Määrittäminen

HUOM: TÄSSÄ OSIOSSA KÄYTETTY LAJISTO, NIMISTÖ JA LUOKITTELU ON JOILTAIN OSIN VANHENTUNUTTA!

Osiossa esitellään pistiäisten määrittämiseen tarvittavaa kirjallisuutta. Alla olevien kirjojen avulla pystyt määrittämään Suomen pistiäiset heimolleen. Vasemmalla olevien linkkien avulla pääset tarkempiin määrityskaavoihin eri pistiäisryhmien sisällä. Tällä hetkellä vain myrkkypistiäisten (Aculeata) määrityskaavojen listat ovat suhteellisen kattavia. Saha- (Symphyta) ja kätköpistiäisten (Parasitica) määrityskirjallisuuden listojen täydennys on parhaillaan käynnissä.

Yleistä pistiäisten määrittämisestä

  • Gauld, I. D. & Bolton, B. (Eds.) 1988. The Hymenoptera. Oxford University Press + British Museum (Natural History). 332 s.
  • Goulet, H. & Hubert, J. F. (Eds.).1993. Hymenoptera of the world. An identification guide to families. — Research Branch, Agricultural Canada Publication. Canada Communication Group-Publishing, Ottawa. 668 Seiten. Preis: FF 412,—. ISBN 0-660-14933-8. PDF

Tue, 2015-09-01 07:26 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith