Kirjallisuus

Täältä löytyvät uudet Suomen pistiäislajistoa koskevat julkaisut sekä kirjallisuustietokanta. Kumpiakin osioita päivitetään erikseen, joten mm. osa aivan uusimmista julkaisuista saattaa puuttua tietokannasta.

Uudet Suomen lajistoa koskevat julkaisut

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Julkaisut täyttävät yhden tai useamman seuraavista ehdoista:

    1) Julkaisu sisältää pistiäishavaintoja Suomesta.
    2) Julkaisussa on hyödynnetty Suomesta kerättyä pistiäisaineistoa
    3) Julkaisun tulokset vaikuttavat Suomen pistiäisten nimistöön tai luokitteluun.

Kirjallisuustietokanta

Tietokantaan olisi tarkoitus kerätä mahdollisimman kattavasti kaikki Suomessa julkaistut pistiäisiin liittyvät tieteelliset artikkelit. Kannattaa huomioida, että ainakaan tietokanta ei ole läheskään täydellinen. Tietokantaan tullaan toivottavasti tulevaisuudessa lisäämään mahdollisimman kattavasti vanhojen suomalaisten pistiäisjulkaisujen sisältö pdf-muodossa.

Tietokantaa päivitetty viimeksi:  10.01.2022

Tietokanta sisältää:

  • 2445 artikkelia
  • 93 PDF tiedostoa
  • työryhmän jäsenten julkaisemat pistiäisartikkelit (ei välttämättä aina ajan tasalla!)
  • Ilkka Teräksen keräämät listat Suomessa julkaistuista myrkky- ja loispistiäisartikkeleista
  • Vuodesta 2010 lähtien keräämät listat pistiäisartikkeleista.
  • erinäisiä muita artikkeleita
  • Tarhamehiläisten (Apis mellifera) hoitoon liittyviä artikkeleita ei tietokannassa ole
Sun, 2018-01-07 09:52 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith