Määrittäminen Symphyta

Sahapistiäisten määrityskirjallisuutta

 

Sivulle on kerätty Suomen sahapistiäisten määrittämiseen käytettävää kirjallisuuutta. Alkuun on lueteltu Suomessa esiintyvät sahapistiäisheimot ja listattu kirjallisuutta, jonka avulla pystyy tunnistamaan sahapistiäiset heimolleen. Jokaisen heimon sukukaavat, suvut ja sukujen lajikaavat löytyvät taulukosta ao. heimon otsikon alta. Heimokohtaisissa taulukoissa on myös linkit sukujen laji.fi sivulle, missä näkee mm. lajien nimet ja kuvia.

Yleistä

Suomessa tavatut sahapistiäisheimot. Lisätietoa Suomen ja maailman sahapistiäisheimosta löydät täältä ja täältä.

Yläheimo Heimo Suomalainen nimi
Pamphilioidea Pamphiliidae kudospistiäiset
Xyeloidea Xyelidae Kääpiösahapistiäiset
Tenthredinoidea Blasticotomidae sylkisahapistiäiset
Tenthredinoidea Argidae Mailapistiäiset
Tenthredinoidea Heptamelidae saniaispistiäiset
Tenthredinoidea Diprionidae havupistiäiset
Tenthredinoidea Cimbicidae nuijapistiäiset
Tenthredinoidea Tenthredinidae lehtipistiäiset
Xiphydrioidea Xiphydriidae junkipistiäiset
Siricoidea Siricidae puupistiäiset
Cephoidea Cephidae korsipistiäiset
Orussoidea Orussidae loissahapistiäiset
 • Benson, R. B. 1951. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects 6: 1-49. [PDF]
 • Benson, R. B. 1952. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects 6: 51-137. [PDF]
 • Benson R. B. 1958. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects 6: 139–258.[PDF]
 • Goulet, H., 1992, The genera and subgenera of the sawflies of Canada and Alaska: Hymenoptera: Symphyta, Insects and Arachnids of Canada Handbook Series, 20, 235. [PDF]
 • Viitasaari, M. 1982. Sahapistiäiset 1. Yleinen osa. 85 s. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 3.
 • Viitasaari, M. (toim). 2002. Sawflies I. Tremex Press.
 • Wright, A. 1990. British sawflies (Hymenoptera: Symphyta). A key to adults of the genera occurring in Britain. Field Studies Vol. 7 No. 3, 531-593.
 • Zhelochovtsev, A. N. 1994. Hymenoptera Part VI Symphyta. [Translation of a work published in Russian in 1988]. In: Medvedev, G.S. [ed.], Keys to the Insects of the European Part of the USSR. [Opredelitel’ Nasekomykh Evropeiskoi Chasti SSSR, Tom III, Pereponchatokrylye, Shestaia Chast’]. Amerind Publ. Co. Pvt. Ltd., New Delhi 3(6): 1-387.

Xyelidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1982, 2002      
Xyelinae   Xyela kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M.1982. Sahapistiäiset 2. Xyeloidea ja Megalodontoidea. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 5. 72 s.
 • Viitasaari, M. (toim). 2002. Sawflies I. Tremex Press

Pamphiliidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1982, Viitasaari 2002      
Cephalciinae: Caenolydini   Caenolyda kts. sukukaavat  
Cepalchiinae: Cepalchiini   Acantholyda kts. sukukaavat  
    Cephalcia kts. sukukaavat  
Pamphiliinae: Neurotomini   Neurotoma kts. sukukaavat  
Pamphiliinae: Pamphiliini   Pamphilius kts. sukukaavat  
    Onycholyda kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M.1982. Sahapistiäiset 2. Xyeloidea ja Megalodontoidea. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 5. 72 s
 • Viitasaari, M. (toim). 2002. Sawflies I. Tremex Press

Blasticotomidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1990      
    Blasticotoma kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M. 1990. Sahapistiäiset 5. Argidae, Blasticotomidae ja Cimbicidae. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 15. 80 s.

Argidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1990      
Arginae   Arge kts. sukukaavat  
    Spinarge kts. sukukaava  
Sterictiphorinae   Aphrosthema kts. sukukaava  
    Sterictiphora kts. sukukaava  
 • Viitasaari, M. 1990. Sahapistiäiset 5. Argidae, Blasticotomidae ja Cimbicidae. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 15. 80 s.

Heptamelidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Vikbeg & Liston 2009, Zhelochovtsev 1993      
    Heptamelus Vikgerg & Liston 2009  
    Pseudoheptamelus Vikberg & Liston 2009  
 • Vikberg, V. & Liston, A. D. 2009. Taxonomy and biology of European Heptamelini (Hymenoptera, Tenthredinidae, Selandriinae). Zootaxa 2112: 1–24. [LINK]

Diprionidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari & Varama 1987      
Monocteninae   Monoctenus kts. sukukaavat  
Diprioninae   Gilpinia kts. sukukaavat  
    Macrodiprion kts. sukukaavat  
    Microdiprion kts. sukukaavat  
    Neodiprion kts. sukukaavat  
    Diprion kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M. & Varama, M. 1987. Sahapistiäiset 4. Havupistiäiset (Diprionidae). Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja. 10. 79 s

Cimbicidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1990   kts. sukukaavat  
Abiinae   Abia kts. sukukaavat  
Cimbicinae: Cimbicini   Cimbex kts. sukukaavat  
Cimbicinae: Trichisomatini   Praia kts. sukukaavat  
    Pseudoclavellaria kts. sukukaavat  
    Trichiosoma kts. sukukaavat  
Coryniinae   Corynis kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M. 1990. Sahapistiäiset 5. Argidae, Blasticotomidae ja Cimbicidae. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 15. 80 s.

Tenthredinidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Zhelochovtsev 1994, Benson 1952, 1958, Wright 1990, Goulet 1992      
Allantinae: Allantini Taeger 1986, Smith 1979 (ei kaikki suomalaiset suvut) Allantus Zhelochovtsev 1994, Kontuniemi (laji A. cingillipes) Zhelochovtsev 1994 ei ole lajia A. cingillipes. Tästä lajista on kuvia laji.fi sivulla.
    Apethymus Koch 1988  
    Taxonus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Allantinae: Empriini Taeger 1986, Smith 1979 (ei kaikki suomalaiset suvut) Ametastegia Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Empria Prous ym. 2011 (osa lajeista), Heidemaa & Viitasaari 1999 (osa lajeista), Macek & Kula 2015 (osa lajeista)  
    Harpiphorus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Monostegia Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Monsoma Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Allantinae: Eriocampini Taeger 1986, Smith 1979 Eriocampa Zhelochovtsev 1994  
Athaliinae Taeger 1986 Athalia Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Blennocampinae: Blennocampini Smith 1969a (ei kaikki suomalaiset suvut) Ardis Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Blennocampa Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Cladardis    
    Claremontia    
    Monardis Zhelochovtsev 1994  
    Monophadnoides Zhelochovtsev 1994, Benson 1952 Zhelochovtsev 1994 kaavassa sukunimellä Blennocampa
    Periclista Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Blennocampinae: Lycaotini Smith 1969a (ei suomalaista sukua) Hoplocampoides Zhelochovtsev 1994  
Blennocampinae: Phymatocerini Smith 1969a (ei sukua Eurhadinoceraea) Eurhadinoceraea Zhelochovtsev 1994  
    Eutomostethus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952, Blank & Taeger 1998 (E. nigrans määritys)  
    Monophadnus    
    Paracharactus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952 Zhelochovtsev 1994 kaavassa sukunimellä Rhadinoceraeae. Benson 1952 kaavassa sukunimellä Dicrostema
    Phymatocera Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Rhadinoceraea    
    Stethomostus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Blennocampinae: Tomostethini Smith 1969a Tomostethus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Blennocampinae: Waldheimiini Smith 1969a Halidamia Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Heterarthrinae: Caliroini Smith 1971 Caliroa Viitasaari 1981  
    Endelomyia Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Heterarthrinae: Fenusini Smith 1976 Fenella Zhelochovtsev 1994 Smith 1971 ei kaikki Suomen suvut(?)
    Fenusa Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Fenusella Koch 1990  
    Hinatara Zhelochovtsev 1994 Julkaisussa Edmunds 2016 kuvat suun Suomen ainoan lajin Hinatara recta toukasta ja miinoista vaahteralla
    Metallus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Parna Edmunds 2016, Liston 1993 Edmunds 2016 myös kuvat lajien toukista miinoista metsälehmuksella.
    Profenusa Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
    Scolioneura Altenhofer & Taeger 1998 Suomessa lajit S. betuleti ja S. vicina. Ne eroavat fenologialtaan, mutta morfologisia eroja lajeilla ei ole (Altenhofer & Tager 1998).. Leppänen ym. 2012 tutkimuksen mukaan ne ovat samaa lajia.
Heterarthrinae: Heterarthrini Smith 1971 Heterarthrus Zhelochovtsev 1994, Benson 1952 Suomessa on kuvaamaton laji Heterarthrus n. sp.
Nematinae: Cladiini Prous ym. 2014 Cladius    
Nematinae: Dineurini Prous ym. 2014 Anoplonyx Zhelochovtsev 1994  
    Dineura Zhelochovtsev 1994 (puuttu laji D. pullior), Schmidt & Walter 1995 (lajin D. pullior kuvaus), Liston ym. 2019a Julkaisussa Macek 2015 on mm. kuvat lajien D. testaiceps ja D. virididorsata naaraista ja koiraista.
    Hemichroa Zhelochovtsev 1994, Benson 1958  
    Nematinus    
    Platycampus Zhelochovtsev 1994, Benson 1958  
Nematinae: Hoplocampini Prous ym. 2014 Hoplocampa    
Nematinae: Mesoneurini Prous ym. 2014 Mesoneura Liston 2012  
Nematinae: Pseudodineurini Prous ym. 2014 Endophytus Zhelochovtsev 1994, Liston ym. 2019b  
    Pseudodineura Zhelochovtsev 1994, Liston ym. 2019b  
Nematinae: Stauronematini Prous ym. 2014 Stauronematus Zhelochovtsev 1994, Benson 1958  
Nematinae: Nematini Prous ym. 2014 Euura Liston ym. 2017 (äkämiä aiheuttavat Euura lajit)  
    Nematus    
    Pristiphora Prous ym. 2017  
Selandriinae: Aneugmenini   Aneugmenus Blank 1998  
Selandriinae: Dolerini   Dolerus Blank 1998 (vain alasuvut!)  
Selandriinae: Dulophanini   Birka Blank 1998  
    Nesoselandria Blank 1998  
Selandriinae: Rocaliini   Rocalia Blank 1998  
Selandriinae: Selandriini   Brachythops Blank 1998  
    Selandria Blank 1998  
Selandriinae: Strongylogastrini   Pseudohemitaxonus Blank 1998  
    Stromboceros Blank 1998  
    Strongylogaster Blank 1998  
    Thrinax Blank 1998  
Tenthredininae: Macrophyini   Macrophya Taeger 1989, Teräs & Viitasaari 2014 (osa lajeista)  
    Pachyprotarsis Zhelochovtsev 1994, Benson 1952  
Tenthredininae: Perineurini   Perineura Blank & Ritzau 1998  
Tenthredininae: Sioblini   Siobla Zhelochovtsev 1994  
Tenthredininae: Tenthredinini   Rhogogaster Taeger & Viitasaari 2015  
    Tenthredo    
Tenthredininae: Tenthredopsini   Aglaostigma Blank & Ritzau 1998  
    Leucopelmonus Zhelochovtsev 1994 Zhelochovtsev 1994 kaavassa sukunimellä Ussurinus
    Tenthredopsis Blank & Ritzau 1998, Haris & Gyurkovics 2014 Haris & Gyurkovics 2014 puuttuu suomessa tavattava laji T. auriculata, mutta julkaisussa on hyvät kuvat muista suomessa esiintyvistä lajeista. T. auriculata naaraasta löytyy kuva mm. laji.fi sivulta
         
 • Altenhofer, E. & Taeger, A., 1998. Zur Kenntnis der Gattung Scolioneura Konow, 1890 (Hymenoptera: Tenthredinidae). In: Taeger, A., Blank, S.M. (Eds.), Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Goecke and Evers, Keltern, Germany, pp. 225–226. PDF
 • Benson, R. B. 1952. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects 6: 51-137. [PDF]
 • Benson R. B. 1958. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects 6: 139–258.[PDF]
 • Blank, S.M. 1998. Die mittel- und nordeuropäischen Selandriinae (Hymenoptera: Tenthredinidae). — Teoksessa: Taeger, A. & S.M. Blank (Hrsg.): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. — Verlag Goecke & Evers, Keltern: 207-224.
 • Blank, S. M. & Ritzau, C. 1998. Die Tenthredopsini Deutschlands (Hymenoptera: Tenthredinidae). Pp. 227–246 in Taeger, A. & Blank. S. M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. 364 pp. Verlag Goecke & Evers, Keltern. PDF
 • Blank, S. M. & Taeger, A. 1998. Comments on the taxonomy of Symphyta (Hymenoptera) (Preliminary studies for a catalogue of Symphyta, part 4). In: Taeger, A. & Blank, S. M. 1998 (Hrsg.): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. - Goecke & Evers, Keltern : 141-174
 • Edmunds, R. 2016. Parna apicalis (Brischke, 1888) and Hinatara recta (G.C Thomson, 1871) (Symphyta: Tenthredinidae) in Hungary.- Natura Somogyiensis 28: 17-22  PDF
 • Goulet, H., 1992, The genera and subgenera of the sawflies of Canada and Alaska: Hymenoptera: Symphyta, Insects and Arachnids of Canada Handbook Series, 20, 235. PDF
 • Haris, A. & Gyurkovics, H. 2014. The genus Tenthredopsis Costa, 1859 in Hungary (Hymenoptera: Symphyta). Natura Somogyiensis 24: 99-124. PDF
 • Heidemaa, M. & Viitasaari, M.1999. Taxonomy of the Empria hungarica species-group (Hymenoptera, Tenthredinidae) in Northern Europe. Entomologica Fennica 10: 95-101.
 • Koch, F. 1988. Die palaearktischen Arten der Gattung Apethymus Benson, 1939 (Hymenoptera, Symphyta, Allantinae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 78: 155–178. PDF
 • Koch, F. 1990. Die Gattungen  Neomessa  gen. nov. und  Messa  L EACH  in der palaearktischen Region.Deutsche Entomologische Zeitschrift 37: 71-87.
 • Kontuniemi, T. 1947. Emphytus cingillipes n.sp. (Hym., Tenthredinidae), eine bisher nicht beschriebene Blattwespe. – Annales Entomologici Fennici, Helsinki 13(3): 124-125.
 • Liston, A. D. 1993. A new European Parna,  reseri n.sp. (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae).Entomologische Berichte Luzern 29: 73-76. PDF
 • Liston, A. D. 2012. On West Palaearctic Mesoneura species (Hymenoptera: Tenthredinidae). Entomologist's Montly Magazine 148: 187-194. PDF
 • Liston, A. D, Heibo, E., Prous, M. Vardal, H., Nyman, T. & Vikberg, V. 2017. North European gall-inducing Euura sawflies (Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae). Zootaxa. Magnolia Press. 4302: 55–56 PDF
 • Liston, A., Prous, E. & Vårdal, H. 2019a: The West Palaearctic Dineura species, focussing on Sweden (Hymenoptera, Tenthredinidae).  Zootaxa 4612 (4): 501–517.
 • Liston, A., Prous, M. & Vårdal, H. 2019b: The West Palaearctic Pseudodineura and Endophytus species (Hymenoptera, Tenthredinidae). Zootaxa 4614 (3): 511–528.
 • Leppänen, S. A., Altenhofer, E., Liston, A. D. & Nyman, T. 2012. Phylogenetics and evolution of host-plant use in leaf-mining sawflies (Hymenoptera: Tenthredinidae: Heterarthrinae). Molecular Phylogenetics and Evolution 64: 331–341
 • Macek, J. 2015. Descriptions and key to larvae of Central European Dineura (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 55 (2): 787-796. PDF
 • Macek, J. & Kula, E. 2015. Revisionary study on European species of the Empria candidata complex (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). Zootaxa 3946(2): 251–260.
 • Prous, M., Heidemaa, M., & Soon, V. 2011. Empria longicornis species group: taxonomic revision with notes on phylogeny and ecology (Hymenoptera, Tenthredinidae). Zootaxa, 2756: 1–39.
 • Prous ym. 2014. The genera of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 40: 1-69. PDF
 • Prous, M., Kramp, K., Vikberg, V. & Liston, A. D. 2017. North-Western Palaearctic species of Pristiphora (Hymenoptera, Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 59: 1-190. PDF
 • Schmidt, S. & Walter, G. H. 1995.: Description of Dineura pullior sp.n. (Hymenoptera: Tenthredinidae), with quantified observations on saw wear. — Entomol. Scand.26: 385–392 PDF
 • Smith, D. R. 1969a. Nearctic sawflies I. Blennocampinae: Adults and larvae (Hymenoptera: Tenthredinidae). United States Department of Agriculture, Technical Bulletin No. 1397: 1-179.
 • Smith, D.R. 1969b. Nearctic sawflies. II. Selandriinae: Adults (Hymenoptera: Tenthredinidae). U.S. Dept. Agric. Tech. Bull. 1398: 1-48.
 • Smith, D. R. 1971. Nearctic sawflies III. Heterarthrinae: Adults and Larvae (Hymenoptera:Tenthredinidae). United States Department of Agriculture Technical Bulletin No. 1420: 1-84.
 • Smith, D. R. 1976. World genera of the leaf-mining sawfly tribe Fenusini (Hymenoptera: Tenthredinidae). Entomologica Scandinavica 7: 253-260.
 • Smith, D. R. 1979. Nearctic sawflies. IV. Allantinae: Adults and larvae (Hymenoptera: Tenthredinidae). Agricultural Research Service, USDA Technical Bulletin No. 1595: 1-170.
 • Taeger, A. 1985. Zur Systematik der Blattwespengattung Tenthredo (s. str.) L. (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). Entomologische Abhandlungen, 48 [1984] (8), 83–148.
 • Taeger, A. 1986. Beitrag zur Taxonomie und Verbreitung paläarktischer Allantinae (Hymenoptera, Symphyta)." Beiträge zur Entomologie 36: 107-118. PDF
 • Taeger, A. 1988a. Zweiter Beitrag zur Systematik der Blattwespengattung Tenthredo (s. str.). (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae).- Beitr. Ent., Berlin 38(1): 103-153.
 • Taeger, A. 1988b. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Blattwespengattung Tenthredo L. (Hymenoptera, Symphyta: Tenthredinidae). Beiträge zur Entomologie, 38 (2), 337–359.
 • Taeger, A. 1989. Die Gattung Macrophya Dahlbom in der DDR (Insecta, Hymenoptera, Symphyta: Tenthredinidae). Entomologische Abhandlungen 53:57-69.PDF
 • Taeger, A. 1991. Vierter Beitrag zur Systematik der Blattwespengattung Tenthredo Linnaeus. Die Untergattung Zonuledo Zhelochovtsev, 1988 (Hymenoptera, Tenthredinidae). Entomofauna. Zeitschrift für Entomologie, 12 (23), 373–398.
 • Taeger, A. & Viitasaari, M. 2015 European Rhogogaster s. str., with notes on several Asian species (Hymenoptera, Tenthredinidae). Zootaxa 4013: 369–398.
 • Teräs, I. & Viitasaari, M. 2014. Macrophya erythrocnema Costa ja sitä eniten muistuttavat lajit. Sahlbergia, 20(1), 48-52.
 • Viitasaari, M. 1981. The Genus Caliroa (Hymenoptera, Tenthredinidae) in Finland. Notulae Entomologicae 61 197-200
 • Wright, A. 1990. British sawflies (Hymenoptera: Symphyta). A key to adults of the genera occurring in Britain. Field Studies Vol. 7 No. 3, 531-593.
 • Zhelochovtsev, A. N. 1994. Hymenoptera Part VI Symphyta. [Translation of a work published in Russian in 1988]. In: Medvedev, G.S. [ed.], Keys to the Insects of the European Part of the USSR. [Opredelitel’ Nasekomykh Evropeiskoi Chasti SSSR, Tom III, Pereponchatokrylye, Shestaia Chast’]. Amerind Publ. Co. Pvt. Ltd., New Delhi 3(6): 1-387.

Cephidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1984      
Cephini   Calameuta kts. sukukaavat  
    Cephus kts. sukukaavat  
    Trachelus kts. iukukaavat  
Hartigiini   Hartigia kts. sukukaavat  
    Janus kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M. 1984. Sahapistiäiset 3. Siricoidea, Orussoidea ja Cephoidea. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 6. 66 s. 

Siricidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1984      
Tremicinae   Tremex kts. sukukaavat  
Siricinae   Sirex kts. sukukaavat  
    Urocerus kts. sukukaavat  
    Xeris kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M. 1984. Sahapistiäiset 3. Siricoidea, Orussoidea ja Cephoidea. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 6. 66 s. 

Xiphydriidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1984      
    Xiphydria Jansen 1987 (lajien X. megapolitana ja X. betulae erotus), kts. sukukaavat  
 • Jansen, E. 1987. Die europäischen Arten der Gattung Konowia Brauns (Hymenoptera: Xiphydriidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie A, 400: 1-12.
 • Viitasaari, M. 1984. Sahapistiäiset 3. Siricoidea, Orussoidea ja Cephoidea. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 6. 66 s. 

Orussidae

 
Alaheimo ja tribus Sukukaavat Suku Lajikaavat Lisätietoja
  Viitasaari 1984      
    Orussus kts. sukukaavat  
 • Viitasaari, M. 1984. Sahapistiäiset 3. Siricoidea, Orussoidea ja Cephoidea. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. Julkaisuja 6. 66 s. 
Wed, 2015-11-11 16:31 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith