Vuosikertomus 2021

Juho Paukkunen (päivitetty 26.1.2023)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2021 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 31 lahjoituksella, joihin sisältyi yhteensä noin 13200 pistiäisyksilöä. Lisäksi museon genomikokoelmaan liitettiin 40 mesipistiäisnäytettä, ja vuonna 2014 lahjoituksena saadusta Jonny Perkiömäen kokoelmasta saatiin vietyä museon kokoelmiin 50 pistiäisyksilöä, joita ei ollut sisällytetty aiempien vuosien kartuntoihin. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 22 henkilöä (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Martti Raekunnakselta (11833 yks.), Martti Koposelta (288 yks.) ja Markku Pelliseltä (128 yks.). Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan ja suurin osa näytteistä on myös digitoitu.

Martti Raekunnaksen lahjoittamat pistiäiset koostuivat suureksi osaksi mesipistiäisistä (8944 yks.), mutta niihin kuului myös mm. petopistiäisiä (1384 yks.), tiepistiäisiä (438 yks.) ja kultapistiäisiä (318 yks.). Kaikki näytteet oli kerätty Suomesta ja suurin osa aineistosta oli määritetty lajilleen. Martti Koposen lahjoittamista näytteistä kaikki (288 yks.) olivat vainopistiäisiä. Markku Pellisen lahjoitus puolestaan koostui Thaimaasta kerätyistä näytteistä, joista enemmistö (71 yks.) oli muurahaisia. Genomikokoelmaan liitetyt näytteet olivat Etelä-Suomesta vuonna 2021 kerättyjä mesipistiäisiä.

Lahjoituksiin sisältyi useita Suomelle uusia lajeja, kuten Martti Koposen lahjoittamat leukavainokaislajit Dinotrema belokobylskij, Dinotrema cahitum, Dinotrema collybiae, Dinotrema curtisetum, Dinotrema insidiatrix, Dinotrema intuendum ja Dinotrema mananae, sekä Simo Väänäsen lahjoittamat ahmaspistiäislajit Enicospilus combustus ja Phytodietus maculator. Myös Veli Vikbergin lahjoittamat hohtokiilukaiset kuuluivat maalle uuteen Trychnosoma punctipleura -lajiin. Veli lahjoitti museolle myös tieteelle uuden välkekiilukaislajin (Chrysolampus n. sp.) tyyppiyksilöitä.

Museon kokoelmiin vuonna 2021 liitetyt pistiäiset kuuluivat yhteensä 42 heimoon. Eniten näytteitä tuli mesipistiäisheimoista Andrenidae (2291 yks.), Halictidae (2238 yks.), Megachilidae (2003 yks.), Apidae (1790 yks.) ja Colletidae (1088 yks.). Pistiäisistä suurin osa, noin 12800 yksilöä, oli Suomesta ja loput 206 yksilöä muualta maailmasta. Ulkomaiset näytteet olivat pääasiassa Thaimaasta ja Iranista.

Vuonna 2021 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Patrik Byholm, Anssi Junnila, Reijo Jussila, Erkki Kaarnama, Jere Kahanpää, Olli Kemppainen, Minna Kohonen, Martti Koponen, Mikhail Kozlov, Osmo Kujala, Raimo Lahtinen, Jaakko Mattila, Nick Owens, Juho Paukkunen, Markku Pellinen, Juha Pöyry, Martti Raekunnas, Pekka Sundell, Ville Vepsäläinen, Veli Vikberg ja Simo Väänänen.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2021 aikana yhteensä 13 lainaa, jotka käsittivät yhteensä 973 pistiäisyksilöä. Kaikkiaan lainaajia oli 13 henkilöä: Kees van Achterberg (Alankomaat), Vincent Bélanger (Kanada), Sergey Belokobylskij (Venäjä), Kirill Fadeev (Venäjä), Niklas Johansson (Ruotsi), Anselm Kratochwil (Saksa), Marko Mutanen (Oulu), Aino Osola (Espoo), Marko Prous (Oulu), Helena Taylor (Helsinki), Serguei Triapitsyn (Yhdysvallat), Ekaterina Tselikh (Venäjä) ja Simo Väänänen (Vantaa).

Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä 19 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Heloridae (213 yks.), Pteromalidae (278 yks.), Tenthredinidae (191 yks.), Mymaridae (100 yks.) ja Megachilidae (54 yks.). Lainatuista pistiäisistä 752 oli Itä-Fennoskandian kokoelmasta ja 212 ulkomaisesta kokoelmasta. Lähes 300 sahapistiäistä lainattiin Ouluun valokuvattavaksi Suomen sahapistiäiset -kirjahanketta varten. Kaikki lainat on kirjattu Kotka-tietokantaan. Lainojen lisäksi saatiin joitakin kuvauspyyntöjä pistiäisnäytteistä (pyytäjinä, Brandon Claridge (Yhdysvallat), Håkon Haraldseide (Norja) ja Niklas Johansson (Ruotsi)), jotka on kirjattu "virtuaalisina lainoina" Kotkaan.

Vuonna 2021 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle useita satoja yksilöitä. Simo Väänäsen palauttamien harsiaispistiäisten joukossa oli Suomelle uusi laji Helorus nigripes. William Penigot'n palauttamassa lainassa oli kuvaamansa tieteelle uuden Therion acronictum -siroahmasen holotyyppi ja 30 paratyyppiä. Myös joitakin pitkään lainassa olleita tyyppiyksilöitä palautettiin museolle (mm. Chrestosema fuscicolle ja Pseudobathystomus macaronesianus -holotyypit).

Kokoelmien järjestäminen

Juho Paukkunen määritti ja järjesti kokoelmiin useita tuhansia aiemmin määrittämättömiä itäfennoskandialaisia mesipistiäisiä, petopistiäisiä ja muita myrkkypistiäisiä. Vuoden loppuun mennessä saatiin käytyä läpi kaikki määrittämättömät mesipistiäiset, suuri osa petopistiäisistä (mm. heimot Ampulicidae, Astatidae, Bembicidae, Mellinidae, Philanthidae, Psenidae ja Sphecidae) sekä joitakin pienempiä ryhmiä (mm. Bethylidae, Embolemidae, Thynnidae ja Tiphiidae). Myös kaikki vuoden 2021 aikana tulleet lahjoitukset on määritetty vähintään heimon tasolle ja yhdistetty kokoelmiin.

Alkuvuoden aikana järjestettiin ulkomaista pistiäiskokoelmaa lehtipistiäisten Nematinae-alaheimon osalta. Tämä työ jäi kuitenkin kesken ja tulee jatkumaan vuonna 2022.

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2021 aikana noin 66000 näytteen osalta. Suurin osa digitoiduista näytteistä oli itäfennoskandialaisia mesipistiäisiä (42630 yks.), joiden digitointiin saatiin rahoitusta kansainvälisen SYNTHESYS+ Virtual Access -ohjelman kautta. Mesipistiäisten digitointityöhön osallistuivat Mariina Günther, Elina Laiho, Juho Paukkunen ja Veikko Yrjölä, ja Jere Kahanpää avusti näytteiden georeferoinnissa. Koko itäfennoskandialainen mesipistiäiskokoelma (yht. 112600 näytettä) saatiin digitoitua loppuun vuoden aikana.

Muut digitoidut pistiäiset olivat pääasiassa itäfennoskandialaisia petopistiäisiä (noin 14000 yks.). Niistä saatiin kokonaan digitoitua heimot Ampulicidae, Astatidae, Bembicidae, Mellinidae, Philanthidae, Psenidae ja Sphecidae. Muista myrkkypistiäisheimoista digitoitiin kaikki itäfennoskandialaiset lattapistiäiset (1417 yks.), vohkapistiäiset (145 yks.), lysmypistiäiset (26 yks.) ja puukkopistiäiset (yht. 260 yks.). Lisäksi digitoitiin runsaasti muurahaisia (5147 yks.) ja Martti Raekunnaksen lahjoittamia tiepistiäisiä (438 yks.), kultapistiäisiä (318 yks.) ja ampiaisia (387 yks.). Muurahaisten digitoinnin suoritti Veikko Yrjölä ja muiden ryhmien digitoinnin Mariina Günther, Veikko Yrjölä ja Juho Paukkunen. Myös harjoittelija Sonja Repetti avusti petopistiäisten digitoinnissa.

Simo Väänänen puolestaan määritti ja digitoi kaikki Itä-Fennoskandian kokoelman harsiaispistiäiset (207 yks.). Samasta kokoelmasta digitoitiin myös mm. hohtokiilupistiäisiä (noin 130 yks.), vainopistiäisiä (noin 375 yks.) ja välkekiilupistiäisiä (102 yks.). Ulkomaisesta kokoelmasta digitoitiin yhteensä runsaat 200 pistiäisnäytettä (151 hohtokiilukaista ja 54 mesipistiäistä). Luomuksen genomikokoelmaan liitetyt 40 mesipistiäisnäytettä digitoi Elina Laiho.

Tutkijavierailut

Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa yhteensä 9 vierailijaa:

Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 27.-28.10.
Anselm Kratochwil (Freiburg, Anthophila) 20.9.
Leo Laaksonen (Helsinki, Parasitica, lajintuntemuksen opiskelu) 11.6.
Marko Mutanen (Oulu, Symphyta) 14.1., 30.9.-1.10.
Marko Prous (Oulu, Symphyta) 30.9.-1.10.
Ekaterina Tselikh (Pietari, Pteromalidae) 29.11.-17.12.
Gergely Várkonyi (Kuhmo, Ichneumonidae) 29.11.
Veli Vikberg (Janakkala, Parasitica) 15.10.
Simo Väänänen (Vantaa, Parasitica) 1.11.-21.12.

Tutkijavieraiden lisäksi muutama toimittaja ja valokuvaaja kävi kuvaamassa pistiäiskokoelmia. Pietarilainen pistiäistutkija Ekaterina Tselikh kävi marras-joulukuussa kolmen viikon pituisella vierailulla tutkimassa kotimaisia hohtokiilupistiäiskokoelmia pistiäistyöryhmän kutsusta. Hän keskittyi saproksyylihyönteisiä loisiviin sukuihin ja löysi niistä mm. kymmenen Suomelle uutta lajia (Dinotiscus avrupanensis, D. wichmanni, D. zirbecus, Platygerrhus maculatus, Plutothrix nudicoxa, P. perelegans, Stenomalina oxygyne, Trichomalus inscitus, Trigonoderus nobilitatus, T. pedicellaris) ja kaksi todennäköisesti tieteelle uutta Plutothrix-lajia. Kaikista tutkituista lajeista (yht. 31 lajia) on koottu löytötiedot ja julkaisu tuloksista on valmisteilla.

Simo Väänänen työskenteli pistiäistyöryhmän toimeksiannosta marraskuun alusta lähtien vainopistiäisten DNA-viivakoodauksen parissa. Hän valitsi Luomuksen kokoelmista yhteensä 1070 yksilöä 542 lajista DNA-viivakoodattavaksi ja suoritti niiden valokuvaamisen sekä digitoinnin. Näytteet lähetetään Kanadaan DNA viivakoodausta varten vuoden 2022 alussa.

Opetus ja näyttelytoiminta

Luomuksen pistiäiskokoelmia hyödynnettiin aiempien vuosien tavoin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maatalouseläintieteen syventävällä lajintuntemuskurssilla (AGRI-273). Kokoelmien järjestämiseen osallistui hyönteistiimin kesäharjoittelija Monika Matikainen (Itä-Suomen yliopisto) ja digitoinnissa avusti kansainvälinen harjoittelija Sonja Repetti (Helsingin yliopisto). Opiskelija Minna Kohonen (Helsingin yliopisto) ryhtyi valmistelemaan maisterintutkielmaansa kontukimalaisen ja sen sukulaislajien värimuuntelusta perustuen Luomuksen kokoelmiin. Glimsin talomuseossa Espoossa oli esillä tarhamehiläisnäytteitä mehiläistarhauksen historiasta kertovassa näyttelyssä.

Julkaisut

Vuoden 2021 aikana julkaistiin ainakin 15 tieteellistä julkaisua, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

van Achterberg, C., Skeppstedt, F. & Väänänen, S. 2021: Revision of the Palaearctic species of Lysitermus Foerster (Hymenoptera, Braconidae, Hormiinae). – ZooKeys 1040: 65–89. https://doi.org/10.3897/zookeys.1040.66274

Claridge, B. 2021: Revision of the genus Jethsura Cameron, 1902 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Ichneumoninae: Phaeogenini). – Zootaxa 5071(2): 223–241. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5071.2.3

Johansson, N. 2021: Revision of the Swedish species of Metopius Panzer, 1806 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Metopiinae) with an illustrated key to the species of Northwestern and Central Europe. – Entomologisk Tidskrift 142 (1–2): 37–69.

Johansson, N., Paukkunen, J. & Hellqvist, S. 2021: Passaloecus taigaensis sp. nov., a northern sibling of Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829). – Entomologisk Tidskrift 142(4): 233–244.

Koponen, M. & Vikberg, V. 2021 [2020]: Suomen valekilpivainokaiset (Hymenoptera, Braconidae, Brachistinae). — Sahlbergia 26(1–2): 2–7.

Koponen, M., Vikberg, V. & Väänänen, S. 2021: Suomen hentokiilupistiäiset, Eulophidae [Check list of Eulophidae of Finland] (Hymenoptera, Chalcidoidea). – Sahlbergia 27(1): 22–44.

Paappanen, J. 2021 [2020]: The genus Xylophrurus Förster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Finland with a discussion on the status of X. dentatus (Taschenberg, 1865). — Sahlbergia 26(1–2): 24–28.

Paukkunen, J. 2020: Pistiäiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2021: Lajiluettelo 2020. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. https://laji.fi/theme/checklist

Penigot, W. 2021: Liste et clé d’identification pour les Anomaloninae de la faune de France, avec la description d’une espèce nouvelle du genre Therion (Hymenoptera, Ichneumonidae). – Bulletin de la Société entomologique de France 126 (3): 253–328. https://doi.org/10.32475/bsef_2182

Prous, M., Liston, A. & Mutanen, M. 2021: Revision of the West Palaearctic Euura bergmanni and oligospila groups (Hymenoptera, Tenthredinidae). In: Proshchalykin, M. Yu., Gokhman, V. E. (Eds), Hymenoptera studies through space and time: A collection of papers dedicated to the 75th anniversary of Arkady S. Lelej. — Journal of Hymenoptera Research 84: 187—269. https://doi.org/10.3897/jhr.84.68637

Soon, V., Castillo-Cajas, R. F., Johansson, N., Paukkunen, P., Rosa, P., Ødegaard, F., Schmitt, T. & Niehuis, O. 2021: Cuticular hydrocarbon profile analyses help clarify the species identity of dry-mounted cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae), including type material, and reveal evidence for a cryptic species. – Insect Systematics and Diversity 5(1): 3. https://doi.org/10.1093/isd/ixab002

Triapitsyn, S. V. 2021: Revised taxonomy of the common northern European fairyfly Polynema (Doriclytus) atratum Haliday, 1833 (Hymenoptera: Mymaridae), with fourteen new synonymies. – Annales Zoologici Fennici 58: 87–107.

Triapitsyn, S. V. 2021: Review of the genus Anaphes Haliday, 1833 (Hymenoptera: Mymaridae) in Russia, Part 1: subgenus Anaphes s. str. – Far Eastern Entomologist 432: 1-48. https://doi.org/10.25221/fee.432.1

Vikberg. V. 2021: Lampoterma viride (Thomson) from Finland (Hymenoptera: Pteromalidae). — Sahlbergia 27(1): 16–19.

Österblad, I. 2021 [2020]: Recent changes to the Finnish Hymenoptera checklist with respect to subtribes Hemitelina and Gelina (Ichneumonidae: Phygadeuontinae s. str.). — Sahlbergia 26(1–2): 34–40.

Fri, 2021-12-31 17:37 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith