Määrittäminen Parasitica

Kätköpistiäisten määrityskirjallisuutta

Suomessa esiintyvät kätköpistiäisten yläheimot  
ahmaspistiäismäiset Ichneumonoidea
nysäpistiäismäiset Ceraphronoidea
äkämäpistiäismäiset Cynipoidea
litupistiäismäiset Platygastroidea
keripistiäismäiset Proctotrupoidea
muurupistiäismäiset Diaproidea
paljepistiäismäiset Mymarommatoidea
kiilupistiäismäiset Chalcidoidea
torakkapistiäismäiset Evanioidea
alvepistiäismäiset
Trigonaloidea

Alla olevilla teoksilla pystyy erottamaan lähes kaikki Suomessa esiintyvät kätköpistiäisheimot toisistaan. Vain hiljattain Scelionidae-heimosta erotettu Sparassionidae, Diapriidae-heimosta erotettu Ismaridae, Torymidae-hemiosta erotettu Megastigmidae sekä Aphelinidae-heimosta erotetut Azotidae ja Eriaporidae puuttuvat niistä. Megastigmidae tosin löytyy Gauld & Boltoniin (1988) kaavasta alaheimolla Megastigminae (Torymidae). Heimoissa Trigonalidae, Mymarommatidae, Evaniidae ja Aulacidae on kussakin vain yksi suomalainen laji, joten niiden lajilleen määrittäminen onnistuu kätevästi myös ao. julkaisujen avulla.

  • Baur, H. & Klopfstein, S. 2007. Schlupfwespen der Schweiz. Systematik, Biologie, Diversität, Bestimmung. Naturhistorisches Museum Bern; Version 3.
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. (Eds.) 1988. The Hymenoptera. Oxford University Press + British Museum (Natural History). 332 s.
  • Goulet, H. & Hubert, J. F. (Eds.).1993. Hymenoptera of the world. An identification guide to families. — Research Branch, Agricultural Canada Publication. Canada Communication Group-Publishing, Ottawa. 668 s. PDF

 Suomalaisten kätköpistiäisheimojen sukujen ja lajien määrityskirjallisuuteen pääset klikkaamalla sivun vasemmassa reunassa olevaa heimon tai yläheimon nimeä.

 

Wed, 2015-11-11 16:30 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith