Vuosikertomus 2018

Juho Paukkunen (päivitetty 27.12.2019)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2018 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 51 lahjoituksella, joihin sisältyi yhteensä n. 14500 pistiäisyksilöä. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 33 henkilöä (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Esa Pitkäseltä (n. 7850 yks.), Esa Korkeamäeltä (n. 2000 yks.), Martti Koposelta (789 yks.), Mika Pajarilta (756 yks.), Veli Vikbergiltä (581 yks.), Mikhail Kozlovilta (n. 510 yks.), Petri Martikaiselta (n. 500 yks.) ja Anders Albrechtilta (419 yks.). Lisäksi vuosina 2016 ja 2017 lahjoituksina saaduista Antti Pekkarisen ja Jonny Perkiömäen kokoelmista saatiin vietyä museon kokoelmiin 642 + 1441 pistiäisyksilöä, joita ei ollut sisällytetty vuosien 2016 ja 2017 kartuntoihin. Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan.

Esa Pitkäsen lahjoitus koostui hänen muurahaiskokoelmastaan, joka sisältää n. 7700 muurahaista Suomesta ja Venäjän Karjalasta sekä n. 150 muurahaista Kreetalta, Unkarista ja Jugoslaviasta (ks. kuva alla). Yksilöt on säilötty etanoliin (1572 putkiloa kuudessa laatikossa) ja aineisto on sijoitettu nestekokoelmahuoneeseen. Kaikkien suomalaisten yksilöiden löytötiedot on tallennettu Hyönteistietokantaan Esa Pitkäsen toimesta. Esa Korkeamäen lahjoittama aineisto sisälsi kolmessa eri tutkimushankkeessa vuonna 2016 Kymenlaaksosta (pääasiassa soilta) kerättyjä sekalaisia pistiäisiä (Symphyta, Parasitica, Aculeata, yht. n. 2000 yks.). Pistiäiset on säilötty etanoliin (56 isoa putkiloa ja 109 pientä putkiloa, jotka pakattu kahdeksaan pakasterasiaan) ja aineisto sijoitettu nestekokoelmahuoneeseen.

Martti Koposen lahjoittamat pistiäiset (789 yks.) koostuivat suurimmaksi osaksi vainopistiäisistä (Braconidae, 203 yks.), hentokiilupistiäisistä (Eulophidae, 153 yks.) ja hohtokiilupistiäisistä (Pteromalidae, 141 yks.). Viittätoista yksilöä lukuun ottamatta aineisto on kerätty Suomesta. Suurin osa aineistosta on määritetty lajilleen, ja siihen sisältyi lajin Platygaster subaptera holotyyppi. Mika Pajarin lahjoitus sisälsi 756 neulattua pistiäistä, joista suurin osa oli ahmaspistiäisiä (Ichneumonidae, 291 yks.), ampiaisia (Vespidae, 232 yks.) ja petopistiäisiä (Crabronidae, 136 yks.). Kaikki yksilöt on kerätty Suomesta. Veli Vikbergin lahjoitus koostui pääasiassa Italian Malcesinestä vuonna 1977 kerätyistä pistiäisistä (520 yks.) ja pienemmältä osalta suomalaisista pistiäisistä (61 yks.). Italialainen aineisto sisälsi mm. aitomehiläisiä (Apidae, 72 yks.), hohtokiilupistiäisiä (Pteromalidae, 72 yks.), maamehiläisiä (Andrenidae, 45 yks.) ja ahmaspistiäisiä (Ichneumonidae, 45 yks.).

Mikhail Kozlovin lahjoittamat pistiäiset sisälsivät mm. Murmanskin alueelta kerättyjä ja kasvatettuja hentokiilupistiäisiä (n. 240 yks.) sekä Arkangelin ja Norilskin alueilta kerättyjä sekalaisia määrittämättömiä myrkkypistiäisiä (n. 200 yks.), jotka on säilötty preparoimattomina vanun sisään. Petri Martikaisen lahjoitus sisälsi n. 500 yksilöä Heinolasta, Juvalta ja Pertunmaalta vuosina 2000–2005 kerättyjä sekalaisia pistiäisiä (Symphyta, Parasitica, Aculeata). Yksilöt on säilötty etanoliin (25 filmipurkissa ja seitsemässä pienessä putkilossa) ja sijoitettu nestekokoelmahuoneeseen. Anders Albrechtin lahjoitus koostui pääasiassa sahapistiäisten toukista (n. 145 yks.) ja neulatuista ahmaspistiäisistä (n. 200 yks.). Lähes kaikki yksilöt on kerätty Suomesta. Muista lahjoituksista maininnan arvoinen on Juuso Paappasen antama Dolichomitus cephalotes -ahmaspistiäinen, joka on Suomelle ja Luomukselle uusi laji.

Museon kokoelmiin vuonna 2018 liitetyt pistiäiset kuuluivat yhteensä 49 heimoon. Eniten näytteitä tuli heimoista Formicidae (7950 yks.), Ichneumonidae (1377 yks.), Apidae (1028 yks.), Braconidae (468 yks.), Eulophidae (444 yks.) ja Vespidae (322 yks.). Pistiäisistä suurin osa, n. 15240 yks., oli Itä-Fennoskandian alueelta (enimmäkseen Suomesta) ja loput n. 1340 yks. muualta maailmasta, lähinnä Italiasta ja Venäjältä.

Vuonna 2018 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Anders Albrecht, Risto Haverinen, Juhani Itämies, Reijo Jussila, Urmas Jürivete, Tapani Järveläinen, Jaakko Karvonen, Sakari Kerppola, Martti Koponen, Esa Korkeamäki, Mikhail Kozlov, Arno Kullberg, Jaakko Kullberg, Seppo Laurema, Jari Lindén, Kari Löyttyniemi, Petri Martikainen, Jaakko Mattila, Matias Mustonen, Juuso Paappanen, Mika Pajari, Petri Parkko, Juho Paukkunen, Esa Pitkänen, Jaakko Pohjoismäki, Juha Pöyry, Martti Raekunnas, Tatu Sallinen, Allan Selin, Hans Silfverberg, Matti Viitasaari, Veli Vikberg ja Simo Väänänen.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2017 aikana yhteensä 33 lainaa, jotka käsittivät yhteensä n. 6453 yksilöä. Kaikkiaan lainaajia oli 17 henkilöä: Christer Hansson (Ruotsi), Göran Holmström (Ruotsi), Niklas Johansson (Ruotsi), Martti Koponen (Mikkeli), Thiago Mahlmann (Brasilia), Juuso Paappanen (Jyväskylä), Ryan Perry (Yhdysvallat), Jonathan Pforr (Ruotsi), Marko Prous (Saksa), Matthias Riedel (Saksa), Konstantin Samartsev (Venäjä), Villu Soon (Viro), Gergely Várkonyi (Kuhmo), Matti Viitasaari (Helsinki), Veli Vikberg (Janakkala), Simo Väänänen (Vantaa) ja Ika Österblad (Mustasaari). Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä ainakin 19 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Braconidae (1451 yks.), Eulophidae (954 yks.), Ceraphronidae (894 yks.) ja Formicidae (845 yks.). Alle kahtasataa (195) Eulophidae-, Apidae- ja Chrysididae-heimojen yksilöä lukuun ottamatta kaikki lainatut pistiäiset olivat Itä-Fennoskandian kokoelmasta. Lainatuista pistiäisistä kahdeksan oli tyyppiyksilöitä. Kaikki lainat on kirjattu Kotka-tietokantaan.

Vuonna 2018 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle useita tuhansia yksilöitä. Esimerkiksi Veli Vikberg palautti suuren määrän heimojen Ichneumonidae (n. 1000 yks.), Perilampidae (n. 200 yks.), Pteromalidae (374 yks.) ja Torymidae (209 yks.) näytteitä, joihin sisältyi useita Suomelle ja Luomuksen kokoelmille uusia lajeja (mm. Perilampus aeneus, P. masculinus, P. ruficornis, Torymus chlorocopes, T. curticauda ja T. heyeri). Serguei Triapitsynin lainaamista Mymaridae-heimon pistiäisistä osa palautui mikroskooppipreparaatteina (yhteensä 20 kpl).

Kokoelmien järjestäminen

Vuoden aikana käytiin läpi yli 200 laatikkoa, jotka sisälsivät useita tuhansia Suomesta ja ulkomailta kerättyjä sekalaisia määrittämättömiä pistiäisiä. Yksilöt määritettiin heimolleen ja sijoitettiin määritetyn kokoelman yhteyteen kunkin heimon alkuun. Määritystyön tekivät Juho Paukkunen, Meri Lähteenaro, Martti Koponen ja Simo Väänänen. Esimerkiksi eri heimoihin kuuluvia suomalaisia määrittämättömiä sahapistiäisiä löytyi seuraavasti: Argidae 2 laatikkoa, Cephidae 1 laatikko, Cimbicidae 1 laatikko, Diprionidae 2 laatikkoa, Pamphiliidae 2 laatikkoa, Siricidae 3 laatikkoa, Tenthredinidae 55 laatikkoa, Xiphydriidae vajaa laatikko ja Xyelidae vajaa laatikko. Lisäksi lähes kaikki sekalaiset ulkomaiset myrkkypistiäiset saatiin käytyä läpi. Niiden joukosta löytyi mm. parisen sataa Luomuksen kokoelmille uuden Bradynobaenidae-heimon yksilöitä.

Kesäharjoittelijat Susanna Pesari ja Pan Hirvonen järjestivät ulkomaisen sahapistiäiskokoelman siten, että heimojen järjestys on uusimman taksonomian mukainen, kun taas alemmat taksonit ovat aakkosjärjestyksessä. Susanna teki myös luettelon kokoelman sisällöstä. Juho Paukkunen aloitti ulkomaisen myrkkypistiäiskokoelman järjestelytyön kokoamalla eri heimojen yksilöt yhteen eri puolilta kokoelmaa ja järjestämällä heimot uusimman luokittelun mukaiseen järjestykseen. Heimojen sisäistä järjestelytyötä ei vielä ehditty aloittamaan lukuun ottamatta kimalaisia, jotka Susanna järjesti aakkosjärjestykseen.

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2018 aikana yhteensä 11878 yksilön osalta. Suurin yksittäinen aineisto (5834 tietuetta ja 5840 yksilöä) koostui Suomesta ja Venäjän Fennoskandiasta kerättyjen mailapistiäisten (Argidae) havaintotiedoista (tunnisteet F.173904, F.175169-177919, F.177921-181002). Digitointityö tehtiin Luomuksen hyönteisdigitointilinjastolla. Mailapistiäiset valittiin digitoitavaksi, koska niitä koskeva tutkimus on parhaillaan käynnissä.

Toiseksi suurin Kotka-tietokantaan tallennettu aineisto (4276 tietuetta ja 4365 yksilöä) sisälsi itäfennoskandialaisten punaisen listan sahapistiäislajien havaintotietoja (tunnisteet GP.104500-104829, GP.104832-104866, GP.104868-106980, GP.106983-107072, GP.107122-107374, GP.107601-108742, GP.108744-109056). Digitointityön suorittivat Martti Raekunnas ja Matti Viitasaari Juho Paukkusen avustuksella. Projekti toteutettiin osana vuoden 2019 uhanalaisuusarviointia.

Mutipistiäisten (Mutillidae) havaintotietoja tallennettiin Kotkaan 1062 yksilön osalta (tietueet GP.65871-65872, GP.99559-99771, GP.99773-99999, GP.107397-107475, GP.107477-107483 (Myrmosa atra) ja GP.99029-99558, GP.99772, GP.101826, GP.107476, GP.107484 (Smicromyrme rufipes)) ja muurahaisten havaintotietoja puolestaan tallennettiin 611 yksilön osalta (tietueet GP.107517-109383 (Hypoponera punctatissima) ja GP.109384-109544 (Monomorium pharaonis)). Mutipistiäisten ja muurahaisten tiedot tallensi Simo Väänänen Juho Paukkusen avustuksella.

Pekka Malinen jatkoi pistiäiskokoelmien tyyppiyksilöiden digitointia vuonna 2018. Kaikkiaan Kotka-tietokantaan tallennettiin havaintotiedot 22 pistiäistyypistä, jotka kuuluivat 11 lajiin. Yhteensä pistiäiskokoelmista on digitoitu 3436 tyyppiyksilöä, jotka kuuluvat yli 900 lajiin.

Tutkijavierailut

Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa yhteensä 11 vierailijaa:

Eira Ainalinpää (Lahti, Bombus) 9.2.
Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 8.-12.1., 23.-26.1., 20.-21.2., 20.4., 23.4., 6.-7.6., 16.-17.8., 20.-21.9., 29.-31.10., 15.-16.11., 12.-14.12.
Marko Mutanen (Oulu, Symphyta) 20.4., 13.-14.12.
Juuso Paappanen (Jyväskylä, Aculeata, Parasitica) 24.1., 30.10.
Grigory Potapov (Venäjä, Aculeata) 15.-19.10.
Marko Prous (Saksa, Tenthredinidae) 13.-14.12.
Gergely Várkonyi (Kuhmo, Parasitica) 23.-26.1., 30.8., 19.-22.11., 13.-14.12.
Matti Viitasaari (Helsinki, Symphyta) 5.1., 21.3., 23.3., 20.4., 18.12., 21.12.
Veli Vikberg (Janakkala, Parasitica) 11.1., 15.3., 22.5., 16.8., 15.11.
Simo Väänänen (Vantaa, Aculeata, Parasitica) 15.11., 19.11.
James Wetterer (Yhdysvallat) 6.6.

Ulkomaisista tutkijoista Grigory Potapovin vierailu koski Pohjois-Venäjän mesipistiäistutkimusta ja Marko Prousin vierailu liittyi tekeillä olevaan lehtipistiäisten Nematinae-alaheimon tutkimukseen.

Opetus

Luomuksen pistiäiskokoelmia hyödynnettiin Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen pölyttäjähyönteisretkellä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa 18.8. Retkelle osallistui n. 30 henkeä ja oppaana toimi Juho Paukkunen.

Julkaisut

Vuoden 2018 aikana julkaistiin ainakin 12 tieteellistä artikkelia ja muuta julkaisua, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

Ferrer-Suay M., Selfa J. & Pujade-Villar J. 2018a: Palaearctic species of Charipinae (Hymenoptera, Figitidae): two new species, synthesis and identification key. European Journal of Taxonomy 427: 1–110. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.427

Forshage, M. & Nordlander, G. 2018: The identity of figitid parasitoids (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae) of anthomyiid flies in conifer cones. European Journal of Entomology 115: 104–111. http://dx.doi.org/10.14411/eje.2018.008

Hansson, C. & Schmidt, S. 2018: Revision of the European species of Euplectrus Westwood (Hymenoptera, Eulophidae), with a key to European species of Euplectrini. Journal of Hymenoptera Research 67: 1-35. https://doi.org/10.3897/jhr.67.28810

Kerppola, S. 2018 [2017]: Helsingin Santahaminan petopistiäiset (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae). Sahlbergia 23(2): 13–21.

Khalaim, A. I. & Várkonyi, G. 2018: A review of Tersilochinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) of Finland. Part 1: taxonomy. Zootaxa 4369 (2): 151–185. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4369.2.1

Nieminen, M., Hansson, C., Kekkonen, M. & Vikberg, V. 2018: Mesopolobus incultus auct. (Hymenoptera: Pteromalidae) contains two distinct species: Mesopolobus incultus (Walker, 1834) and Mesopolobus amyntor (Walker, 1845). Entomologica Fennica 29: 175–184.

Parkkinen, S., Paukkunen, J. & Teräs, I. 2018: Suomen kimalaiset. Docendo Oy, Jyväskylä. 176 s.

Paukkunen, J. 2018: Flying jewels – Taxonomy and distribution of Northern European cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae). Väitöskirja, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/258648

Polce, C., Maes, J., Rotllan-Puig, X., Michez, D., Castro, L., Cederberg, B., Dvorak, L., Fitzpatrick, Ú., Francis, F., Neumayer, J., Manino, A., Paukkunen, J., Pawlikowski, T,. Roberts, S., Straka, J. & Rasmont, P. 2018: Distribution of bumblebees across Europe. One Ecosystem 3: e28143. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e28143

Schnee, H. 2018: Typenrevision der von Hellén beschriebenen Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) und Übersicht über die finnischen Arten. Contributions to Entomology 68 (1): 151–175. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.68.1.151-175

Väänänen, S., Paukkunen, J., Soon, V. & Budrys, E. 2018: Occurrence and biology of Pseudogonalos hahnii (Spinola, 1840) (Hymenoptera: Trigonalidae) in Fennoscandia and the Baltic states. Entomologica Fennica 29: 86-96. https://journal.fi/entomolfennica/article/view/71220

Väänänen, S., Vepsäläinen, K. & Vepsäläinen, V. 2018: Technomyrmex vitiensis Mann, 1921 (Hymenoptera, Formicidae, Dolichoderinae), a new exotic tramp ant in Finland. Sahlbergia 24(1): 14–19.

Wed, 2018-12-26 14:29 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith