yliopiston eläinmuseo, Lammin biologinen asema, HY:n metsätieteiden laitos, 6386 tietuetta).

Itä-Fennoskandian kokoelmasta tallennettiin mutipistiäisten (Mutillidae) etikettitietoja vuoden aikana Kotka-tietokantaan 495 yksilön osalta (tunnisteet GP.65834, GP.69774, GP.98538-99028, GP.100000-100001) pääasiassa Simo Väänäsen toimesta. Loput mutipistiäistiedot on tarkoitus saada Kotkaan alkuvuonna 2018. Suomalaisten punaisen listan tiepistiäislajien etikettitietoja puolestaan tallennettiin Kotkaan 1677 yksilön osalta (tunnisteet GP.1000002-100690, GP.101001-101405, GP.101407-101447, GP.101449-101458, GP.101460-101466, GP.101468-101643, GP.101645-101819, GP.101821-101825, GP.101831-101835, GP.101837-102000), ja tallentajana oli pääasiassa Juuso Paappanen. Tiepistiäistietojen tallennus liittyi käynnissä olevaan uhanalaisuusarviointiin. Muut vuoden 2017 aikana digitoidut aineistot koostuivat enimmäkseen vuosina 2016 ja 2017 Suomesta, Venäjän Karjalasta ja Virosta kerätyistä pistiäisistä.

Pekka Malinen jatkoi pistiäiskokoelmien tyyppiyksilöiden digitointia vuoden 2017 aikana osana FiRi-hanketta. Kaikkiaan Kotka-tietokantaan tallennettiin havaintotiedot ja kuvat 146 pistiäistyypistä, jotka kuuluivat 64 lajiin. Pistiäiskokoelmien tyyppiyksilöistä jokseenkin kaikki on nyt saatu digitoitua. Yhteensä pistiäiskokoelmista on digitoitu 3414 tyyppiyksilöä, jotka kuuluvat noin 900 lajiin.

Tutkijavierailut

Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa yhteensä 16 vierailijaa:
Mikk Heidemaa (Helsinki/Tartto, Symphyta) 9.1.-17.2., 1.3.-11.4., 18.-19.4., 2.5.-15.6., 11.7., 22.-25.9.
Andrey Khalaim (Venäjä, Ichneumonidae) 19.-21.4., 12.-13.7.
Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 24.-27.1., 17.-18.2., 13.-14.2., 9.-11.5., 14.-15.6., 4.-6.7., 12.-13.7., 27.-28.9., 30.10., 23.-24.11., 11.-15.12.
Andrew Liston (Saksa, Symphyta) 22.-24.3.
Meri Lähteenaro (Helsinki, Aculeata) 29.3., 3.4., 18.4., 2.5., 9.5., 17.-19.5., 23.5., 30.5., 1.6., 31.7., 31.10.
Marko Mutanen (Oulu, Symphyta) 11.-13.1., 23.-24.3.
Juuso Paappanen (Joensuu/Jyväskylä, Ichnemonidae, Pompilidae) 13.7., 31.10.-2.11., 14.12.
Grigory Potapov (Venäjä, Bombus) 9.-13.10.
Marko Prous (Saksa, Symphyta) 22.-24.3.
José Fernández-Triana (Kanada, Braconidae) 20.-24.11.
Serguei Triapitsyn (Yhdysvallat, Mymaridae) 3.-7.7.
Gergely Várkonyi (Kuhmo, Ichneumonidae) 24.1.-6.2., 2.-13.3., 16.3., 3.-8.4., 19.-21.4., 3.-4.7., 12.-13.7., 13.-14.9., 31.10.-3.11., 20.-25.11., 10.-11.12.
Veli Vikberg (Janakkala, Symphyta, Parasitica) 14.3., 21.4., 27.9., 13.12.
Matti Viitasaari (Helsinki, Symphyta) 12.-13.1., 19.1., 14.3., 22.-24.3., 21.4., 9.6., 20.11., 12.12.
Simo Väänänen (Vantaa, Formicidae, Mutillidae) 24.5., 2.6., 31.8., 16.11., 14.12.
Ika Österblad (Mustasaari, Ichneumonidae) 6.-9.3., 31.10.-2.11.

Ulkomaisista pistiäistutkijoista Andrey Khalaimin, Serguei Triapitsynin ja José Fernandez-Trianan vierailut museolla liittyivät YM:n rahoittamaan kolmivuotiseen Putte-hankkeeseen Kätköpistiäisten uhanalaisuuden arviointi v. 2020: taksonomisen kattavuuden parantaminen, jonka vetäjänä toimi Gergely Várkonyi SYKEstä. Hankkeen tarkoituksena oli saada uusia kätköpistiäisryhmiä uhanalaisuusarvioinnin piiriin (mm. Tersilochinae (Khalaim), Mymaridae (Triapitsyn) ja Microgastrinae (Fernandez-Triana)). Myös Juuso Paappanen, Gergely Várkony ja Ika Österblad vierailivat museolla hankkeen tiimoilta. Hanke päättyi 15.12.2017.

Andrew Listonin ja Marko Prousin vierailu liittyi tekeillä olevaan lehtipistiäisten Nematinae-alaheimon revisioon, jota varten he lainasivat kokoelmista noin 400 tyyppiyksilöä. Grigory Potapovin vierailu taas koski pohjoisen Venäjän kimalaistutkimusta ja erityisesti Bombus glacialis -lajin aseman selvittämistä.

Sahapistiäistutkija Mikk Heidemaa työskenteli museolla sahapistiäiskokoelmien parissa tammikuun alusta kesäkuun puoliväliin saakka ja vieraili museolla myös heinäkuussa ja syyskuussa. Hän muutti perheineen Helsingistä takaisin Tarttoon heinäkuussa.

Opetus

Luomuksen pistiäiskokoelmia hyödynnettiin Helsingin yliopiston järjestämällä pistiäiskurssilla Lammin biologisella asemalla 7.-12.8., jossa opettajina oli Juho Paukkunen ja Gergely Várkonyi (SYKE). Kustakin Suomessa tavatusta pistiäisheimosta oli esillä yksilöitä kurssia varten kootussa opetuskokoelmassa, ja lisäksi sekalaista pistiäisaineistoa käytettiin määritysharjoituksissa.

Julkaisut

Vuoden 2017 aikana julkaistiin ainakin 13 tieteellistä artikkelia, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

Ferrer-Suay, M., Selfa, J., Seco-Fernández, M. V. & Pujade-Villar, J. 2017: Review of the brachypterous species of Alloxysta Förster, 1869 (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae: Charipinae) with a description of two new species. Turkish Journal of Zoology 41(3): 424-435. http://dx.doi.org/10.3906/zoo-1512-61

Johansson, N. & Paukkunen, J. 2017: Osmia disjuncta Tkalců, 1995 – a bee species new to the Western Palaearctic (Hymenoptera: Megachilidae). Entomologisk Tidskrift 138(1): 25-32.

Koponen, M., Buhl, P. N. & Vikberg, V. 2017 [2016]: Check list of Platygastridae of Finland (Hymenoptera, Platygastroidea). Sahlbergia 22(2): 32–47.

Koponen, M., Vikberg, V. & Peris-Felipo, F. J. 2017 [2016]: List of Alysiini of Finland, exclusing the genus Dinotrema (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae). Sahlbergia 22(2): 20–31.

Liston, A. D., Heibo, E., Prous, M., Vårdal, H., Nyman, T. & Vikberg, V. 2017: North European gall-inducing Euura sawflies (Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae). Zootaxa 4302(1): 1–115. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4302.1.1

Marshall, L., Biesmeijer, J. C., Rasmont, P., Vereecken, N. J., Dvorak, L., Fitzpatrick, U., Francis, F., Neumayer, J., Ødegaard, F., Paukkunen, J. P. T., Pawlikowski, T., Reemer, M., Roberts, S. P. M., Straka, J., Vray, S. & Dendoncker, N. 2017: The interplay of climate and land use change affects the distribution of EU bumblebees. Global Change Biology 23(1): 101–116. http://dx.doi.org/10.1111/gcb.13867

Paukkunen, J., Pöyry, J. & Kuussaari, M. 2017: Species traits explain long-term population trends of Finnish cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae). Insect Conservation and Diversity 11(1): 58–71. http://dx.doi.org/10.1111/icad.12241

Prous, M., Kramp, K., Vikberg, V. & Liston, A. D. 2017: North-Western Palaearctic species of Pristiphora (Hymenoptera, Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 59: 1-190. https://doi.org/10.3897/jhr.59.12656

Triapitsyn, S. V. 2017: Revision of Alaptus (Hymenoptera: Mymaridae) in the Holarctic region, with taxonomic notes on some extralimital species. Zootaxa 4279: 1-92. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4279.1.1

Triapitsyn, S. V., Berezovskiy, V. V. & Jałoszyński, P. 2017: Redescription of Erythmelus dichromocnemus Novicky, 1953 stat. rev. (Hymenoptera, Mymaridae) and a new synonymy. Polish Journal of Entomology 86: 181–191. http://dx.doi.org/10.1515/pjen-2017-0012

Vikberg, V. & Vuorinen, A. 2017: Fennoskandialle uusi pistiäislaji parvivainokaisiin lukeutuva Protapanteles octonarius (Ratzeburg) (Hymenoptera: Braconidae, Microgastrinae) kasvatettu nahkakeltasiiven [Eilema depressum (Esper)] toukasta. Baptria 42(3): 72-73.

Vikberg, V. & Vårdal, H. 2017: Taxonomy of some European species of Mesochorus, including three new species from Finland and Sweden (Hymenoptera: Ichneumonidae: Mesochorinae). W-album (20) 2017: 3-42.

Luomuksen pistiäiskokoelmista kerättyä tietoa hyödynnettiin myös Juuso Paappasen pro gradu -työssä, jonka aiheena oli Cerceris-suvun petopistiäisten (Hymenoptera: Crabronidae) levinneisyys, fenologia ja saaliinvalinta Suomessa. Gradu hyväksyttiin kesäkuussa Itä-Suomen yliopistossa.

Sat, 2017-12-23 14:01 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith