Vuosikertomus 2020

Juho Paukkunen (päivitetty 5.1.2021)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2020 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 42 lahjoituksella, joihin sisältyi yhteensä n. 2960 pistiäisyksilöä. Lisäksi museon genomikokoelmaan liitettiin 109 mesipistiäisnäytettä, ja vuosina 2014, 2016 ja 2017 lahjoituksina saaduista Leif Lindgrenin, Antti Pekkarisen ja Jonny Perkiömäen kokoelmista saatiin vietyä museon kokoelmiin 1390 (90 + 707 + 593) pistiäisyksilöä, joita ei ollut sisällytetty aiempien vuosien kartuntoihin. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 33 henkilöä (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Martti Koposelta (n. 843 yks.), Juha Pöyryltä (472 yks.), Stephen Venniltä (379 yks.) ja Markku Varikselta (187 yks.). Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan ja huomattava osa näytteistä on myös digitoitu.

Martti Koposen lahjoittamat pistiäiset koostuivat suureksi osaksi vainopistiäisistä (Braconidae, 239 yks.), litupistiäisistä (Platygastridae, 145 yks.) ja hitupistiäisistä (Scelionidae, 90 yks.). 22:a yksilöä lukuun ottamatta aineisto on kerätty Suomesta. Suurin osa aineistosta on määritetty lajilleen. Juha Pöyryn lahjoittamista pistiäisistä lähes kaikki (459 yks.) oli mesipistiäisiä. Yksilöistä 465 on kerätty Suomesta ja loput 7 Virosta. Stephen Vennin lahjoitus koostui Kuusamosta vuonna 2020 lähinnä kuoppapyydyksillä kerätyistä määrittämättömistä etanoliin säilötyistä pistiäisistä. Juho Paukkunen määritti pistiäiset heimolleen, ja niihin sisältyi mm. hitupistiäisiä (188 yks.), muurupistiäisiä (Diapriidae, 33 yks.) ja ahmaspistiäisiä (Ichneumonidae, 33 yks.). Markku Variksen aineisto sisälsi mm. himmikiilupistiäisiä (Eurytomidae, 49 yks.), hentokiilupistiäisiä (Eulophidae, 32 yks.) ja vainopistiäisiä (28 yks.). Genomikokoelmaan liitetyt näytteet olivat pääasiassa Juho Paukkusen Etelä-Suomesta vuonna 2020 keräämiä mesipistiäisiä.

Muista lahjoituksista maininnan arvoisia ovat Suomelle uusien lajien näytteet: Delomerista pfankuchi (1 yks.) ja Scambus capitator (2 yks.) (Juuso Paappanen); Crossocerus distinguendus (1 yks.), Macroteleia bicolora (1 yks.) ja Vanhornia leileri (2 yks.) (Juho Paukkunen); Andrena fulva (2 yks.) (Meri Lähteenaro) ja Lysitermus tritoma (1 yks.) (Simo Väänänen). Myös Veli Vikbergin lahjoittamat Asaphes hirsutus ja A. brevipetiolatus -paratyypit (yht. 46 yks.) ovat huomionarvoisia.

Museon kokoelmiin vuonna 2020 liitetyt pistiäiset kuuluivat yhteensä 61 heimoon. Eniten näytteitä tuli heimoista Apidae (1539 yks.), Braconidae (389 yks.), Scelionidae (293 yks.) ja Ichneumonidae (217 yks.). Pistiäisistä suurin osa, 3561 yks., oli Itä-Fennoskandian alueelta (enimmäkseen Suomesta) ja loput 791 yks. muualta maailmasta. Ulkomaiset näytteet olivat pääasiassa Ruotsista, Virosta ja Thaimaasta.

Vuonna 2020 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Patrik Byholm, Anssi Junnila, Reijo Jussila, Urmas Jürivete, Erkki Kaarnama, Jere Kahanpää, Lauri Kaila, Lotta Kaila, Olli Kemppainen, Sakari Kerppola, Martti Koponen, Mikhail Kozlov, Osmo Kujala, Raimo Lahtinen, Meri Lähteenaro, Jaakko Mattila, Marko Mutanen, Juuso Paappanen, Juho Paukkunen, Markku Pellinen, Juha Pöyry, Jere Salminen, Gunilla Ståhls, Pekka Sundell, Ilkka Teräs, Heli Vainio, Markku Varis, Stephen Venn, Matti Viitasaari, Veli Vikberg, Risto Väisänen, Simo Väänänen ja Ika Österblad.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2020 aikana yhteensä 12 lainaa, jotka käsittivät yhteensä n. 3300 pistiäisyksilöä. Kaikkiaan lainaajia oli 11 henkilöä: Peter Bonde Jensen (Tanska), Niklas Johansson (Ruotsi), Milla Koivumäki (Kirkkonummi), Martti Koponen (Mikkeli), William Penigot (Ranska), Bernhard Seifert (Saksa), Oksana Skaldina (Kuopio), David Hernandez Teixidor (Espanja), Serguei Triapitsyn (Yhdysvallat), Veli Vikberg (Janakkala) ja Simo Väänänen (Vantaa). Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä 13 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Apidae (2208 yks.), Vespidae (450 yks.), Mymaridae (294 yks.) ja Ichneumonidae (152). Lainatuista pistiäisistä 3236 oli Itä-Fennoskandian kokoelmasta ja 57 ulkomaisesta kokoelmasta. Kaikki lainat on kirjattu Kotka-tietokantaan. Lainojen lisäksi saatiin muutamia kuvauspyyntöjä pistiäisnäytteistä (”virtuaalisia lainoja”), joista ei ole kuitenkaan pidetty tarkempaa kirjaa.

Vuonna 2020 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle useita tuhansia yksilöitä. Juuso Paappasen palauttamien ahmaspistiäisten joukossa oli useita Suomelle uusia lajeja (Atractogaster semisculptus, Delomerista borealis, Delomerista pfankuchi, Dolichomitus scutellaris, Flavopimpla cicatricosa, Itoplectis enslini, Liotryphon arcticus, Pimpla wilchristi, Scambus capitator, Scambus cincticarpus, Scambus euphrantae ja Xylophrurus tumidus) ja myös Simo Väänäsen palauttamaan lainaan sisältyi maalle uuden Ismarus spinalis -lajin näytteitä. Niklas Johanssonin palauttamiin ahmaspistiäisiin kuului mm. Suomelle ja tieteelle uuden Neoxorides striatus -lajin 16 paratyyppiä.

Kokoelmien järjestäminen

Alkuvuoden aikana ulkomaisen pistiäiskokoelman järjestäminen saatiin lähes kokonaan valmiiksi. Suurin työ oli Ichneumonidae-, Braconidae- ja Chalcidoidea-aineistojen järjestämisessä. Heimojen järjestys on uusimman taksonomian mukainen, kun taas alemmat taksonit ovat aakkosjärjestyksessä. Ulkomaisen kokoelman luettelointi on vielä kesken, mutta siihen kuuluu yhteensä 1493 sukua ja 86 heimoa. Järjestelytyötä on vielä jonkin verran jäljellä mm. lehtipistiäisten Nematinae-alaheimossa, joka on yhä järjestetty vanhan sukujärjestelmän mukaisesti.

Mesipistiäiskokoelmien digitointiprojektin yhteydessä on määritetty useita tuhansia heimolleen ja suvulleen määritettyjä itäfennoskandialaisia mesipistiäisiä lajilleen Juho Paukkusen toimesta. Vuoden loppuun mennessä saatiin käytyä läpi heimojen Melittidae, Megachilidae ja Apidae aineistot sekä suurin osa Andrenidae-heimon määrittämättömästä aineistosta. Digitointia varten kaikki näytteet on myös jaettu sukupuolittain kokoelmarasioihin.

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2020 aikana 46861 näytteen osalta. Suurin osa digitoiduista näytteistä oli itäfennoskandialaisia mesipistiäisiä (kimalaisia 24440 yks. ja muita mesipistiäisiä 16292 yks.), joiden digitointiin saatiin rahoitusta Syken PÖLYHYÖTY-hankkeesta ja kansainvälisen SYNTHESYS+ Virtual Access -ohjelman kautta. Mesipistiäisten digitointityöhön osallistuivat Mariina Günther ja Juho Paukkunen (Synthesys-rahoituksella) sekä museon muusta henkilökunnasta Jere Kahanpää, Marko Mikkonen, Ida-Maria Huikkonen ja Heidi Viljanen. Lisäksi Milla Koivumäki ja Meri Ensiö kiinnittivät tunnistelappuja digitoituihin kimalaisnäytteisiin. Vuoden 2020 loppuun mennessä oli digitoitu kaikki Apidae-, Megachilidae- ja Melittidae-heimojen näytteet sekä osa muiden mesipistiäisheimojen näytteistä.

Muut Kotka-tietokantaan tallennetut pistiäisaineistot koostuivat pääasiassa Ida-Maria Huikkosen digitoimista ampiaisista (Vespidae, 3275 yks.) ja Juuso Paappasen määrittämistä ja digitoimista rosoahmasista (Ichneumonidae: Pimplinae, yht. 2269 yks.). Simo Väänänen puolestaan määritti ja digitoi kaikki Itä-Fennoskandian kokoelman pihtiäispistiäiset (Ismaridae, yht. 94 yks.). Ulkomaisesta kokoelmasta digitoitiin yhteensä noin 65 pistiäisnäytettä.

Luomuksen genomikokoelmaan liitettiin yli sata mesipistiäisnäytettä (109 yksilöä, tunnisteet GJAA.486-594). Digitointityön ja DNA-eristyksen suoritti Elina Laiho, ja lähes kaikki näytteet olivat Juho Paukkusen Suomesta keräämiä. Mesipistiäisnäytteiden DNA-eristyksiä lainattiin ensimmäistä kertaa myös ulkomaille. Pekka Malinen jatkoi pistiäistyyppien digitointia tallentamalla 35 Euplectrus geometricida -paratyypin tiedot Kotka-tietokantaan.

Tutkijavierailut Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa yhteensä 10 vierailijaa:

Urmas Jürivete (Tallinna, Aculeata), 8.1.
Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 7.-9.1., 20.-22.1., 20.-21.2.
Elina Laurén (Helsinki, Bombus) 28.5. (lajintuntemuksen opiskelu)
Marko Mutanen (Oulu, Symphyta) 15.10.
Juuso Paappanen (Jyväskylä, Parasitica) 21.1.
Marko Prous (Oulu, Symphyta) 15.10.
Oksana Skaldina (Kuopio, Vespidae) 7.2.
Veli Vikberg (Janakkala, Parasitica) 6.2.
Ika Österblad (Mustasaari, Parasiica) 26.2.
Simo Väänänen (Vantaa, Parasitica) 23.1., 5.2., 2.3., 18.3.

Opetus

Luomuksen pistiäiskokoelmia hyödynnettiin PÖLYHYÖTY-hankkeen koulutusretkellä Annalan puutarhassa 18.4. sekä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maatalouseläintieteen syventävällä lajintuntemuskurssilla (AGRI-273). Pistiäisnäytteiden etiketöintiin ja kokoelmien luettelointiin osallistui kaksi biologian opiskelijaa (Teija Isotalo ja Adrián Colino Barea) ja kesäharjoittelija Veikko Yrjölä avusti digitoinnissa ja muurahaiskokoelman järjestämisessä.

Julkaisut

Vuoden 2020 aikana julkaistiin ainakin 9 tieteellistä artikkelia ja muuta julkaisua, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

Achterberg, C. van, Shaw, M. R., Quicke, D. L. J. 2020: Revision of the western Palaearctic species of Aleiodes Wesmael (Hymenoptera, Braconidae, Rogadinae). Part 2: Revision of the A. apicalis group. – ZooKeys 919: 1–259. https://doi.org/10.3897/zookeys.919.39642

Fernandez-Triana, J., Shaw, M. R., Boudreault, C., Beaudin, M. & Broad, G. R. 2020: Annotated and illustrated world checklist of Microgastrinae parasitoid wasps (Hymenoptera, Braconidae). – ZooKeys 920: 1–1089. https://doi.org/10.3897/zookeys.920.39128

Johansson, N. & Klopfstein, S. 2020: Revision of the Swedish species of Neoxorides Clément, 1938 (Ichneumonidae: Poemeniinae) with the description of a new species and an illustrated key to species. – European Journal of Taxonomy 680: 1–29. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.680

Koponen, M. 2020 [2019]: Dinotrema Foerster, 1862, Suomelle uusia lajeja (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae, Alysiini). – Sahlbergia 25(2): 28-29.

Paappanen, J., Paukkunen, J., Teräs, I., Leinonen, R., Mutanen, M., Punttila, P., Pöyry, J., Raekunnas, M., Vepsäläinen, K., Viitasaari, M. & Vikberg, V. 2020 [2019]: Havaintoja Suomelle uusista ja punaisen listan saha- ja myrkkypistiäislajeista vuosina 2009–2017. – Sahlbergia 25(2): 3–23.

Paukkunen, J. 2020: Kasvitieteelliset puutarhat mesipistiäisten elinympäristöinä. – Pimpinella 32: 9–19. https://epaper.fi/read/5829/ugKT14FJ

Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernández-Triana, J., Jussila,R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. & Österblad, I. 2020: Pistiäiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2020: Lajiluettelo 2019. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. https://laji.fi/theme/checklist

Paukkunen, J. & Kozlov, M. V. 2020: Stinging wasps, ants and bees (Hymenoptera : Aculeata) of the Nenets Autonomous Okrug, northern Russia. – Annales Zoologici Fennici 57: 115–128.

Triapitsyn, S. V., Koponen, M., Vikberg, V. & Várkonyi, G. 2020: Taxonomy, annotated new records and a checklist of Mymaridae (Hymenoptera) of Finland, with description of a new species of Eustochus. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 60(2): 565–589. http://doi.org/10.37520/aemnp.2020.39

Tue, 2021-01-05 09:51 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith